You, the petitioner
 mg 4289 2

STOP sloop van Sijpesteijnkade!

1008 signatures

Sloop dreigt nu het college van de gemeente Utrecht door wil met sloop. Dit ondanks de opdracht van de gemeenteraad (motie 17 dec. 2009, 'Viva van Sijpesteijnkade') aan het college om serieus onderzoek te doen om zoveel mogelijk panden en daarmee ook dit historische lint te behouden. Actie ->teken!

Petition

We

Bewoners, Inwoners, Omwonenden, Organisaties, Ondernemers, Ontwikkelgroep Lombok Centraal en ondertekenaars.

 

observe

Dat onvoldoende onderbouwd en onterecht al tot sloop wordt overgegaan, de gemeente Utrecht onvoldoende actie onderneemt tegen onnodige sloop, het wel degelijk mogelijk is om de bestaande bebouwing voor een groot deel te behouden, sloop in strijd is met het credo van het masterplan; versterken, herstellen en verbinden. Dat het onbehoorlijk bestuur is dat er wordt gesloopt zonder dat duidelijk is dat de nieuwbouw plannen worden uitgevoerd. De in de bilaterale ontwikkelovereenkomst over sloop-nieuwbouw met alleen beboud van nummer 25 in strijd is met de goede ruimtelijke ordening en de uitgangspunten van het masterplan. Dat het programma in het gebied 'Westflank Noord-West' moet worden heroverwogen gelet op de huidige marktomstandigheden. Dat er nog geen afnemer is van de nieuwbouw. Dat er waarschijnlijk gebouwd gaat worden voor leegstand. Volumes en bouwhoogten in het NS Poort plan zijn niet conform Masterplan. Dat met sloop-nieuwbouw het historisch lint van de binnenstand langs de Leidsche Rijn richting het westen wordt onderbroken. De ingang van de geplande parkeergarage niet perse op deze locatie hoeft; sterker nog op andere plekken zelfs een betere ingang zou hebben. Dat de ingang van nood- en hulpdiensten ook niet perse langs de van Sijpestijnkade hoeft. Zie voor meer informatie de bijbehorende adviezen en websites.

 

and request

Het college van B&W van de gemeente Utrecht en NS-poort / NS stations: STOP met de onnodige sloop van de van Sijpesteijnkade en onderneem actie om dit historische lint te behouden. Laat de panden niet verder verloederen en zet in op tijdelijk gebruik. Heroverweeg de noodzaak van sloop-nieuwbouw en het in contracten vastgelegde programma en volume voor de Westflank NW. Onderzoek of nieuwe ontsluitingen door de parkeergarage, achter de bebouwing van de van Sijp mogelijk is.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Utrecht 
Petition desk:
Closing date:
27-09-2012 
Status:
Closed 
Lead petitioner:
Remco Jutstra 
Organisation:
Ontwikkelgroep Lombok Centraal 
Website:

History

Signatures

Jan Hoogerland
Utrecht
about 4 years
drs Ubbo F. Hylkema, oud voorzitter Monumentencommissie Utrecht
Utrecht
about 4 years
Rederij Schuttevaer
Utrecht
about 4 years
Mikkie Roos
Utrecht
Dagcafé Kopi Susu & Houtzaagmolen de Ster
about 4 years
Herman Kernkamp
Utrecht
Oud wethouder D66
over 4 years
kees volkers
houten
over 4 years
G.J. van Groningen
Oog in Al, Utrecht
Lid werkgroep Historisch Onderzoek van "Het Utrechts Monumentenfonds".
over 4 years
Han van Dobben
Utrecht
lid Wijkraad Binnenstad
over 4 years
Prof.Dr. Aart J.J. Mekking
Utrecht
hoogleraar architectuurgeschiedenis universiteit Leiden
over 4 years
Robert Giesberts
Utrecht
over 4 years
Jan Korff de Gidts
Utrecht
over 4 years
Machteld Versnel-Schmitz, oud Tweede Kamerlid D66
Utrecht
oud raadslid en oud Tweede Kamerlid D66
over 4 years

Updates

No news about this petition yet.