U, de petitionaris
Suicidepreventie basisopleiding hulpverleners

Suïcides voorkomen met opleiding van artsen en hulpverleners

8.926 ondertekeningen

Een suïcide of een suïcidepoging is een vreselijke gebeurtenis voor alle betrokkenen. Artsen en hulpverleners dienen al in hun basisopleiding te leren hoe zij aan suïcidepreventie kunnen doen. Dat helpt om suïcides te voorkomen!

Petitie

Wij

Een breed comité op initiatief van de Ivonne van de Ven Stichting en professor Ad Kerkhof.

 

constateren dat:

Verbijsterende feiten

 • Suïcidepreventie heeft geen structurele plaats in de opleiding van artsen en hulpverleners.

 • Nabestaanden vertellen regelmatig over onveilige zorg voor hun dierbaren.

 • Hulpverleners passen de geldende richtlijnen van hun beroep niet volledig toe.

 • Een suïcide kan traumatiserend zijn voor hulpverleners.

Een hoopgevend feit

 • Onderzoek laat zien dat passende scholing van zorgprofessionals leidt tot minder suïcides.

 

en verzoeken

 1. Wettelijk: Suïcidepreventie op te nemen in de wettelijke opleidingseisen voor het beroep van psycholoog, psychiater, SEH arts, verpleegkundige, POH-er, huisarts.

 2. Structureel: Kennis en vaardigheden voor suïcidepreventie een structurele plaats te geven in de bachelor- en masteropleidingen, hbo opleidingen en in de postacademische BIG-opleidingen van deze zorgprofessionals.

Het antwoord

Minister gaat aan de slag met suïcidepreventie door betere opleiding

De staatssecretaris Paul Blokhuis schreef op 8 oktober al. Suïcidepreventie door betere opleiding van artsen en hulpverleners gaat hem zeer aan het hart. "Ik ga hier mee aan de slag. In al mijn overleggen met beroepsgroepen zal ik verzoeken om dit met voorrang te regelen."

Bronnen: Tweet op 8-10-2019 @PaulBlokhuis - Kamerdebat 17-10-2019 met video via Debat Gemist en als conceptverslag, op pagina 25

REACTIE VAN PETITIONARIS

Het bestuur van de Ivonne van de Ven Stichting en professor Ad Kerkhof bedanken je van harte voor het ondertekenen van de petitie.

Het afgelopen half jaar heeft onze petitie uitgestaan. Uiteindelijk hebben 8909 burgers de petitie ondertekend, waaronder veel hulpverleners en directbetrokkenen. Een mooi resultaat.

Op 17 oktober 2019 bleek dat we een belangrijk doel behaald hebben: onze petitie heeft er toe geleid dat aandacht voor suïcidepreventie in de opleiding van artsen en hulpverleners, besproken is in de Tweede Kamer. De Kamer heeft de staatssecretaris gevraagd te doen wat in zijn vermogen ligt om te zorgen dat suïcidepreventie inderdaad een serieuze plaats in de opleidingen krijgt. De staatssecretaris heeft onomwonden beloofd hier werk van de maken.

Hiermee is de boodschap, zoals verwoord in de petitie, geagendeerd in de landelijke politiek en bij de staatssecretaris van VWS. Het is naar ons idee, het maximaal haalbare wat we op dit moment konden bereiken. Wij sluiten de petitie met een tevreden gevoel. Nu is het weer de beurt aan de beroepsgroepen en opleidingen om de uitdaging aan te pakken, daartoe dringend gestimuleerd door de politiek.

Op 8 oktober 2019 hebben de initiatiefnemers de petitie ook aangeboden aan staatssecretaris Paul Blokhuis. Op 15 oktober 2019 heeft een delegatie uit het comité van aanbeveling de petitie reeds overhandigd aan de Tweede Kamer. In de zijlijn van de petitie signaleren wij al beweging bij opleidingsinstellingen en in overlegsituaties.

Wij blijven de voortgang volgen en zullen onze stem laten horen op het moment dat wij denken dat dit nodig is. Onze inzet blijft suïcidepreventie op te nemen in de opleiding van artsen en hulpverleners en zo mogelijk als voorwaarde te stellen voor BIG registratie.

Voor vragen, goede ideeën en opmerkingen kun je zeker bij ons terecht.

Hoogachtend en met vriendelijke groet,

 • Menno van Leeuwen, voorzitter Ivonne van de Ven Stichting
 • Professor Ad Kerkhof
 • Ida Bontius, secretaris Ivonne van de Ven Stichting

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
minister 
Petitieloket:
Einddatum:
15-10-2019 
Status:
Gesloten 
Petitionaris:
Menno van Leeuwen, voorzitter Ivonne van de Ven Stichting 
Organisatie:
Ivonne van de Ven Stichting 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Minister gaat aan de slag met suïcidepreventie door betere opleiding

De staatssecretaris Paul Blokhuis schreef op 8 oktober al. Suïcidepreventie door betere opleiding van artsen en hulpverleners gaat hem zeer aan het hart.

+Lees meer...

"Ik ga hier mee aan de slag. In al mijn overleggen met beroepsgroepen zal ik verzoeken om dit met voorrang te regelen."

Bronnen: Tweet op 8-10-2019 @PaulBlokhuis - Kamerdebat 17-10-2019 met video via Debat Gemist en als conceptverslag, op pagina 25

REACTIE VAN PETITIONARIS

Het bestuur van de Ivonne van de Ven Stichting en professor Ad Kerkhof bedanken je van harte voor het ondertekenen van de petitie.

Het afgelopen half jaar heeft onze petitie uitgestaan. Uiteindelijk hebben 8909 burgers de petitie ondertekend, waaronder veel hulpverleners en directbetrokkenen. Een mooi resultaat.

Op 17 oktober 2019 bleek dat we een belangrijk doel behaald hebben: onze petitie heeft er toe geleid dat aandacht voor suïcidepreventie in de opleiding van artsen en hulpverleners, besproken is in de Tweede Kamer. De Kamer heeft de staatssecretaris gevraagd te doen wat in zijn vermogen ligt om te zorgen dat suïcidepreventie inderdaad een serieuze plaats in de opleidingen krijgt. De staatssecretaris heeft onomwonden beloofd hier werk van de maken.

Hiermee is de boodschap, zoals verwoord in de petitie, geagendeerd in de landelijke politiek en bij de staatssecretaris van VWS. Het is naar ons idee, het maximaal haalbare wat we op dit moment konden bereiken. Wij sluiten de petitie met een tevreden gevoel. Nu is het weer de beurt aan de beroepsgroepen en opleidingen om de uitdaging aan te pakken, daartoe dringend gestimuleerd door de politiek.

Op 8 oktober 2019 hebben de initiatiefnemers de petitie ook aangeboden aan staatssecretaris Paul Blokhuis. Op 15 oktober 2019 heeft een delegatie uit het comité van aanbeveling de petitie reeds overhandigd aan de Tweede Kamer. In de zijlijn van de petitie signaleren wij al beweging bij opleidingsinstellingen en in overlegsituaties.

Wij blijven de voortgang volgen en zullen onze stem laten horen op het moment dat wij denken dat dit nodig is. Onze inzet blijft suïcidepreventie op te nemen in de opleiding van artsen en hulpverleners en zo mogelijk als voorwaarde te stellen voor BIG registratie.

Voor vragen, goede ideeën en opmerkingen kun je zeker bij ons terecht.

Hoogachtend en met vriendelijke groet,

 • Menno van Leeuwen, voorzitter Ivonne van de Ven Stichting
 • Professor Ad Kerkhof
 • Ida Bontius, secretaris Ivonne van de Ven Stichting
23-10-2019

Tweede Kamer neemt op 15 oktober 2019 petitie in ontvangst: Suïcides voorkomen door opleiding van artsen en hulpverleners

De petitie is 8852 keer ondertekend (15-10-2019) De Ivonne van de Ven Stichting en professor Ad Kerkhof namen het initiatief tot deze petitie samen met een breed comité van aanbeveling.

De ondertekenaars willen bereiken dat alle artsen en hulpverleners - of ze nu opgeleid zijn in Groningen, Amsterdam of Maastricht - beschikken over de nodige bekwaamheden voor de behandeling van mensen met suïcidaal gedrag.

+Lees meer...

Om het aantal suïcides terug te dringen is het nodig suïcidepreventie een structurele plaats te geven in de opleidingen van artsen en hulpverleners. Dan hebben zorgprofessionals een goede basis als zij te maken krijgen met patiënten met suïcidaal gedrag. Nu ontbreekt het hen te vaak aan de nodige bekwaamheden. De veiligheid van kwetsbare patiënten is in het geding. De ondertekenaars vragen van de Tweede Kamer te bevorderen en te faciliteren:

 1. Vastleggen in landelijke opleidingseisen:…dat beroepsgroepen kennis en vaardigheden, die nodig zijn voor suïcidepreventie, opnemen in hun opleidingsplannen met een focus op 2020. En dat zij daaruit consequenties trekken voor de landelijke opleidingseisen voor de uitoefening van het beroep van psycholoog, psychiater, SEH arts, verpleegkundige, POH-er, huisarts en andere relevante beroepsgroepen.
 2. Structurele plaats geven in de opleiding: …dat beroepsopleidingen ervoor zorgen dat kennis en vaardigheden voor suïcidepreventie een structurele plaats hebben in de bachelor- en masteropleidingen, hbo opleidingen en in de postacademische opleidingen van de genoemde zorgprofessionals.
15-10-2019

Staatssecretaris Paul Blokhuis neemt de petitie in ontvangst; ondertekenen blijft mogelijk tot 15/10, overhandiging in Tweedekamer !

Persbericht Arnhem, 8 oktober 2019

Staatssecretaris Blokhuis van VWS neemt petitie in ontvangst: Suïcides voorkomen door opleiding van artsen en hulpverleners

De petitie is 8462 keer ondertekend (08-10-19 namiddag). De Ivonne van de Ven Stichting en professor Ad Kerkhof namen het initiatief tot deze petitie samen met een breed comité van aanbeveling.

De ondertekenaars vragen staatssecretaris Paul Blokhuis om er voor te zorgen dat suïcidepreventie aandacht krijgt in alle relevante opleidingen.

Quote ondertekenaar Tamara Baars: Maar zit suïcidepreventie dan nog niet in de opleidingen van zorgprofessionals? Dat lijkt me zo vanzelfsprekend! Quote staatssecretaris Paul Blokhuis bij de aanbieding: Ik roep de beroepsgroepen op om aan de slag te gaan met suïcidepreventie in de opleidingen en ervoor te zorgen dat zorgverleners de juiste vaardigheden leren om het moeilijke gesprek over suïcidaliteit goed te kunnen voeren. Lees verder op de website: https://www.ivonnevandevenstichting.nl.

09-10-2019