U, de petitionaris
Cartoon klein

Stop onredelijke fotoclaims

539 ondertekeningen

NVJ, NVF en ruim 100 fotografen hebben augustus 2020 een brandbrief gestuurd naar de rechterlijke macht en betrokken ministers omdat het lastiger zou zijn om auteursrechten te handhaven.

Wij ervaren dat anders: Steeds meer commerciële handhavers innen stevige boetes die ze in eigen zak steken.

 • Er is regelmatig nieuws, via je ondertekening kun je de berichten per mail ontvangen.

Petitie

Wij

Bloggers, publicisten, websitebouwers en websitebeheerders.

 

constateren dat:

Dat:

 • Foto's met een bot opgespoord worden.

 • Juristen hiervoor sommatiebrieven sturen.

 • Er zelden sprake is van opzet.

 • Het regelmatig geen inbreuk lijkt te zijn.

 • De gevorderde schade flink opgeklopt wordt.

 • Rechters deze opgeklopte bedragen toewijzen.

 • Artikel 1019h Rv de proceskosten doet oplopen.

 • Vermeende inbreukmakers een rechtszaak proberen te voorkomen en betalen.

 • Weinig tot niets van de 'opbrengst' terecht komt bij fotografen.

 

en verzoeken

Om een onafhankelijke commissie waar je een sommatiebrief aan kunt voorleggen.

Deze commissie controleert of er sprake is van een inbreuk en bepaalt wat een redelijke schadevergoeding voor de fotograaf is. De leges hiervoor kunnen gezien worden als een boete waar een preventieve werking van uit gaat. De fotograaf krijgt zijn schade vergoed en 'boetes' komen terecht bij de overheid.

Voordelen:

 • De fotograaf kan zelf zijn rechten handhaven.
 • Ons rechtssysteem wordt ontlast.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Tweede Kamer 
Petitieloket:
Einddatum:
01-10-2024 
Petitionaris:
Martine Bakx 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Kafkaëske toestanden

Dagen werk zat er in de klacht die ik indiende bij de Europese Commissie over Nederlandse rechters. Afgelopen vrijdag kreeg ik bericht dat ze voornemens zijn het dossier te sluiten: “zijn wij van mening dat de door u aangebrachte kwestie door de nationale autoriteiten en rechters moet worden behandeld”.

Gedupeerden trekken al jaren bij de autoriteiten aan de bel.

+Lees meer...

Het OM wimpelt ze af met dat ze niet ingaan op individuele gevallen en “als u het niet eens bent met de vordering kunt u het aan de rechter voorleggen”. De Nationale Ombudsman geeft aan dat ze niet bevoegd is er een oordeel over te vellen. De rechtbank zegt dat de enige optie om een vonnis te herroepen hoger beroep is en verwijst door naar de advocatenorde terwijl ik aangaf daar al geweest te zijn. Mijn klacht bij de mededingingsautoriteit over prijsafspraken met de tarievenlijst van Stichting Foto Anoniem is afgewimpeld met "geen objectief, direct, persoonlijk en actueel belang”.
Rechters zijn onschendbaar. Je kunt nergens over ze klagen. De Europese Commissie meent van wel ondanks dat de ondernomen pogingen zijn vermeld. De Europese Commissie meent ook dat je klachten aan de beklaagde zelf kunt voorleggen.

Ik weet werkelijk niet in wat voor Kafkaiaanse toestanden ik beland ben.

Gelukkig ook goed nieuws. Onderzoeksjournalist Peter Olsthoorn is naar aanleiding van het Belga-vonnis bij de zuiderburen in de praktijken van het ingeschakelde juristenkantoor gedoken en heeft er een uitgebreid stuk over gepubliceerd.
Alsof ik witgewassen ben... Tot op heden werd ik vaak niet serieus genomen, genegeerd of als melaatse behandeld. Geframed als boze betweter en wappie. Wat dat betreft was het prettig geweest voor mijn geloofwaardigheid als in oktober 2020 mijn naam vermeld was in het AMI-artikel over Auteursrechttrollen.
Ander fijn gevolg van het artikel op Netkwesties is dat mensen die een onredelijke fotoclaim ontvangen het herkennen, bevestigd worden in hun gevoel dat het niet klopt en er ook over durven te publiceren.

Overig nieuws
Er is vonnis gewezen in de zaak waar een dwangsom van €100.000/dag werd geëist om een schadevorderingsprocedure in België te staken. Wordt vervolgd.
Bedrijf dat een claim van €200.000 ontving is gedagvaard. Bedrag is opgelopen tot €275.000. Eiser lijkt enkel de distributierechten te hebben. Wordt vervolgd.
Weer twee nieuwe dappere dodo’s proberen goede jurisprudentie uit te lokken. Bij de ene zaak lijkt eiser enkel de distributierechten te hebben, bij de andere zaak verspreidt de fotograaf zijn eigen foto’s met een CC-licentie onder een pseudoniem. Wordt vervolgd.

12-09-2022

Klacht schending Europees recht

De petitionaris, volgens deze fopjurist een goedbedoelende particulier met een blog waar de frustratie vanaf druipt, heeft een klacht ingediend bij de Europese Commissie omdat Nederlandse rechters haar inziens in strijd handelen met artikel 3, 5, 13 en/of 14 van de Europese Handhavingsrichtlijn betreffende de intellectuele eigendomsrechten (2004/48/EG). Deze goedbedoelende particulier hoopt dat de Europese Commissie haar klacht gegrond vindt en een inbreukprocedure opstart tegen lidstaat Nederland, dan ebt die frustratie vanzelf weg :-).

+Lees meer...

De onderbouwing van de klacht vind je in de nieuwsbrief Jurisprudentie over stockfoto's. De complete klacht is bij de petitionaris op te vragen.

Overig nieuws:
- De werkwijze van Visual Rights Group, voorheen Permission Machine, lijkt weinig veranderd na de naamswijziging. De schadeclaims zijn anders opgebouwd, totaalbedrag is nog even onredelijk en nog steeds geen zorgvuldige controle of er überhaupt wel rechten geschonden worden.
- Komende maandag 18 juli om 11:00 uur is er een opmerkelijk kort geding bij de rechtbank in Breda. Een vermeend inbreukmaker eist stopzetting van de schadevorderingsprocedure op straffe van €100.000/dag.
- De petitionaris zag de grootste schadeclaim in haar "carrière" als goedbedoelende particulier, meer dan €200.000.

12-07-2022

Tarieven Stichting Foto Anoniem gaan verdwijnen...

+Lees meer...

Er is een bevestiging van de mededingingsautoriteit (zie vorig nieuwsbericht) dat deze vrijwaringstarieven niet marktconform zijn.
En nu heeft het beruchte auteursrechtenbedrijf Permission Machine, na een spraakmakend vonnis in België, haar naam en werkwijze gewijzigd. Het heet nu Visual Rights Group, het gaat beter controleren of het daadwerkelijk een inbreuk is èn ze hanteren voor hun cliënt ANP niet langer de vrijwaringstarieven van Stichting Beeld Anoniem in de sommatiebrieven.

Eigenlijk moeten we dus dankbaar zijn dat Permission Machine het 'strijdtoneel' betrad. De jurisprudentie was in Nederland op dat moment om te janken met opgeklopte tarieven die tot 4x over de kop gingen en volledige proceskostenveroordelingen. Door de vele rechtszaken van Permission Machine worden inmiddels de proceskosten meestal gereduceerd tot liquidatietarief en opslagen beperkt tot 25%. En nu gaat Visual Rights Group schadevergoedingen vorderen op basis van realistischere tarieven.
Juristen die de vrijwaringstarieven van Stichting Beeld Anoniem nu nog inbrengen worden hopelijk flink op de vingers getikt.

De petitionaris is benieuwd wat deze ontwikkeling betekent voor degenen die de vrijwaringstarieven van Stichting Foto Anoniem gemotiveerd betwist hebben maar ze toch, tot het hof aan toe, moesten betalen met nog eens een volledige proceskostenveroordeling erbovenop.

06-05-2022