U, de petitionaris
Knipsel

Stop uitstoot van kankerverwekkende stoffen in ons milieu door Chemours

251 ondertekeningen

De stof GenX is bewezen kankerverwekkend bij ratten en is al aangetroffen in het drinkwater Zuid-Holland en Brabant. Recent besloot de provincie dat het Dordtse bedrijf Chemours de uitstoot hiervan moet terugbrengen naar 148 kilo per jaar. Er is geen enkele reden om nog steeds 148 kilo toe te staan.

Petitie

Wij

inwoners van Zuid-Holland

 

constateren

Dat:

  • het bedrijf Chemours tientallen jaren giftige stoffen in grote hoeveelheden mocht lozen in ons milieu

  • ons drinkwater hierdoor op dit moment wordt vervuild

  • de provincie ons onvoldoende beschermt met het aanscherpen van de richtlijn

  • verlaging van de norm naar 148 kilo per jaar onvoldoende is

  • er ├╝berhaupt geen sprake meer mag zijn van lozing van giftige stoffen in de lucht of in ons grondwater.

 

en verzoeken

de toegestane norm voor uitstoot van GenX (FRD 903) en elke mogelijke andere schadelijke stof per direct terug te brengen naar nul.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Provincie Zuid-Holland 
Petitieloket:
Einddatum:
08-11-2018 
Petitionaris:
Liesbeth van Houten 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuwtjes

Ontvangst bij Chemours

Ik ben afgelopen maandag bij Chemours geweest, samen met een vriendin die milieukundige en scheikundige is. We zijn goed ontvangen en veel vragen zijn beantwoord.

+Lees meer...

Het belangrijkste en meest bemoedigende is, dat Chemours niet in beroep zal gaan tegen de strengere norm van 148 kilo per jaar, maar dat het bedrijf zichzelf ten doel heeft gesteld om dit terug te brengen naar 'nagenoeg nul' kilo per jaar. Dat laatste formuleren ze zo uit voorzichtigheid, omdat ze willen voorkomen dat er alsnog GenX wordt aangetroffen in het water om enige reden waarop zij zelf geen invloed hebben. Die nulwaarde moet zijn bereikt voor 2021.

Er lijkt - althans bij de manager Veiligheid, Milieu en Omgeving en de woordvoerder van Chemours - een goede wil te zijn om te veranderen van 'het stoutste jongetje van de klas', tot een bedrijf dat een voorbeeldfunctie vervult op dit gebied. De afdeling Research en Development werkt aan een alternatief voor de zogenaamde 'persistente' stoffen, dus de stoffen die niet afbreken maar zich ophopen in het milieu (en mogelijk in ons lichaam).

Chemours investeert nu in koolstoffilters op het eigen terrein, die de uitstoot van GenX moeten terugbrengen naar nul. Filteren op het eigen terrein blijkt zoveel eenvoudiger en effectiever dan filteren door het drinkwaterbedrijf, wanneer de stoffen zijn verdund en zich bevinden temidden van veel meer andere stoffen die uitfiltering behoeven. En dan hebben we het nog niet over de dieren, die onderweg schade hebben geleden.

Ik zal deze petitie alsnog aanbieden aan de provincie wanneer deze is verlopen (9 november), met grote dank voor het tekenen. Voor mijn gevoel hebben de actie, en vooral ook de jarenlange acties van omwonenden, bijgedragen tot de overtuiging van Chemours dat de maatschappij meer verwacht dan dat het bedrijf 'zoveel mogelijk binnen de wettelijke lijntjes kleurt'.

We hebben gesproken over respect voor de planeet, voor mens en dier en voor ons drinkwater. Wat mij betreft denken we voortaan langs deze lijnen na over het bestaansrecht van onze bedrijven, en niet in termen van maximaal toegestane hoeveelheden te lozen zeer zorgwekkende afvalstoffen. Nogmaals hartelijk dank voor alle betrokkenheid!

http://www.liesbeth.nu/bezoek-bij-chemours.html

19-09-2018

Heel goed nieuws!!

Aanstaande maandag gaan we langs bij Chemours, waar we een afspraak hebben met directielid Marc Reijmers. Vandaag tot mijn grote verrassing dit bericht in het nieuws!.

11-09-2018

Gesproken met Milieudienst Rijnmond en waterbedrijf Oasen

Gesproken met een vertegenwoordiger van Milieudienst Rijnmond die het volledig eens was over het feit dat de stof GenX in zijn geheel niet thuishoort in ons milieu.

Ook veel geleerd van twee gesprekken die ik voerde met experts van waterbedrijf Oasen. Een onderzoeker sprak de zorg uit dat, zodra GenX verboden zou worden, de fabriek met een stof zou komen die erop lijkt (want ze willen toch blijven produceren), waarna het weer enige tijd duurt voordat de stof geidentificeerd wordt in het water.

+Lees meer...

En dat kan eindeloos zo doorgaan.

Een hydroloog bij Oasen houdt zich al anderhalf jaar intensief bezig met dit onderwerp. Ik heb gevraagd hoe hij denkt dat GenX in het water in Gouda en omgeving kan komen, terwijl de Merwede toch richting zee stroomt. Hij had daarover drie theorieen:

  1. Door eb en vloed ontstaat een getijdestroom 'de andere kant op'. Kan kan het water richting de Lek stromen en terecht komen op andere plekken in het land.

  2. In een aantal producten zit GenX, zoals Goretex jassen, regenkleding, middel om schoenen waterafstotend te maken. Er schijnt een middel te zijn waarmee je kleding in de wasmachine waterdicht kan maken. De restanten verdwijnen dan in het water. Via consumentenproducten dus.

  3. Via uitstoot in de lucht. Hoewel dit laatste onwaarschijnlijker zou zijn omdat het tien jaar zou duren voordat het langs die weg weer bij de bron is (het regent neer en sijpelt langzaam door de grond het water weer in). Het product GenX wordt echter pas 8 jaar gebruikt.

Oasen besteedt de metingen uit aan waterbedrijf Vitens. Vitens meet zelf de meeste stoffen, maar besteedt de meting voor GenX uit aan een extern bureau. Op mijn vraag of ik daarmee contact kan krijgen heb ik nog geen antwoord.

22-08-2018