U, de petitionaris
Meppelenergie

Toekomst MeppelEnergie en rol gemeente Meppel

378 ondertekeningen

Gemeente Meppel is van plan zich terug te trekken als aandeelhouder van MeppelEnergie. Tot nu toe is de invloed van de gemeente groot en dit is gezien de problemen hard nodig. Als de gemeente zich terugtrekt vervalt alle invloed op dit warmtenet en laat zij alle aangesloten bewoners in de steek.

Petitie

Wij

Bewoners van de wijk Nieuwveense Landen en medestanders

 

constateren dat:

  • dat het gesprek over de toekomst van het warmtenet, de biomassacentrale en MeppelEnergie in de Nieuwveense Landen nog steeds niet wordt gevoerd mét de bewoners van de wijk.
  • dat de gemeente met de keuze voor het op afstand zetten van MeppelEnergie vooral haar eigen problemen oplost en niet die van de bewoners.
  • dat de gemeente de bewoners verplicht op dit warmtenet heeft aangesloten, waarmee het direct haar plicht is om te staan voor deze bewoners.

 

en verzoeken

  • dat de gemeente verantwoordelijkheid neemt voor de eigen inwoners, MeppelEnergie niet ontvlecht, en alle invloed gebruikt om MeppelEnergie toekomstbestendig te maken in het belang van de bewoners.
  • in dit proces alle bewoners de mogelijkheid krijgen om met de gemeente in gesprek te gaan over de toekomst van MeppelEnergie, het warmtenet en biomassacentrale.
  • dat de Gemeenteraad op 17 februari niet instemt met het raadsvoorstel en besluit.

Het antwoord

Petitie aangeboden, coalitie (CDA, SterkMeppel, VVD) beslist anders

Ontzettend bedankt dat jullie de petitie hebben ondertekend. Afgelopen donderdag, 17 februar 2022, hebben wij deze petitie aangeboden aan Burgmeester Korteland, Wethouder van der Haar en de Gemeenteraad.

Maar ondanks dat in iets meer dan 3 dagen tijd maar liefst 350 inwoners de petitie hebben ondertekend is er anders besloten. De coalitiepartijen (CDA, Sterk Meppel en VVD) hebben een voorstel ingediend en aangenomen waarin de optie voor het ontvlechten van Meppel Energie (het uitstappen van de Gemeente Meppel) een scenario blijft. En ondanks de petitie én oproep van de vier insprekers is het voorstel niet concreet gemaakt en dus afwachten hoe de uiteindelijke invulling van dit voorstel eruit ziet. Tijdens dezelfde raadsvergadering hebben GroenLinks, SP, PVDA en Christenunie de gemeente nog opgeroepen om geen afstand te nemen van Meppel Energie zodat er invloed uitgeoefend kan blijven worden of om concreet te maken wat de bewoner centraal stellen betekent.

Wij vinden de keuze van CDA, SterkMeppel en VVD niet in het belang van de bewoners, vaag en veel vragen oproepen.  Tenslotte hopen wij dat na de Gemeenteraadsverkiezingen de nieuwe wethouder zich wél hard maakt voor ons als bewoners op dit (verplicht) aangesloten warmtenet. Wij houden de ontwikkelingen in de gaten en mocht het in de toekomst wederom nodig zijn een petitie aan te maken zullen wij dat zeker doen. Bedankt! 

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Meppel 
Petitieloket:
Einddatum:
17-02-2022 
Status:
Beantwoord 
Petitionaris:
Bewoners Nieuwveense Landen 

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Petitie aangeboden, coalitie (CDA, SterkMeppel, VVD) beslist anders

Ontzettend bedankt dat jullie de petitie hebben ondertekend. Afgelopen donderdag, 17 februar 2022, hebben wij deze petitie aangeboden aan Burgmeester Korteland, Wethouder van der Haar en de Gemeenteraad.

+Lees meer...

Maar ondanks dat in iets meer dan 3 dagen tijd maar liefst 350 inwoners de petitie hebben ondertekend is er anders besloten. De coalitiepartijen (CDA, Sterk Meppel en VVD) hebben een voorstel ingediend en aangenomen waarin de optie voor het ontvlechten van Meppel Energie (het uitstappen van de Gemeente Meppel) een scenario blijft. En ondanks de petitie én oproep van de vier insprekers is het voorstel niet concreet gemaakt en dus afwachten hoe de uiteindelijke invulling van dit voorstel eruit ziet. Tijdens dezelfde raadsvergadering hebben GroenLinks, SP, PVDA en Christenunie de gemeente nog opgeroepen om geen afstand te nemen van Meppel Energie zodat er invloed uitgeoefend kan blijven worden of om concreet te maken wat de bewoner centraal stellen betekent.

Wij vinden de keuze van CDA, SterkMeppel en VVD niet in het belang van de bewoners, vaag en veel vragen oproepen.  Tenslotte hopen wij dat na de Gemeenteraadsverkiezingen de nieuwe wethouder zich wél hard maakt voor ons als bewoners op dit (verplicht) aangesloten warmtenet. Wij houden de ontwikkelingen in de gaten en mocht het in de toekomst wederom nodig zijn een petitie aan te maken zullen wij dat zeker doen. Bedankt! 

21-02-2022

Nog minder dan 24 uur. Teken nu nog!

Morgen rond deze tijd wordt de petitie aangeboden. Ken jij nog mensen in de wijk, huisgenoten en andere medestanders die niet hebben getekend? Attendeer ze om dit te ondertekenen!.

16-02-2022

Artikel Meppeler Courant

Deze petitie is opgemerkt door de Meppeler Courant. Zij hebben er een mooi artikel over geschreven met daarin ook extra informatie wat er gaande is.

+Lees meer...

Voor nu is het belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners van onze wijk en andere medestanders deze petitie ondertekenen, uiterlijk donderdag 17.00 uur! Deel daarom de petitie zoveel mogelijk met de link: (https://meppelenergie.petities.nl/)

Bedankt!

Artikel Meppeler Courant: (https://meppelercourant.nl/meppel/Bewoners-in-de-Nieuwveense-landen-starten-een-petitie-over-MeppelEnergie-gemeente-moet-aandeelhouder-blijven-27476891.html)

15-02-2022