You, the petitioner

Tijdelijke supermarkt bij de Archimedeslaan

73 signatures

De supermarkt bij USP is klein en de producten zijn duur. Bewoners moeten ver fietsen voor een betaalbare supermarkt. Er zijn plannen voor het bouwen van een nieuwe supermarkt bij Archimedeslaan, maar dit duurt nog een paar jaar. Een tijdelijke supermarkt bij Archimedeslaan is dus de oplossing.

Petition

We

bewoners van Utrecht Science Park (USP)

 

observe

  • dat de huidige supermarkt op het terrein van USP klein en duur is;
  • dat bewoners van USP ver moeten fietsen voor een andere supermarkt;
  • dat er plannen zijn voor de bouw van een nieuwe supermarkt bij de Archimedeslaan, maar dat het nog enkele jaren duurt voordat die supermarkt gebouwd is, en;
  • dat het mogelijk is om tot die tijd een tijdelijke supermarkt op te zetten

 

and request

te investeren in een tijdelijke supermarkt die groot is en betaalbare producten verkoopt bij de Archimedeslaan totdat de bouw bij de Archimedeslaan klaar is en de definitieve supermarkt geopend kan worden. De tijdelijke supermarkt mag ook in de buurt worden geplaatst als het niet mogelijk blijkt om de tijdelijke supermarkt op het terrein te vestigen.

The answer

Wethouder antwoordt op schriftelijke vragen over supermarkt bij Science Park

Raadslid Melody Deldjou Fard heeft hier vragen over gesteld en de wethouder antwoordde dat de Universiteit Utrecht eerder gesprekken gevoerd heeft met een geïnteresseerde partij. Probleem hierbij is dat voor een rendabele voorziening het huidige voedingsgebied (denk bijvoorbeeld aan het weekend) te beperkt is. Daarnaast is er binnen de bestaande gebouwen op dit moment geen ruimte voor een supermarkt en zijn de mogelijkheden voor nieuwbouw beperkt. Vandaar ook dat wij breder kijken en ook de mogelijkheden in Rijnsweerd onderzoeken." en "In de nog op te stellen Omgevingsvisie voor het USP zullen de omvang en locatie van nieuwe retail voorzieningen integraal worden afgewogen samen met betrokken partijen en belanghebbenden. Daarbij zal ook gekeken worden naar de vernieuwende concepten en oplossingen. Ook hier geldt: we zijn continu in gesprek met de Universiteit Utrecht en zullen ook dit onderwerp nogmaals onder de aandacht brengen."

Bron: Schriftelijke Vragen 2018, nr. 125

 

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Utrecht 
Petition desk:
Closing date:
2019-06-20 
Lead petitioner:
Marte Vroom 
Organisation:
DWARS, GroenLinkse jongeren - afdeling Utrecht 
Website:

History

Signatures

Updates

Wethouder antwoordt op schriftelijke vragen over supermarkt bij Science Park

Raadslid Melody Deldjou Fard heeft hier vragen over gesteld en de wethouder antwoordde dat de Universiteit Utrecht eerder gesprekken gevoerd heeft met een geïnteresseerde partij. Probleem hierbij is dat voor een rendabele voorziening het huidige voedingsgebied (denk bijvoorbeeld aan het weekend) te beperkt is.

+Read more...

Daarnaast is er binnen de bestaande gebouwen op dit moment geen ruimte voor een supermarkt en zijn de mogelijkheden voor nieuwbouw beperkt. Vandaar ook dat wij breder kijken en ook de mogelijkheden in Rijnsweerd onderzoeken." en "In de nog op te stellen Omgevingsvisie voor het USP zullen de omvang en locatie van nieuwe retail voorzieningen integraal worden afgewogen samen met betrokken partijen en belanghebbenden. Daarbij zal ook gekeken worden naar de vernieuwende concepten en oplossingen. Ook hier geldt: we zijn continu in gesprek met de Universiteit Utrecht en zullen ook dit onderwerp nogmaals onder de aandacht brengen."

Bron: Schriftelijke Vragen 2018, nr. 125

2019-10-17