U, de petitionaris
Knipsel

Stop uitstoot van kankerverwekkende stoffen in ons milieu door Chemours

263 ondertekeningen

De stof GenX is bewezen kankerverwekkend bij ratten en is al aangetroffen in het drinkwater Zuid-Holland en Brabant. Recent besloot de provincie dat het Dordtse bedrijf Chemours de uitstoot hiervan moet terugbrengen naar 148 kilo per jaar. Er is geen enkele reden om nog steeds 148 kilo toe te staan.

Petitie

Wij

inwoners van Zuid-Holland

 

constateren

Dat:

  • het bedrijf Chemours tientallen jaren giftige stoffen in grote hoeveelheden mocht lozen in ons milieu

  • ons drinkwater hierdoor op dit moment wordt vervuild

  • de provincie ons onvoldoende beschermt met het aanscherpen van de richtlijn

  • verlaging van de norm naar 148 kilo per jaar onvoldoende is

  • er überhaupt geen sprake meer mag zijn van lozing van giftige stoffen in de lucht of in ons grondwater.

 

en verzoeken

de toegestane norm voor uitstoot van GenX (FRD 903) en elke mogelijke andere schadelijke stof per direct terug te brengen naar nul.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Provincie Zuid-Holland 
Petitieloket:
Einddatum:
08-11-2018 
Petitionaris:
Liesbeth van Houten 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Petitie aangeboden aan Chemours

De petitie is aangetekend verzonden aan Chemours, begeleid met onderstaande brief.

23 november 2018

Betreft: petitie lozing GenX

Geachte heer Reijmers, beste Marc,

Enige tijd geleden ben ik vriendelijk en transparant te woord gestaan over jullie lozing van de omstreden stof GenX in de Merwede.

Tijdens ons gesprek hebben jullie aangegeven dat Chemours de lozing van deze stof wil terugbrengen tot nagenoeg nihil per januari 2020. Wij waren blij dit te vernemen.

Bijgaand bied ik je alsnog de petitie aan met handtekeningen van ruim 250 mensen uit heel Nederland (en daar buiten) die samen met ons bezorgd zijn over de kwaliteit van ons drinkwater.

Deze stap wat betreft de lozing van GenX is hopelijk de eerste van een lange reeks verbeteringen op dit gebied. Wat ons betreft loopt Chemours uiteindelijk voorop als het gaat om goed rentmeesterschap, gericht op de lange termijn en met respect voor onze planeet.

+Lees meer...

In ons gesprek begrepen we dat dit ook jullie wens is.

We vertrouwen er op dat we samen met jullie kunnen blijven werken aan een bedrijfsvoering die in zijn geheel niet belastend meer zal zijn voor het milieu. Inspirerende voorbeelden hiervan zijn overigens te vinden op het terrein van biomimicry. Op YouTube vind je hierover een boeiend TedX-betoog van Saskia van den Muijsenberg, met wie ik je desgewenst ook met alle plezier in contact breng.

Ik blijf graag op de hoogte van jullie vorderingen op dit gebied, zodat ik ook deze betrokken achterban van ondertekenaars kan blijven informeren.

Vriendelijke groet,

Liesbeth van Houten

01-12-2018

Contact met provincie

Nu de einddatum van de petitie is bereikt heb ik contact opgenomen met de provincie over het indienen hiervan.

Ik werd te woord gestaan door een senior beleidsmedewerker die al enkele jaren dit dossier in beheer heeft, met wie ik een prettig en heel informatief gesprek had. Persoonlijk was hij het eens met wat wij voorstaan (geen enkele emissie van GenX in het milieu).

+Lees meer...

Hij legde echter uit dat de provincie met het uitvaardigen van richtlijnen gebonden is aan de ondergrenzen die volgen uit onderzoek van RIVM. Ze varen hiermee al zo scherp mogelijk aan de wind, maar ze kunnen niet lager gaan zitten dan de waarden die RIVM bepaalt.

Dit wetend, ligt indienen bij de provincie niet echt voor de hand.

We hebben gesproken over de meest aangewezen plek om de petitie in te dienen. Allereerst is ons doel min of meer bereikt, met het voornemen van Chemours om de emissie uit eigen beweging terug te brengen tot nagenoeg nul (zie eerdere update). Er zijn al jarenlang acties van bewoners en ook Partij van de Dieren heeft onlangs uitvoerig aandacht hiervoor gevraagd. Ook onze petitie heeft het een en ander in beweging gezet en is onder meer onder de aandacht geweest van de Raad van Toezicht van Chemours.

Ik wil uiteraard deze handtekeningen op de meest aangewezen plek bezorgen, om het belang hiervan nogmaals te benadrukken. Eerlijk: ik had 10.000 handtekeningen verwacht voor een kwestie die onze gezondheid aangaat. Ruim 250 ondertekenaars zien samen met mij het belang hiervan in, waarvoor grote dank. Elke handtekening is er een van grote waarde.

Mogelijk zijn de handtekeningen bij Chemours zelf aan een adres waar ze de meeste impact zullen hebben. Daarnaast probeer ik te achterhalen wie bij RIVM is belast met onderzoek naar de schadelijkheid van GenX in drinkwater. Ook bij deze persoon wil ik de handtekeningen en onze bezorgdheid onder de aandacht brengen. Er ligt immers een grote verantwoordelijkheid in handen van de persoon of instantie, die richtlijnen uitvaardigt op basis waarvan toegestane emissies worden bepaald.

Ik blijf me afvragen hoe je kunt wetenschappelijk kunt aantonen dat bepaalde minimum hoeveelheden onschadelijk zouden zijn. De stof bestaat pas een jaar of acht, je weet nooit wat het op langere termijn doet. Wel is bekend dat hij lang in het lichaam achterblijft en dat hij niet (nooit) wordt afgebroken. Niet voor niets zijn de richtlijnen de laatste jaren steeds verder naar beneden gebracht. Van zo'n 4.000 kg per jaar, naar 2.000 kg per jaar, naar inmiddels 148 kg. per jaar. Enkele jaren geleden was dus 4.000 kg 'veilig', zoals nu 148 kg 'veilig' wordt gevonden.

GenX staat niet voor niets op de lijst met Potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen. Zoals ook alle ondertekenaars van de petitie vinden: laten we daarmee geen enkel risico nemen. Er is geen reden toe, de stof kan prima worden uitgefilterd op het terrein zelf. Respect voor onze planeet en common sense bij het bewonen daarvan hoeven niet zo ingewikkeld te zijn.

19-11-2018

Ontvangst bij Chemours

Ik ben afgelopen maandag bij Chemours geweest, samen met een vriendin die milieukundige en scheikundige is. We zijn goed ontvangen en veel vragen zijn beantwoord.

+Lees meer...

Het belangrijkste en meest bemoedigende is, dat Chemours niet in beroep zal gaan tegen de strengere norm van 148 kilo per jaar, maar dat het bedrijf zichzelf ten doel heeft gesteld om dit terug te brengen naar 'nagenoeg nul' kilo per jaar. Dat laatste formuleren ze zo uit voorzichtigheid, omdat ze willen voorkomen dat er alsnog GenX wordt aangetroffen in het water om enige reden waarop zij zelf geen invloed hebben. Die nulwaarde moet zijn bereikt voor 2021.

Er lijkt - althans bij de manager Veiligheid, Milieu en Omgeving en de woordvoerder van Chemours - een goede wil te zijn om te veranderen van 'het stoutste jongetje van de klas', tot een bedrijf dat een voorbeeldfunctie vervult op dit gebied. De afdeling Research en Development werkt aan een alternatief voor de zogenaamde 'persistente' stoffen, dus de stoffen die niet afbreken maar zich ophopen in het milieu (en mogelijk in ons lichaam).

Chemours investeert nu in koolstoffilters op het eigen terrein, die de uitstoot van GenX moeten terugbrengen naar nul. Filteren op het eigen terrein blijkt zoveel eenvoudiger en effectiever dan filteren door het drinkwaterbedrijf, wanneer de stoffen zijn verdund en zich bevinden temidden van veel meer andere stoffen die uitfiltering behoeven. En dan hebben we het nog niet over de dieren, die onderweg schade hebben geleden.

Ik zal deze petitie alsnog aanbieden aan de provincie wanneer deze is verlopen (9 november), met grote dank voor het tekenen. Voor mijn gevoel hebben de actie, en vooral ook de jarenlange acties van omwonenden, bijgedragen tot de overtuiging van Chemours dat de maatschappij meer verwacht dan dat het bedrijf 'zoveel mogelijk binnen de wettelijke lijntjes kleurt'.

We hebben gesproken over respect voor de planeet, voor mens en dier en voor ons drinkwater. Wat mij betreft denken we voortaan langs deze lijnen na over het bestaansrecht van onze bedrijven, en niet in termen van maximaal toegestane hoeveelheden te lozen zeer zorgwekkende afvalstoffen. Nogmaals hartelijk dank voor alle betrokkenheid!

http://www.liesbeth.nu/bezoek-bij-chemours.html

19-09-2018