You, the petitioner
Illustratiejpg

Verbeter wetgeving aanpak seksuele intimidatie: ratificeer ILO Verdrag (C190)

2,387 signatures

In de uitzending van BOOS maar ook daarna getuigden veel vrouwen van seksueel grensoverschrijdend gedrag op het werk. Seksuele intimidatie tast de gezondheid en de waardigheid van vrouwen aan en belemmert hen in de toegang tot en participatie op de arbeidsmarkt. Tijd voor verandering!

Petition

We

Vrouwenorganisaties, vakbond, bedrijven, juristen, organisatiedeskundigen en vele anderen

 

observe

  • dat de wetgeving tekort schiet om seksuele intimidatie op het werk te kunnen melden zonder angst voor nadelige gevolgen. Er is geen verplichting om onafhankelijke en deskundige vertrouwenspersonen en klachtenprocedures te hebben.

  • dat de verplichting om risico’s op seksuele intimidatie aan te pakken onvoldoende wordt nagekomen. Preventief beleid ontbreekt bij het grootste deel van de arbeidsorganisaties. De handhaving schiet tekort.

 

and request

De regering de leemten in de wet op te vullen door ratificering van het Verdrag van de International Labour Organization (ILO) tegen geweld en (seksuele) intimidatie op het werk (C190) door:

  • te zorgen voor wettelijke kaders voor een onafhankelijke en deskundige behandeling van klachten over seksuele intimidatie.
  • te zorgen voor capaciteit bij de Arbeidsinspectie om naleving van de verplichtingen voor een preventief beleid te vergroten.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Kabinet 
Petition desk:
Closing date:
2022-04-27 
Lead petitioner:
Alie Kuiper en Mirjam Decoz 

History

Signatures