U, de petitionaris
Ec285a0f bb5d 4a9f bdda 6c38394caa22

Voorkom aanleg optie-W24 en afsluiting van de Brugweg in Waddinxveen

1.018 ondertekeningen

De gemeente Waddinxveen wil 1) een nieuwe weg (optie W24) aanleggen door het veenweidegebied van Polders Bloemendaal en Reeuwijk-West en in combinatie hiermee 2) de Brugweg afsluiten (een gebiedsontsluitingsweg).

Petitie

Wij

Bewoners en bedrijven van de Bloemendaalseweg e.o. in Waddinxveen

 

constateren

  • dat de gemeenteraad geheel aan ons alternatieve en goedkopere plan is voorbijgegaan

  • dat een groot deel van de natuur in ons veenweidegebied verdwijnt

  • dat de bereikbaarheid van centrale voorzieningen sterk vermindert

  • dat de verkeersveiligheid en leefbaarheid voor bewoners, wandelaars en fietsers sterk vermindert

  • dat de lokale economie wordt geschaad

 

en verzoeken

  1. De weg volgens optie-W24 uit het plan niet aan te leggen.

  2. Ons alternatieve plan uit te voeren.

Het antwoord

Gemeenten Waddinxveen en Bodegraven-Reeuwijk: nader onderzoek naar Brugweg en W24

De gemeenten Bodegraven-Reeuwijk en Waddinxveen gaan samen de verkeerssituatie in het gebied en het gebruik van de Brugweg beter in beschouwing nemen.

De oplossing wordt mede inzet voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022.

Bronnen:

REACTIE PETITIONARIS

De raad van Waddinxveen heeft geen oog gehad voor de door ons benoemde consequenties van de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg naar Reeuwijk-Dorp (W24) door onze ongerepte veenweide polders in combinatie met afsluiting van de Brugweg, onze gebiedsontsluitingsweg. Evenmin was er oog voor het door ons aangedragen alternatief. Door de petitie is ons standpunt echter op de politieke agenda gekomen.

De petitie is getekend door bijna 1200 ondertekenaars (zowel digitaal als op schrift) binnen 4 maanden. Hij is in de raadsvergadering van 23 juni 2021 door ons toegelicht en aangeboden aan de burgemeester van Waddinxveen, gevolgd door een discussie met de raad. Dit heeft ertoe geleid dat de politieke partijen onze potentiële input voor het verkiezingsprogramma 2022 agenderen in hun fracties. De fracties zullen hierover een standpunt in moeten nemen.

Aangezien het een gebiedsprobleem betreft, is de gemeente Bodegraven-Reeuwijk ook een belangrijke speler in het proces. We hebben daarom ons standpunt ook eerder in de raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk uitgedragen met ook suggesties voor verbetering op hun grondgebied. Deze raad is tegen de aanleg van de W24 en vindt onze oplossingsrichting interessant.

De regionale pers heeft er ruim aandacht aan besteed. Ons standpunt is nu breed uitgedragen en beide gemeenten hebben in een convenant aangegeven naar een oplossing te zoeken. Een extern onderzoeksbureau zal hiertoe worden ingehuurd en in het najaar de problematiek verder in kaart brengen, met participatie van de bewoners en bedrijven en mogelijk ook gemeente Gouda. Wij zullen hier onze stem laten horen. Indien gewenst kunt u ook onze voortgangsberichten ontvangen door op uw persoonlijke pagina een vinkje te zetten.

Wij danken alle ondertekenaars en wensen u een mooie zomer.

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Waddinxveen 
Petitieloket:
Einddatum:
24-06-2021 
Status:
Beantwoord 
Petitionaris:
Martin van Dijk 
Organisatie:
Bewonerscomité Bloemendaalseweg e.o. Waddinxveen 

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Gemeenten Waddinxveen en Bodegraven-Reeuwijk: nader onderzoek naar Brugweg en W24

De gemeenten Bodegraven-Reeuwijk en Waddinxveen gaan samen de verkeerssituatie in het gebied en het gebruik van de Brugweg beter in beschouwing nemen.

De oplossing wordt mede inzet voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022.

Bronnen:

REACTIE PETITIONARIS

De raad van Waddinxveen heeft geen oog gehad voor de door ons benoemde consequenties van de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg naar Reeuwijk-Dorp (W24) door onze ongerepte veenweide polders in combinatie met afsluiting van de Brugweg, onze gebiedsontsluitingsweg. Evenmin was er oog voor het door ons aangedragen alternatief.

+Lees meer...

Door de petitie is ons standpunt echter op de politieke agenda gekomen.

De petitie is getekend door bijna 1200 ondertekenaars (zowel digitaal als op schrift) binnen 4 maanden. Hij is in de raadsvergadering van 23 juni 2021 door ons toegelicht en aangeboden aan de burgemeester van Waddinxveen, gevolgd door een discussie met de raad. Dit heeft ertoe geleid dat de politieke partijen onze potentiële input voor het verkiezingsprogramma 2022 agenderen in hun fracties. De fracties zullen hierover een standpunt in moeten nemen.

Aangezien het een gebiedsprobleem betreft, is de gemeente Bodegraven-Reeuwijk ook een belangrijke speler in het proces. We hebben daarom ons standpunt ook eerder in de raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk uitgedragen met ook suggesties voor verbetering op hun grondgebied. Deze raad is tegen de aanleg van de W24 en vindt onze oplossingsrichting interessant.

De regionale pers heeft er ruim aandacht aan besteed. Ons standpunt is nu breed uitgedragen en beide gemeenten hebben in een convenant aangegeven naar een oplossing te zoeken. Een extern onderzoeksbureau zal hiertoe worden ingehuurd en in het najaar de problematiek verder in kaart brengen, met participatie van de bewoners en bedrijven en mogelijk ook gemeente Gouda. Wij zullen hier onze stem laten horen. Indien gewenst kunt u ook onze voortgangsberichten ontvangen door op uw persoonlijke pagina een vinkje te zetten.

Wij danken alle ondertekenaars en wensen u een mooie zomer.

04-07-2021