U, de petitionaris
 mg 4289 2

Stop sloop van Sijpesteijnkade

1.008 ondertekeningen

Sloop dreigt nu het college van de gemeente Utrecht door wil met sloop. Dit ondanks de opdracht van de gemeenteraad (motie 17 dec. 2009, 'Viva van Sijpesteijnkade') aan het college om serieus onderzoek te doen om zoveel mogelijk panden en daarmee ook dit historische lint te behouden. Actie ->teken!

Petitie

Wij

Bewoners, Inwoners, Omwonenden, Organisaties, Ondernemers, Ontwikkelgroep Lombok Centraal en ondertekenaars.

 

constateren dat:

Dat onvoldoende onderbouwd en onterecht al tot sloop wordt overgegaan, de gemeente Utrecht onvoldoende actie onderneemt tegen onnodige sloop, het wel degelijk mogelijk is om de bestaande bebouwing voor een groot deel te behouden, sloop in strijd is met het credo van het masterplan; versterken, herstellen en verbinden. Dat het onbehoorlijk bestuur is dat er wordt gesloopt zonder dat duidelijk is dat de nieuwbouw plannen worden uitgevoerd. De in de bilaterale ontwikkelovereenkomst over sloop-nieuwbouw met alleen beboud van nummer 25 in strijd is met de goede ruimtelijke ordening en de uitgangspunten van het masterplan. Dat het programma in het gebied 'Westflank Noord-West' moet worden heroverwogen gelet op de huidige marktomstandigheden. Dat er nog geen afnemer is van de nieuwbouw. Dat er waarschijnlijk gebouwd gaat worden voor leegstand. Volumes en bouwhoogten in het NS Poort plan zijn niet conform Masterplan. Dat met sloop-nieuwbouw het historisch lint van de binnenstand langs de Leidsche Rijn richting het westen wordt onderbroken. De ingang van de geplande parkeergarage niet perse op deze locatie hoeft; sterker nog op andere plekken zelfs een betere ingang zou hebben. Dat de ingang van nood- en hulpdiensten ook niet perse langs de van Sijpestijnkade hoeft. Zie voor meer informatie de bijbehorende adviezen en websites.

 

en verzoeken

Het college van B&W van de gemeente Utrecht en NS-poort / NS stations: STOP met de onnodige sloop van de van Sijpesteijnkade en onderneem actie om dit historische lint te behouden. Laat de panden niet verder verloederen en zet in op tijdelijk gebruik. Heroverweeg de noodzaak van sloop-nieuwbouw en het in contracten vastgelegde programma en volume voor de Westflank NW. Onderzoek of nieuwe ontsluitingen door de parkeergarage, achter de bebouwing van de van Sijp mogelijk is.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Utrecht 
Petitieloket:
Einddatum:
27-09-2012 
Status:
Ingetrokken 
Petitionaris:
Remco Jutstra 
Organisatie:
Ontwikkelgroep Lombok Centraal 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen