You, the petitioner
Untitled 4 copy

Tegen de hondenbelasting in Tilburg

437 signatures

Het heffen van hondenbelasting maakt onnodig onderscheid tussen mensen mét en mensen zónder hond. De gemeente Tilburg geeft als argumentatie aan dat "de vervuiler betaalt".

  • De belasting wordt gerekend per hond, terwijl het formaat en dieet van de hond een grote rol speelt in de hoeveelheid ontlasting. Hierin wordt geen onderscheid gemaakt.
  • Hondeneigenaren worden geacht achter hun hond aan op te ruimen, in tegenstelling tot de hangjongeren in de parken die hun etensresten en rotzooien achter laten op bankjes.
  • Een tweede hond is duurder dan de eerste hond, gaat de gemeente Tilburg er vanuit dat een tweede hond meer ontlast dan een eerste?
  • Tilburg heeft, na Rotterdam, de hoogste hondenbelasting van het land. Ontlasten Tilburgse honden meer dan honden uit andere gemeentes?
  • Hondenbezitters spelen een belangrijke sociale rol in de gemeenschap, zij zijn meerdere keren per dag aanwezig op straat en zien eerder wanneer er onrust heerst in de wijk.
  • De losloopvelden in Tilburg zijn slecht onderhouden, honden blesseren zich door aanwezige kuilen of ontsnappen vanwege het slechte hekwerk. Er is te weinig controle op het naleven van de opruimplicht en er zijn geen gratis poepzakjes ter beschikking, wat andere gemeentes wél aanbieden.

Petition

We

Inwoners van de gemeente Tilburg.

 

observe

Dat er onterecht onderscheid gemaakt wordt tussen wél en niet hondeneigenaren m.b.t. de vervuiling in de gemeente. Daarbij constateren wij dat de hondenbelasting in Tilburg belachelijk hoog is, en de voorzieningen voor de Tilburgse honden niet goed onderhouden worden.

 

and request

Afschaffing of aanzienlijke verlaging van de hondenbelasting in Tilburg, en beter onderhouden voorzieningen voor de Tilburgse honden.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Tilburg 
Petition desk:
Closing date:
2016-12-30 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
Pauline Paulissen 

History

Signatures