U, de petitionaris
 dsc5720 1

Verbied Fracken in Nederland NU

938 ondertekeningen

Ondanks een aangenomen motie tegen Fracken door Provinciale Staten Groningen gaat de NAM gewoon door in verschillende provincies, waaronder Groningen. Minister KAMP kan dit tegenhouden, maar doet dit NIET! Wij roepen u op om Minister Kamp te laten gaan: "Vertrek met dat Gefrack!"

Petitie

Wij

burgers van Nederland, die geen "fracking" willen.

 

constateren

  • dat wij in Nederland massaal “NEE” hebben gezegd tegen Schaliegas winning.
  • dat Fracken gebeurt in een bestaande gasboorput met behulp van DEZELFDE TECHNIEKEN als schaliegaswinning.
  • dat er recent in de Provinciale Staten van Groningen een motie is aangenomen tegen het fracken in Saaksum.
  • dat ondanks deze motie, de NAM gewoon doorgaat met fracken onder aanvoering van Minister Kamp.

 

en verzoeken

wij een motie van wantrouwen tegen Minister Kamp.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Tweede Kamer 
Petitieloket:
Einddatum:
10-12-2016 
Antwoord verwacht:
01-01-2017 
Status:
Ingetrokken 
Petitionaris:
Dingena Biester - van den Boomgaard 
Organisatie:
onzeklei.nl 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Ondanks motie gaat Kamp gewoon door!

Gisteren bleek dat Minister Kamp de motie tegen fracken, die door de tweede kamer is aangenomen, naast zich neer legt op "juridische gronden". Dit staat er in de brief:“De motie raakt de frackactiviteiten op de bestaande gaswinningslocaties in Den Velde in de gemeente Hardenberg en in Saaksum in de gemeente Zuidhorn. Voor het fracken op de locatie Den Velde is de juridische procedure afgerond en zijn de werkzaamheden gestart.

+Lees meer...

Voor de locatie Saaksum is de procedure afgerond op het publiceren van de kennisgeving behorende bij de Barmm-melding na. De Barmm-melding voldoet aan de eisen voor indiening. Staatstoezicht op de Mijnen heeft het VG-document met betrekking tot Saaksum in samenhang met het werkprogramma beoordeeld en heeft de in het VG-document opgenomen risicoanalyse voldoende bevonden. Het fracken kan derhalve veilig plaatsvinden. Om de betrokken gemeenten en de provincie Groningen te informeren over deze risicoanalyse is de beschikbare documentatie ter informatie toegestuurd.Gelet op de fase waarin de frackactiviteiten op Den Velde en Saaksum zich bevinden (de benodigde procedures zijn doorlopen), is er geen juridische grondslag om de activiteiten op te schorten. Voor beide locaties is een specifieke risicoanalyse uitgevoerd die gericht is op de activiteit fracken en specifiek ziet op de locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd. Daaruit blijkt dat de veiligheid niet in het geding is.”  Allemaal juridische redenen dat men de "procedure" netjes volgt. Echter zijn er wel beving, bodemverzakking en scheuren in huizen geconstateerd na fracking. Dit doet er dus niet toe, want de procedure is gevolgd. Conclusie: Minister Kamp mag procedurieel vertrekken!  

25-11-2015

Morgen weten we of fracken voorlopig stopt!

Morgen wordt er in de tweede kamer gestemd over de motie om fracken in Nederland voorlopig uit te stellen. Deze is ingediend door de oppositie. Hopelijk wordt er niet "volgens de ingezette koers" van de regering gestemd, maar met het hart en met gevoel voor wat er in Nederland, door fracken, speeld. Het ondersteunen en tekenen van deze petitie blijft dus van harte aanbevolen!.

26-10-2015

Motie ingediend in tweede kamer!

Allen die ons inmiddels gesteund hebben: Bedankt! Ook de tweede kamer heeft nu de stap tegen Fracken genomen. Over 10 dagen wordt over deze motie gestemt. Hoe meer wij burgers van ons laten horen, hoe duidelijker het besef in de tweede kamer dat hier structureel iets moet veranderen! Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de motie zoals die gepubliceerd is op www.onzeklei.nl !   Bedankt!.

15-10-2015