You, the petitioner
Panta rhei gebouw van hetenstraat deventer

Studio's Panta Rhei Van Hetenstraat niet slopen

680 signatures

Het Panta Rhei schoolgebouw aan de Van Hetenstraat geeft de straat haar ruime en statige aanblik. De lindebomen en de plantsoenen voor het gebouw geven ruimte en lucht. Bovendien wordt het gebouw duurzaam beheerd met werkplekken voor kunstenaars en creatieve beroepen. Dit moet zo blijven.

Petition

We

de werkgroep van het Panta Rhei-gebouw, bewoners van de Van Hetenstraat en Tuindorp-Keizerslanden, huurders van het Panta Rhei-gebouw en andere medestanders

 

observe

  • Het Panta Rhei-schoolgebouw geeft de Van Hetenstraat haar ruime en statige aanblik.
  • De lindebomen en de plantsoenen voor het schoolgebouw geven ruimte en lucht.
  • De school is bovendien duurzaam in gebruik door kunstenaars en creatieve beroepen. Deze maken van Deventer een aantrekkelijke stad. Met cursussen, tentoonstellingen, lezingen, therapie, illustratie, en fotografie.
  • De school staat op nominatie om gesloopt te worden voor flats en woningen.
  • Door de coronacrisis zijn de kunstenaars en creatieve beroepen hard geraakt. Ze vallen meest buiten de corona-steunpakketten en hebben geen reserves. Door hen hier een blijvende, betaalbare werkplek te bieden kan Deventer hen behouden en een aantrekkelijke stad met een goed cultuuraanbod blijven.

 

and request

Het gebouw te behouden in de toekomstige stadsplanning en zo de groene, statige aanblik van de straat met zijn ruimte voor recreatie en groen, en de werkplekken voor kunstenaars en creatieve beroepen.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Deventer 
Petition desk:
Closing date:
2021-05-31 
Lead petitioner:
Werkgroep Panta Rhei; contact persoon dhr. Devedzic & dhr. Kruse 
Organisation:
Werkgroep Panta Rhei 
Website:

History

Signatures

Updates

Mieke Conijn (Kunstenlab) spreekt op 24 maart de Gemeenteraad van Deventer toe:

Ik richt me tot u als directeur van Kunstenlab. Kunstenlab voert in gemeentelijke opdracht het atelierbeleid in Deventer uit.

De aanleiding is het ontwikkelperspectief dat voorligt voor de Van Hetenstraat (nummer 59 - redactie).

+Read more...

(...) Een optimistisch plan waarbij voorzien wordt in de grote behoefte aan extra woningen. (...) Met als doel een inclusieve wijk. (...) En kunstenaars dragen bij aan die inclusiviteit. Helaas lezen we (ook - redactie) dat (zij - redactie) moeten vertrekken en (dat - redactie) er voor hen elders in de stad naar alternatieve huisvesting wordt gezocht. En daarom sta ik hier met een dubbel gevoel: (...) Deze 23 kunstenaars zijn hier 9 jaar geleden neergestreken nadat de meesten van hen het geliefde (Nieuw - redactie) Rollecate hebben moeten verlaten. En een aantal van hen ook de Houtmarkt, lang daarvoor. Nu moeten zij opnieuw het veld ruimen omdat een andere invulling, en andere bewoners blijkbaar belangrijker worden gevonden. Hoe inclusief zijn we dan?

(...) Elke verhuizing kost tijd, energie én geld die niet in het eigen werk gestoken kan worden. Dat is niet erg als je daar zelf voor kiest, maar als je tot verhuizen gedwongen wordt, is het een heel ander verhaal. (...) Kunstenaars (hebben) weinig keuze; de prijzen van vastgoed stijgen nog steeds gigantisch, waardoor deze met name voor de onderkant van de markt onbetaalbaar worden. Zoals u ongetwijfeld bekend is, behoren kunstenaars tot de zwaarst onderbetaalde beroepsgroepen in het land, alle ambities van Fair Pay ten spijt. En het maakt deze boodschap extra zuur in een tijd waarin cultuurmakers zwaar getroffen zijn door corona.

Er zit me nog wat anders dwars: ruim een jaar geleden ontvingen de kunstenaars en wij een eerste signaal over de mogelijke ontwikkeling van het gebouw. En vanaf dat moment hebben wij ons als Kunstenlab diverse malen aangeboden, (bij -redactie) meerdere ambtenaren; om mee te denken en mee te praten. Helaas is dit steeds afgehouden en nu ligt (deze brief - redactie) op de mat. Dat is geen communicatie, maar een eenzijdige mededeling.

We zien dit als een gemiste kans, omdat we verwachtten dat inmiddels wel duidelijk is wat de meerwaarde van kunstenaars is in dit soort ontwikkelingen. Niet alleen in denkkracht. Sterker nog: in het kader van vastgoedbeleid hebben kunstenaars ook een economische functie. Kijk naar het Havenkwartier waar dankzij onder meer pionierende kunstenaars een levendige, aantrekkelijke en inmiddels erg populaire wijk is ontstaan. Met sterk gestegen grondprijzen waarvan iedereen profiteert, …. met uitzondering van die kunstenaar die het niet langer kan betalen. Kunstenaars als opwarmers van de grond, aan de rafelranden van de stad…

Gelukkig bent u goed op de hoogte van de meerwaarde van cultuur én makers voor het leefklimaat. Dat wordt keer op keer bevestigd in door uw raad vastgestelde economische visies en cultuurvisies. En dit inzicht wordt breed gedeeld door regio, provincie en rijk. Er is echter wel wat voor nodig om hen in de stad te houden (...). Zeker voor steden als Deventer waar geen (kunstacademie - redactie) is, (en - redactie) er dus geen natuurlijke instroom is.

Wat is er nodig? Een goed cultuurbeleid, met maatwerk voor de schaal en het profiel van de stad. En fysieke ruimte om te (werken -redactie): het hebben van goede, betaalbare (werkruimten - redactie), met differentiatie op gebied van huurprijzen en voorzieningen, is daarin een hele belangrijke knop om aan te draaien. Wat contraproductief is voor het aantrekken en behouden van makers, is het afstoten van goed functionerende studios. En dat is wat er nu dreigt te gebeuren. Het lijkt erop alsof we niets leren.

(...) Het liefste zou ik pleiten voor behoud van Panta Rhei als ateliergebouw (...). Wat vraag ik u (verder - redactie)?

  • Maak kunstenaars niet tot speelbal; neem ze serieus, in een eerlijk gesprek, luister en kijk naar wat er mogelijk is;

  • Neem een echte verantwoordelijkheid tegenover makers: zij dragen bij aan die inclusieve samenleving die u nastreeft;

  • Onderzoek bijvoorbeeld Huurkoop als optie; een investering in geld, betrokkenheid, aarden op een plek levert wat op. En daardoor wordt een eigen vaste plek misschien ook voor hen mogelijk;

  • (...) Verdrijf kunstenaars niet naar de randen van de stad;

  • (...) En realiseer u dat er eigenlijk meer nodig om uw eigen ambities waar te maken.

Geachte raad: Zullen we nu een keer anders doen?

Lees het hele document op: https://deventer.raadsinformatie.nl/document/9934290/1

2021-04-13

Deventer Post

Studio’s Van Hetenstraat niet slopen. Petitie van buurtbewoners, huurders en medestanders di 13 apr 2021

Deventer - De oude schoolgebouwen aan de Van Hetenstraat en de Dorrestraat worden gesloopt als het aan het College van B&W van Deventer ligt. Er moeten nieuwe flats en woningen komen.

+Read more...

Dit plan legt het college van B&W voor aan de gemeenteraad ter beoordeling. In voorgaande jaren is al een ander deel van het oude en vertrouwde Tuindorp gesloopt.

Het Panta Rhei schoolgebouw aan de Van Hetenstraat geeft de straat haar ruime en statige aanblik. De monumentale lindebomen en de plantsoenen voor het gebouw geven ruimte en lucht. Om te wandelen, te spelen en om de hond uit te laten. Bovendien wordt het gebouw duurzaam beheerd met werkplekken voor kunstenaars en creatieve beroepen. Deze maken van Deventer een aantrekkelijke stad om in te wonen. Er zijn creatieve cursussen, tentoonstellingen, lezingen en creatieve therapie vanuit de WMO. Er wordt illustratie, ontwerp en fotografie verzorgd voor verschillende opdrachtgevers, maar ook educatieve projecten voor het voortgezet en primair onderwijs.

Een werkgroep is daarom een petitie gestart om het Panta Rhei studiogebouw te behouden. Deze wordt ook aangeboden aan de gemeenteraad. Door de coronacrisis zijn de kunstenaars en creatieve beroepen al hard geraakt. Ze vallen meest buiten de corona-steunpakketten en hebben geen reserves. Door hun werkplekken hier te behouden kunnen ze tóch verder, en blijft het culturele aanbod voor Deventer en omstreken behouden.

,,Als lezer van deze krant kunt u zelf meehelpen het mooie schoolgebouw met zijn monumentale linden en de werkplekken voor kunstenaars en creatieve beroepen te behouden. Dat kan door de petitie mede te ondertekenen. Dit kan ook anoniem: Ga naar: petities.nl en tik daar in de zoekbalk: Panta Rhei Van Hetenstraat. U kunt aanvinken dat uw naam wel zichtbaar wordt op de petitie, maar als u dat niet doet blijft u gewoon anoniem. Uw e-mail adres wordt sowieso NOOIT zichtbaar op de petitie. Dit is alleen nodig om uw ondertekening te checken. U krijgt namelijk een mailtje met een link om te bewijzen dat u echt bestaat. Stuur vervolgens de petitie ook door naar uw buren, uw kennissen of collega’s, en uw familie. Of attendeer hen erop door erover te vertellen", aldus de actiegroep.

Lees het artikel op: https://www.deventerpost.nl/nieuws/algemeen/1058445/studio-s-van-hetenstraat-niet-slopen-petitie-van-buurtbewoners-

2021-04-13

De Stentor, Deventer Dagblad

Omwonenden ook tegen sloop

Kunstenaars en creatieve beroepen komen in protest tegen de sloop van hun studios op Keizerslanden. De gemeente Deventer wil op de plek van de oude schoolgebouwen rond de Van Hetenstraat nieuwe huizen laten bouwen.

+Read more...

Er gaat een petitie rond die tot nu toe ... keer (zie bovenaan deze pagina) is ondertekend. Ze krijgen steun van buurtbewoners. (C, v. Dillen 12-04-21, hier onder redactie van Werkgroep Panta Rhei 13-04-2021)

Nu staan er nog lindebomen, zijn er grasveldjes en werkplekken voor kunstenaars en creatieve beroepen. Maar aan de Van Hetenstraat nummer 59, waar deze creatievelingen werken, moeten de komende jaren woningen gaan verrijzen. Het is onderdeel van het plan van het College van B&W om voor 2035 elfduizend huizen te bouwen in Deventer.

Via een petitie proberen kunstenaars nu te voorkomen dat het Panta Rhei-gebouw gesloopt wordt. Ze geven aan dat ze al hard geraakt zijn door de coronacrisis. Een zoektocht naar een betaalbare, nieuwe plek – als die al voorhanden is in Deventer – kan betekenen dat ze moeten stoppen. Ook omwonenden zien liever niet dat dit gebouw aan de Van Hetenstraat wordt gesloopt.

Onder anderen omwonende Jan Klein ondertekende de petitie. Hij woont pal tegenover dit gebouw. "Ik heb liever dat de kunstenaars er zitten dan dat ik tegen huizen of appartementen moet aankijken. Die mensen moeten ook een werkplek hebben. Ze hebben de ruimte nodig," zegt Klein.

Marèll Talsma zette ook haar handtekening. Zij wil straks niet tegen een ‘hele rij huizen of appartementen aankijken’. "Ik weet eerlijk gezegd niet zo goed wat ze er nieuw neer gaan zetten. We hebben dit huis vorig jaar gekocht en straks wordt het wel een stuk minder waard."

Als directeur van het Kunstenlab is Mieke Conijn bekend met de zorgen van de kunstenaars en creatieve beroepen die werken aan de Van Hetenstraat in het Panta Rhei-gebouw. "Zeker in deze tijd waar het voor kunstenaars ongelofelijk moeilijk is om het hoofd boven water te houden. Voor kunstenaars is het gewoon belangrijk dat er voldoende betaalbare ateliers beschikbaar zijn. Dat is niet altijd simpel. Je ziet bovendien vaak dat kunstenaars een tijdelijke plek krijgen en net op het moment dat ze gesetteld zijn, weer moeten verhuizen. Dat gaat gepaard met de nodige tijd, energie en kosten." In Deventer is sowieso weinig plek voor kunstenaars. "Er is een gebrek aan ruimte. Wij houden een wachtlijst bij."

Volgens de gemeente kunnen de kunstenaars en creatieve beroepen naar alternatieve locaties. Ook Conijn weet dat de gemeente al denkt aan andere plekken in bijvoorbeeld Colmschate of op de Vijfhoek. Niet per se een vooruitgang, stelt ze. "Kunstenaars moeten zo steeds iets verder het centrum uit. Dat is niet alleen voor de kunstenaars zelf vervelend, maar je wilt ook dat de cultuur voor de stad behouden blijft."

Lees het hele artikel op: https://www.destentor.nl/deventer/kunstenaars-vrezen-dakloos-bestaan-ook-omwonenden-tegen-sloop-oude-deventer-scholen~a3828bb39/

2021-04-13