U, de petitionaris

Voorkom sluiting Vegetarisch Zorgcentrum Felixoord te Oosterbeek

3.306 ondertekeningen

Door de veranderingen in de zorg dreigt het Vegetarisch Zorgcentrum gesloten te worden. De bewoners leven vanuit een vegetarisch / veganistische levensovertuiging en hebben bewust de keuze gemaakt om vanuit het hele land hier te komen wonen. Wonen in een regulier zorgcentrum is voor hen geen optie. Contact/Pers: tel. 026-8406277.

Petitie

Wij

Vegetariërs en veganisten in Nederland en sympathisanten

 

constateren dat:

  • dat volwaardige vegetarische voeding een essentiële plaats inneemt in het leven van de vegetariër.
  • dat een regulier zorgcentrum daaraan niet kan voldoen, noch kan garanderen.
  • dat het belangrijk is dat kwetsbare ouderen in een eigen omgeving kunnen leven, die maximaal aansluit bij hun levensovertuiging en gewoonten.
  • veiligheid en geborgenheid, en zich niet hoeven te verdedigen in hun laatste levensfase een must is.

 

en verzoeken

Om een verantwoorde en vegetarische manier van leven voor ouderen veilig te stellen.

Het feit dat in de nieuwe Wet Langdurige Zorg is gekozen voor een regionale verdeling van gelden mag niet ten koste gaan van huizen met een bijzondere functie. Daarom verzoeken wij dat er een goede landelijke financieringsregeling voor het Zorgcentrum Felixoord komt, zodat dit unieke vegetarische centrum voor zorgbehoeftige ouderen voor de toekomst behouden blijft.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Tweede Kamer 
Petitieloket:
Einddatum:
31-10-2017 
Petitionaris:
Clientenraad Felixoord 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Nieuwsbrief Humanistisch Verbond

Na de uitzending van VARA-KASSA staat het Vegetarisch Zorgcentrum volop in de belangstelling. In haar Nieuwsbrief van 29 januari heeft het Humanistisch Verbond een artikel geplaatst genaamd “Een vegetarische vrijplaats onder druk”.   Het enige zorgcentrum in Nederland met een vegetarische identiteit dreigt door bezuinigingen te verdwijnen.

+Lees meer...

Felixoord in Oosterbeek is een uniek huis en het  betekent voor de bewoners meer dan dat je zou verwachten. “Mensen laten je vrij om jezelf te zijn, om je eigen mening te uiten.” Door Bart Mijland Felixoord biedt meer dan een vleesvrij menu, het is een plek waar uitgesproken mensen zichzelf kunnen zijn. Mevrouw Van den Berg (86) heeft zich haar hele leven moeten verantwoorden om haar vegetarisme en wereldvisie. Haar familie vond haar maar vreemd en ook van anderen was er onbegrip. "Dat is hier zo prettig: mensen laten je vrij om jezelf te zijn, om je eigen mening te uiten. Je bent hier gewoon thuis." Ook humanistisch geestelijk verzorger Wouter Kuijlman ziet dat bewoners zich niet hoeven te verantwoorden voor wie ze zijn en wat ze denken. Mevrouw Van den Berg hoopt dat Felixoord haar bijzondere identiteit niet verliest: "Dat zou ik verschrikkelijk vinden, zoals hier is het nergens." Om de centen Het huis dreigt te moeten sluiten door bezuinigingen. "Het draait om de centen," verzucht Kuijlman. Verzorgingstehuizen krijgen voornamelijk  financiering voor mensen die meer zorg nodig hebben. De bejaardenzorg is bovendien geregionaliseerd. "Het gevolg: regionaal wordt er besloten over subsidies en verdeling van zorgplekken in de regio. Maar het vegetarisme heeft in het plaatselijke beleid geen eigen status en wordt op de algemene manier behandeld. Alsof Felixoord zich niet onderscheidt. Want mensen uit het hele land willen speciaal hier komen, juist vanwege de vegetarische identiteit. Voor hen wordt het moeilijker om zich te vestigen in Felixoord."  De Cliëntenraad pleit voor een status aparte en praat met landelijke politieke partijen om dit mogelijk te maken. Kuijlman hoopt op steun uit humanistische kring. Vegetarische identiteit Wat maakt Felixoord zo uniek? Het huis bestaat uit een zorgcentrum. Daarnaast is er een woonpark met bungalows voor vegetariërs dat los staat van het zorgcentrum. Bewoner Jan Surtel (83) vindt het prettig dat in het woonpark geen vleeslucht hangt. Hij werd later in zijn leven vegetariër en kan inmiddels geen vlees meer verdragen. Mevrouw Van den Berg koos als tiener voor het vegetarisme. "In de Tweede Wereldoorlog waren we allemaal vegetariër, want er was niets anders te eten. Of we aten ratten.Na de oorlog heeft ze nooit vlees gegeten. In andere verpleeghuizen is vegetarisme nog wel eens een probleem:  "Ik heb twee jaar in een gewoon zorgcentrum gewoond en daar vonden ze het maar lastig. Nou, dan voel je je niet thuis." Kuijlman valt haar bij: "Mijn grootmoeder zat ook in een gewoon bejaardenhuis en men wist er geen raad mee. Ze kreeg wel eens rauwe kool voorgeschoteld en dat was het dan." Volgens mevrouw Van den Berg is het eten in Felixoord gevarieerd, gezond en vers. Vegetarisme en humanisme Veel bewoners van Felixoord hebben een uitgesproken levensbeschouwelijke identiteit. Kuijlman: "Er zijn hier bijvoorbeeld theosofen, Rozenkruisers, atheïsten. Veel bewoners voelen zich verwant met het humanisme." Op initiatief van de Cliëntenraad werd dan ook expliciet gezocht naar een humanistisch geestelijk verzorger. Volgens Kuijlman is dat niet zo vreemd: "Je hebt het over kritische mensen met een eigen manier van leven. En we moeten als humanisten zoveel mogelijk in harmonie met de wereld om ons heen leven en dus ook dieren niet uitbuiten."   Surtel: "Het vegetarisme en het humanisme lopen voor mij dwars door elkaar heen. Menselijke waardigheid zit ook in wat we eten." Voor mevrouw Van de Berg hangen haar levensbeschouwing en vegetarisme nauw samen: ‘We moeten dieren, en mensen zijn ook dieren, niet vijandig benaderen.’Ook het televisieprogramma Kassa  besteedde aandacht aan Felixoord. Lees meer over humanstische geestelijke verzorging op onze website. Doe mee aan de petitie   Bedankt HV voor jullie steun.

29-01-2015

PERSBERICHT VEGETARISCH ZORGCENTRUM FELIXOORD MOET BLIJVEN

PERSBERICHTVEGETARISCH ZORGCENTRUM FELIXOORD MOET BLIJVEN Midden in Oosterbeek, omringd door 6 ha. groen, staat het enige Vegetarische Zorgcentrum van Nederland,Felixoord.

+Lees meer...

De maximaal 70 bewoners met een vegetarische leefwijze komen uit heel Nederland om hier de rest van hun leven met gelijkgestemden door te brengen. Bijzonder is, dat Felixoord nog steeds een eigen keuken heeft, waar wordt gewerkt met een evenwichtig voedingspatroon op vegetarische basis. Zorg oudere vegetariërs onder druk Door het huidige overheidsbeleid, dat bepaalt dat ouderen zolang mogelijk met hulp thuis moeten blijvenwonen, is mede hierdoor ook hier de zorg voor oudere vegetariërs onder druk komen te staan. Om deze neergaande spiraal in de bestaansmogelijkheid van Felixoord een halt toe te kunnen roepen zijn de volgende initiatieven mogelijk. Een landelijke status Als de politiek aan Felixoord een landelijke status verleent, kunnen in Felixoord meer verpleeghuispatiënten worden opgenomen, waardoor een rendabele exploitatie in de toekomst kan worden gerealiseerd. Felixoord wil zich daarnaast ook gaan profileren als Vegetarisch Kennis- en Praktijkcentrum, waar lezingen, workshops, congressen en symposia kunnen worden gehouden. Uiteraard is bij dit alles de steun van diverse aard en door personen en instellingen van groot belang. In aanmerking genomen dat zo’n 5% van de Nederlandse bevolking tegenwoordig vegetariër is, om nog maar niet te spreken van de 3,5 miljoen flexitariërs (vegetariërs die als dat beter uitkomt ook weleens vlees eten), zou het toch mogelijk moeten kunnen zijn, dat vegetariërs ook in de toekomst in Felixoord zorgeloos oud kunnen worden! Om het bestaansrecht van Felixoord en ook de toenemende vraag naar een verantwoorde en vegetarische manier van leven voor kwetsbare ouderen veilig te stellen vragen wij de 2e Kamer te regelen dat Felixoord een bijzondere landelijke status krijgt. Daarmee kunnen we het unieke karakter van Felixoord als vegetarisch zorgcentrumbehouden, We voorkomen daarmee dat er door de regio-budgetten in de Wet Langdurige Zorg ons landelijk vegetarisch zorgcentrum verloren gaat. Het is belangrijk dat mensen vanuit hun eigen waarden en drijfveren vorm kunnen geven aan hun leven. Ook als zij zorg en ondersteuning nodig hebben. Bewoners van verzorgingshuizen kunnen minder invloed op hun levensomstandigheden uitoefenen dan voorheen, doordat ze voor hun zorg en ondersteuning afhankelijk zijn van anderen. Juist daarom is het zo belangrijk dat zij in een omgeving kunnen leven, die maximaal aansluit bij hun levensovertuiging en gewoonten. Felixoord vervult een belangrijke functie in het leven van mensen, die overtuigd vegetariër zijn. Zeker omdat zij van een generatie zijn waar het niet gebruikelijk is vegetariër te zijn. Behoud van dit zorgcentrum is daarom essentieel. Als ondersteuning en sympathiebetuiging kan men vanaf 15 december 2014 de petitie tekenen. http://felixoordblijft.petities.nl/ Tevens is een blog geopend.https://felixoordblijft.wordpress.com/ Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Anke Stavast Tel: 026 – 840 62 77 email: ankestavast@gmail.com of Ruud Borman Tel: 06 – 2746 2799 email: alchemystic@outlook.com

06-01-2015

Vegetarisch Zorgcentrum Felixoord - Verslag bewonersbijeenkomst december 2014

  Bewoners bijeenkomst Felixoord 11 december vond in Felixoord een presentatie plaats, verzorgd door de directie van Icare. De presentatie ging over de ontwikkelingen in de zorg en de betekenis daarvan voor Felixoord.   Maatschappij en politiek De laatste jaren heeft de maatschappij zich ontwikkeld.

+Lees meer...

Meer en meer zijn burgers zelf verantwoordelijk geworden voor hun eigen leven. Er heeft een ontwikkeling  plaatsgevonden van verzorgingsstaat naar participatie samenleving. De kosten van de zorg zijn de laatste jaren sterk gestegen. De groep oudere Nederlanders groeit. Dat komt door de babyboom generatie, maar ook door de betere levensomstandigheden en gezondheidszorg, waardoor mensen ouder worden. Langzamerhand is de conclusie getrokken dat het bestaande zorgstelsel geen model is dat in de toekomst kan worden behouden. De politieke keuze die gemaakt is, dat mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen. Dat sluit aan bij de wens van ouderen om zelfstandig te willen blijven en eigen regie te willen blijven voeren. Er zijn daarover een aantal zaken besloten, o.a. * In de toekomst zijn er geen verzorgingshuizen meer. * Het aantal plaatsen voor verpleeghuiszorg blijft beperkt. * De gemeenten krijgen meer verantwoordelijkheid voor maatschappelijke ondersteuning. * De algemene AWBZ zorg wordt vervangen door andere specifiekere wetgeving.   Situatie Felixoord In Felixoord zijn 24 verpleeghuisplaatsen en dat aantal zal niet groeien. Er zijn nu 46 plaatsen verzorgingshuiszorg, en doordat er geen indicaties voor verzorgingshuiszorg meer afgegeven zullen worden, ontstaat er leegstand. Als je kijkt naar het huishoudboekje van Felixoord, zijn daar 3 hoofdpunten in te herkennen: 1. Gebouw, 2 Diensten (zoals de keuken, de was, en de huishouding) en 3 de Zorg.   1. Gebouw Het gebouw van Felixoord is in 1969 gebouwd en is ook wel gedateerd. In het verleden is er fors in het gebouw geïnvesteerd en daarvoor is een lening afgesloten. Deze lening is in de huidige financieringswijze helaas niet meer terug te betalen. Recent is onderzocht hoeveel er nodig zou zijn om het pand geschikt te maken om nog 10 of 20 jaar mee te kunnen. Om dat te kunnen betalen is er geen spaarpot beschikbaar en het gaat om bedragen van 1,5 tot 5,5 miljoen euro. Dat bedrag is dan nodig voor vervanging van het dak, de technische installatie, keuken, voegwerk enz. enz. Ook daarvoor geldt dat dit bedrag met de huidige financieringswijze nooit terugverdiend zal kunnen worden. Omdat deze bedragen nodig zijn om een gebouw te realiseren waarin langdurige huurcontracten mogelijk zijn, is dus ook de mogelijkheid van het scheiden van wonen en zorg uitgesloten   2. Diensten Felixoord is maar een kleine zorglocatie. De kleine omvang maakt dat de diensten structureel duurder zijn, dan dat er financiering voor is. Het kost dus structureel geld. De eigen keuken is natuurlijk een essentieel onderdeel van de levensvisie van de bewoner en dat maakt deze conclusie wel spannend. 3. Zorg Met inzet van veel extra mensen, motivatie en financiële middelen, is de zorg de afgelopen periode steeds beter op orde gekomen. Aan de financieringskant is het minder gunstig.  Er komt namelijk steeds minder geld voor de zorg beschikbaar. We weten zeker dat de salariskosten de komende periode zullen stijgen en we verwachten dat de vergoedingen zullen dalen. Voor 2015 is de zorg ingekocht en is de begroting gemaakt met een tekort op de begroting. Dat tekort zal de komende jaren groter worden.    Besluit Gezien al deze ontwikkelingen moet de conclusie zijn dat de manier waarop Felixoord nu wordt georganiseerd niet kan doorgaan. Het leidt tot groeiende verliezen. Er moet dus gezocht worden naar een andere oplossing, een organisatievorm die anders is dan nu. Om de mogelijkheid daarvoor te onderzoeken is een externe adviseur aangesteld, Riek Siertsema, die de opdracht heeft om te onderzoeken wat de best mogelijke manier is om een alternatief te bieden voor de ouder wordende vegetariër zorg en ondersteuning te bieden. Zij is daarvoor begonnen een groot aantal gesprekken te plannen met mogelijke partijen. Dat zijn zorgorganisaties in de regio, zorgorganisaties voor bijzondere doelgroepen, organisaties met nieuwe zorgconcepten, kleinschalig georiënteerde organisaties, bedrijfsleven, kennisinstellingen, zorgverzekeraar, gemeente enz. Eind januari moeten de eerste gesprekken zijn gevoerd. Dan kan worden gekozen welke oplossingen het meest kansrijk zijn. Dan kunnen vervolg gesprekken worden gevoerd. Het uitgangspunt is om te zoeken naar een oplossing voor de doelgroep vegetariërs, met respect voor de levensvisie van de vegetariër. Daar zal nadrukkelijk naar worden gezocht. Riek heeft heel regelmatig contact met de cliëntenraad, de onderdeelcommissie en het bestuur van de bewonersvereniging van het woonpark, om daardoor goed bij elkaar aangesloten te blijven.   Vervolg Icare heeft voor de bewoners van Felixoord een zorgplicht en het zal dus nooit gebeuren dat bewoners op straat komen. Alle energie is erop gericht om een oplossing te vinden voor oudere vegetariërs die zorg en ondersteuning nodig hebben. De cliëntenraad heeft een adviesrecht als er een oplossing kan worden voorgesteld. De bewoners en familie zullen over de ontwikkelingen worden geïnformeerd, via nieuwsbrieven of bijeenkomsten.     Vragen   Zijn er al overname kandidaten? Er zijn kandidaten waarmee gesproken wordt over een oplossing voor de doelgroep vegetariërs. Dat zijn zorgorganisaties in de regio. Maar er wordt ook gesproken met  woningbouwcorporaties of investeerders. Op dit moment zijn de gesprekken heel breed en in januari kunnen we na de gesprekken concluderen welke oplossing het meest kansrijk is om een volgende stap te zetten. In elk geval wordt meegenomen met welke intentie de andere partijen naar Felixoord kijken. Is het voor hun een mogelijkheid om zelf een grotere schaalgrootte te kunnen krijgen, of hebben zij hetzelfde doel voor ogen, namelijk goede zorg en ondersteuning voor de doelgroep met respect voor de levensvisie.   Denkt Icare er aan om zelf andere partijen over te nemen? Nee, eigenlijk niet. !care is in deze regio te klein om die onderhandelingspositie te kunnen innemen.   Er is financiële druk en tekorten. Hoe lang houdt Felixoord dit vol? Er is een negatieve begroting en we gaan ervan uit dat — als er een partij wordt gevonden die een oplossing kan bieden — er 6 tot 9 maanden nodig is om een overdracht te realiseren.Uiterlijk najaar 2015 zullen we weten waar we staan. De eerste fase is het voeren van kennismakingsgesprekken en het kiezen van een vervolgrichting. Dat is eind januari.   Collega zorgorganisaties hebben geen eigen keuken, laat staat een vegetarische keuken. In hoeverre wordt in de onderhandelingen gekeken naar onze vegetarische keuken? De vegetarische keuken en de relatie met het woonpark worden meegenomen in de gesprekken. Organisaties gaan daar zeer verschillend mee om en het is steeds onderwerp van gesprek. Daarnaast kijken we ook naar samenwerking tussen bedrijfsleven en zorg, bijvoorbeeld door mogelijke samenwerking met een vegetarisch restaurant. Het kan ook zijn dat aan bewoners wordt gevraagd of men bereid zou zijn bij te dragen aan het voortzetten van de eigen vegetarische keuken.   Denkt u ook aan groepswonen, bijvoorbeeld met een eigen keuken per gang waar de bewoners zelf koken. De LVGO Landelijke vereniging voor groepswonen voor ouderen heeft daar ervaring mee. Dit soort ideeën is welkom, we gaan daar in het onderzoek mee aan de slag.   Wetenschappelijk onderzoek toont aan datvegetariërs minder beroep doen op zorg. Een vegetariër kost de samenlevingminder zorgkosten dan anderen. Wordt daar door Menzis rekening mee gehouden? Nee, helaas niet. Menzis maakt voor de toekenning van verpleeghuisplaatsen geen verschil tussen vegetariërs en niet vegetariërs. Als het zo is dat vegetariërs langer leven dan anderen, is de extra lange zorg die dan nodig is voor rekening en risico van de zorgorganisatie.   Er zijn een aantal (kleinschalige) tehuizen in Nederland die er de laatste jaren in zijn geslaagd om na dreiging van sluiting open te blijven. Wordt daar naar gekeken en wordt dat ook onderzocht? Ja, op korte termijn heeft Riek een afspraak met een klein verpleeghuis in Flevoland. Het is een klein huis dat rendabel is. Riek hoopt daar te leren hoe men dat heeft georganiseerd dat dat mogelijk is. Als bewoners andere goede voorbeelden kennen, hoort Riek de suggesties graag. Over het gebouw zei u dat de veiligheid wordt gegarandeerd. Kunt u ook iets zeggen over de kwaliteit van zorg in tijden van financiële druk? Alle investeringen die nodig zijn voor de veiligheid van bewoners en personeel worden uitgevoerd. Ook wordt er niet bezuinigd op de kwaliteit van zorg. Er zijn recent twee HBO verpleegkundigen aangesteld, om daar nog een verbeterslag te kunnen maken. Op de kwaliteit van zorg zullen wij geen concessies doen.Afhankelijk van de bezetting van het huis zal de benodigde groep medewerkers worden ingezet. We hebben een prachtige tuin van 6 ha. Kandaar niet iets mee gedaan worden zodat er geld binnen komt? Een deel van het grondgebied is eigendom van Felixoord. De rest van de ruimte is eigendom van Woonzorg Nederland. Riek voert met Woonzorg Nederland ook gesprekken.   Is bekend dat op de wachtlijst voor de bungalows 180 mensen staan en dat er dus grote belangstelling bestaat om hier te komen wonen? Dank voor deze informatie. Wordt er in de onderhandelingen ook gedacht aan nieuwbouw? Er zijn nu nog geen onderhandelingen, maar het kan voorkomen dat een overnamekandidaat aan nieuwbouw denkt.  

Blog Petitie Felixoord
12-01-2015