U, de petitionaris

Tegen de DSM, Against the DSM

30 ondertekeningen

Tegen de DSM, het handboek psychiatrie, om 1 of meer van de volgende redenen: - Criteria. - Labelen. - Dreiging en dwang op 'behandeling'. - Wereldwijd spectrum aan individuele en maatschappelijke consequenties. - Financiële banden van weldoeners versus zakenlui. - Tegen DSM-Niet Anderszins Omschreven. Bijv. tegen DSM-5, of tegen 1 bepaald criterium van 1 bepaalde stoornis in 1 bepaalde uitgave van de DSM.

De DSM wordt bedacht en gemaakt en verspreid door de APA. Kupfer is de voorzitter van de DSM-5. Jeste is de directeur van de American Psychiatric Association. Psychiatrie is gestoeld op het voorschrijven van pillen, zonder farmaceut geen psychiatrie. De pilslikker is altijd eindverantwoordelijk voor alle gevolgen van de effecten, ook als hij gedwongen wordt deze in te nemen. Het feit dat de psychiater een arts is, maakt dat elke 'diagnose' medisch bewezen is. Het rechtvaardigt elke behandeling. Ook de manipulatie van DNA.

Against the DSM, manual psychiatry, for one or more of the following reasons: - Criteria. - Labeling. - Threat and possibility of force on 'treatment'. - Worldwide spectrum of individual and social consequences. - Financial ties of benefactors versus businessmen. - Against DSM-Not Otherwise Specified. By example, against DSM-5, or against one specified criterium from one specified distortion in 1 specified edition.

The DSM is conceived and created and distributed by the APA. Kupfer is chair of the DSM-5. Jeste is the director of the American Psychiatric Association. Psychiatry is based on the prescription of pills. Without a pharmacist there is no psychiatry. The taker of pills is always responsible for all the consequences of the effects, even if he was forced to take them. The fact that the psychiatrist is a doctor, makes any 'diagnosis' medically proven. It justifies each treatment. Also, the manipulation of DNA.

meer informatie/more information Partij voor de Gezondheid http://petities.nl/nieuws/tegen-dsm-against-dsm *Allen Frances http://www.youtube.com/watch?v=yuCwVnzSjWA "powerfull with very little push back" "machtig zonder veel tegengas" ***Ernst Thoutenhoofd, Laura Batstra http://www.academia.edu/2766023/OverleeftdepsychiatriedeDSM-5

Petitie

Wij

willen dat deze steriele hygiene van nomenclatuur en classificatie en taxonomie op mensen stopt.

We want these sterile hygiene of nomenclature and classification and taxonomy on people stops.

 

constateren dat:

jaar na jaar een wereldwijde voortschrijdende verergering van deze onethische zuivering en DNA verbouwing/manipulatie.

Observe a progressive worsening year after year of this unethical cleansing and DNA rebuilding/manipulation.

 

en verzoeken

dat de macht ervan weg genomen wordt, opdat gecontroleerde slavernij of genocide op een druk bevolkte wereld, niet de volgende stap kan zijn. De APA oefent wereldwijd macht uit, dringt binnen in de hersenen van individuele mensenlevens. Deze petitie zou daarvoor behandeld moeten worden door de Verenigde Natie's, maar begint bij uw stem.

Requests that the power is taken away from it, that controlled slavery or genocide on a crowded world, is not the next step. The APA performs global power, penetrates into the brains of individual human lives. This petition should therefore be treated by the United Nation's, but starts with your voice.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Tweede Kamer 
Petitieloket:
Einddatum:
11-06-2016 
Status:
Ingetrokken 
Petitionaris:
pollie van de gouwe 

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

etiketkinderen, diagnoses om meer tijd en ruimte te krijgen. labelchildren. diagnoses to become more time and space.

http://zembla.vara.nl/Afleveringen.1973.0.html?&txttnews%5Bttnews%5D=88524&tx_ttnews%5BbackPid%5D=1974&cHash=4ed8273e0c5327857eae0ad537f6e7fc.

19-04-2013

Allen Frances, Jim van Os, Wilma Boevink over De bijbel van de psychiatrie/ about The bible of psychiatry

http://www.wetenschap24.nl/programmas/labyrint/labyrint-tv/2013/april/De-bijbel-van-de-psychiatrie.html#disqus_thread.

07-04-2013

Nederlands DNA in Amerikaans onderzoek

https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:KixwvxNKj4UJ:www.vmdb.nl/wp-content/uploads/2011/12/Bipolar-Genetics.pdf+genetisch+bipolair+kahn+amerika&hl=nl&gl=nl&pid=bl&srcid=ADGEESiGXV98mDKLRZDdm1z-YM456nZAs4OYAoaON73Rdn2aT5lzTM8fUSQBv6G9ooAMCJVpozBcRe5Bhl4-gwPPNzLXT38senbhatYcqg3GaY54czON8T6ZXLfr-mjfvWGiq0s4j&sig=AHIEtbTYW0JzJUeB46-GRajHbfgvKDHzQ   En wat weet men daar over de oorzaak van deze zogenaamde 'stoornis'   Over de oorzaken is de kennis vooralsnog beperkt, maar er zijn duidelijke aanwijzingen dat het daarbij gaat om een samenspel van genetische kwetsbaarheid, factoren in de ontwikkeling van het individu, en uitlokkende psychosociale factoren voorafgaand aan een episode. Familieonderzoek, tweelingstudies en adoptiestudies hebben aangetoond dat genetische factoren een belangrijke rol spelen bij het ontstaan van bipolaire stoornissen. http://www.kenniscentrumbipolairestoornissen.nl/bipolaire-stoornis/de-bipolaire-stoornis-een-beknopt-overzicht/   En uiteraard een handige verklaar-jezelf-gestoord test om thuis te doen. http://www.kenniscentrumbipolairestoornissen.nl/mdq/   Tweelingonderzoeken naar hersenafwijkingen zijn populair. http://www.kenniscentrumbipolairestoornissen.nl/onderzoek/tweelingonderzoek-naar-risicofactoren-en-structurele-hersenafwijkingen-bij-de-bipolaire-stoornis/.

27-03-2013