U, de petitionaris
Screenshot 2016 12 22 at 12.23.33

Stoplichten op de Straatweg Rotterdam

405 ondertekeningen

De Straatweg oversteken is een dagelijks terugkerend angstmoment voor velen. Zelfs op de zebrapaden ben je niet veilig voor te hard rijdende, afgeleide en/of a-sociale wielrijders. Nergens is een plek voor kinderen om veilig naar de overkant te komen waar school en vriendjes op hen wachten.

Petitie

Wij

Omwonenden van de Straatweg te Rotterdam en andere betrokkenen

 

constateren

Dat de Straatweg een aantal veilige oversteekplaatsen mist

 

en verzoeken

Om veilige oversteekplekken te creëren door bijvoorbeeld voetgangers stoplichten te plaatsen

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Rotterdam 
Petitieloket:
Einddatum:
22-03-2017 
Petitionaris:
Justin Wijers 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Gesprek deelgemeente

Inmiddels is er binnen de gebiedscommissie overleg geweest. De commissie is een onderzoek gestart hoe dit probleem met inzet van meerdere partijen en op meerdere manieren aangepakt kan worden.

+Lees meer...

Betrokkenen zijn gebiedscomissie, verkeers deskundige gemeente en verkeersdeskundige Politie. Aangezien de straatweg pas in 2026 heringericht kan worden zal de focus komen te liggen het verduidelijken en desgewenst aanpassen van de huidige situatie. Ook wordt gedacht aan bewustwordings-acties en oversteek lessen op de scholen.

09-02-2017

Schriftelijke vragen aan de gemeenteraad.

Christine Eskes, gemeenteraadslid van het CDA heeft aan het College van Burgemeester en Wethouders schriftelijke vragen gesteld.

Geacht college, De Straatweg in Hillegersberg is een mooie, lange weg. Helaas leent dit zich ook voor verkeersgedrag van een minder mooie aard.

+Lees meer...

Zo is de snelheid te hoog en worden zebrapaden stelselmatig genegeerd. Bovendien is er sprake van een onoverzichtelijk kruispunt met de Kleiweg dat tot gevaarlijke situaties leidt. Eind vorige maand lanceerde een bezorgde omwonende dan ook een petitie waarin wordt gevraagd om veilige oversteekplaatsen op de Straatweg. Deze petitie is ondertussen al zo’n 380 keer ondertekend. De initiatiefnemers worden overstelpt met reacties van omwonenden en ouders van kinderen die de school in de buurt bezoeken. Veel van deze mensen hebben incidenten of bijnaincidenten meegemaakt bij het oversteken. Wat ons betreft is dit een duidelijk en breed gedragen verzoek vanuit de buurt en wij hebben naar aanleiding hiervan dan ook de volgende vragen: 1. Bent u bekend met deze petitie en de hierin geuite zorgen over de verkeersveiligheid op de Straatweg? 2. Bent u bereid op korte termijn met omwonenden in gesprek te gaan over de ervaren onveiligheid van oversteekplaatsen op de Straatweg en samen met hen te kijken naar oplossingen hiervoor? 3. Is het mogelijk om in de tussentijd de verkeershandhaving op de Straatweg te versterken?

We zijn benieuwd naar de antwoorden van het College. Hopelijk word de petitie tijdens het wachten nog vaak gedeeld en getekend!

26-01-2017