You, the petitioner
Ae249e0b 39cf 42d3 9311 0ea5381f7213

Verplicht de Inspectie tot onafhankelijk onderzoek bij calamiteit in verpleeghuis

127 signatures

Onze moeder is lichamelijk en geestelijk mishandeld en door opzettelijke nalatige zorg, het onthouden van antibiotica voor een blaasontsteking, overleden in het verpleeghuis. Daar hebben we een zeer goed onderbouwd dossier van met bewijs.. De Inspectie Gezondheidszorg doet geen onderzoek en gaat af op het “zogenaamde” interne onderzoek van het verpleeghuis, wij de familie zijn niet betrokken bij dit onderzoek. De slager mag zijn eigen vlees keuren, wij krijgen geen inzage in de rapportage van het interne onderzoek. Inmiddels zijn we vele procedures verder. (zie aanvulling bij “Nieuws” van onze petitie). Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft onze strafrechtelijke en bestuursrechtelijke procedure in behandeling genomen.

Petition

We

nabestaanden, lotgenoten en medestanders

 

establish that:

  • Dat de overheid burgers nu niet beschermt door een gebrek aan onafhankelijk toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg.

  • Dat de oudere mensen in elk verpleeghuis een waardig leven moeten hebben.

  • Dat de inspectie Gezondheidszorg na een calamiteit nu af gaat op een intern onderzoek dat niet deugt: zonder externe voorzitter en zonder de familie erbij te betrekken.

 

and request

de Inspectie Gezondheidszorg bij calamiteiten onafhankelijk onderzoek te doen en zo de controlerende taak goed uit te laten voeren.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Europees Parlement 
Petition desk:
Closing date:
2024-06-01 
Lead petitioner:
John van Ginneken / José Zantboer - van Ginneken 

History

Signatures

Updates

Update over de gevoerde strafrechtelijke procedures en de bestuursrechtelijke procedures

De strafrechtelijke kant: We hadden aangifte gedaan met een zeer goed onderbouwd dossier met veel bewijs. Het OM had de zaak geseponeerd, de advocaat-generaal had zelfs het interne onderzoeksrapport van het verpleeghuis NOOIT gezien !!! Hij had de Inspectie Gezondheidszorg alleen maar telefonisch gesproken. We hebben een beklag ingediend tegen de seponering en zijn een 12Sv procedure gestart.

+Read more...

Het Gerechtshof wees ons beklag af. Zelfs het HOF had van het interne onderzoek van het verpleeghuis de rapportage niet gezien !!! Het hof stelt dat we ermee bekent waren dat we geen inzage kregen in de interne onderzoeksrapportage van het verpleeghuis. De volgende strafrechtelijke procedure hebben we toen ingediend bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, daar is het in behandeling genomen.

De bestuursrechtelijke kant: We wilden via de bestuursrechter alsnog proberen de Inspectie Gezondheidszorg zelf onderzoek te laten doen naar de calamiteit die onze moeder was overkomen in het verpleeghuis. De vele bestuursrechtelijke procedures die we toen gehad hebben zijn we geen één keer uitgenodigd voor de zitting. De uitspraak van de bestuursrechter was: De beslissing ( dat de Inspectie Gezondheidszorg af gaat op de rapportage, niet onafhankelijk gedaan door het verpleeghuis, het geen calamiteit vind) is geen beslissing volgens Awb1:3. Tegen deze uitspraak zijn we in verzet gegaan bij de Raad van State, daar waren we wel bij de zitting uitgenodigd. De Raad van State bleef erbij dat 'De beslissing geen beslissing is volgens Awb1:3. Onlangs hebben we ook de bestuursrechtelijke procedure ingediend bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, ook deze is daar in behandeling genomen.

2023-10-23

Aanvulling: Eenzijdig onvolledig nieuws.

Er is een keer nieuws geweest in de krant “Kinderen leggen sterfgeval moeder in Roosendaals verpleeghuis voor aan Europees Hof” Hier werd onwaarheid in verteld en ook werd niet het volledige gebeuren waar we mee bezig waren (gerechtelijk) verteld. Het was gepubliceerd zonder ons medeweten..

2023-10-21

Datum indienen petitie nog niet bekend

We krijgen door geen publiciteit de petitie helaas niet goed verspreid, hopelijk gaat dit nog wel komen. Daarom kan het nog wel even duren voor de petitie ingediend word. Dank u allen voor het onderteken van de petitie ! Zou u alstublieft kunnen helpen deze petitie onder de aandacht te brengen om zo meer ondertekeningen te krijgen.

2023-10-21