U, de petitionaris
Petitie icon

Voer het stadsbreed betaald parkeren in Utrecht nìet in

8.813 ondertekeningen

Inwoners van Utrecht, Vleuten, De Meern en Haarzuilens verzoeken een referendum over de stadsbrede invoering van betaald parkeren, besloten zonder wijkdraagvlakmetingen en vooral om financiële redenen. Zij vragen de gemeente om dialoog en samenwerking voor eerlijke oplossingen.


Bewaar na het bevestigen ook uw adres in Utrecht en uw geboortedatum op die pagina. Alleen dan telt uw ondertekening mee!

Petitie

Wij

inwoners van Utrecht, Vleuten, De Meern en Haarzuilens, ingeschreven in de gemeente Utrecht

 

constateren dat:

  • de gemeenteraad op 25 april 2024 heeft ingestemd met het voorstel Wijziging van de Verordening Parkeerbelasting, waarmee parkeerbelasting stadsbreed kan worden geheven;

  • dit besluit de mogelijkheid opent om zonder specifieke stemming in elke wijk (een draagvlakmeting) betaald parkeren te introduceren, waarbij de komende 12 jaar in heel de gemeente Utrecht betaald parkeren wordt ingevoerd;

  • er in vele woonwijken in Utrecht geen daadwerkelijk parkeerprobleem is dat de invoering van betaald parkeren noodzakelijk maakt;

  • dit besluit voornamelijk lijkt te zijn genomen om financiële redenen, en niet omdat het de parkeerdruk aantoonbaar vermindert;

  • de gemeenteraad stelt dat er geen referendum over dit belastingvoorstel kan worden gehouden;

  • het verwijderen van een draagvlakmeting wel referendabel zou moeten zijn, omdat dit beleidsaanpassing betreft die aanzienlijk inbreuk maakt op de inspraakmogelijkheden van buurtbewoners;

  • een raadsbesluit over het afschaffen van de draagvlakmeting eerder wel referendabel was (pdf).

 

en verzoeken

een referendum te houden over het voorstel voor de Wijziging van de Verordening Parkeerbelasting.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Utrecht 
Petitieloket:
Petitionaris:
Andre van Haaften 
Organisatie:
Actiegroep tegen betaald parkeren Utrecht 

Geschiedenis

Ondertekeningen