U, de petitionaris
Cartoon klein

Stop onredelijke fotoclaims

539 ondertekeningen

NVJ, NVF en ruim 100 fotografen hebben augustus 2020 een brandbrief gestuurd naar de rechterlijke macht en betrokken ministers omdat het lastiger zou zijn om auteursrechten te handhaven.

Wij ervaren dat anders: Steeds meer commerciële handhavers innen stevige boetes die ze in eigen zak steken.

 • Er is regelmatig nieuws, via je ondertekening kun je de berichten per mail ontvangen.

Petitie

Wij

Bloggers, publicisten, websitebouwers en websitebeheerders.

 

constateren dat:

Dat:

 • Foto's met een bot opgespoord worden.

 • Juristen hiervoor sommatiebrieven sturen.

 • Er zelden sprake is van opzet.

 • Het regelmatig geen inbreuk lijkt te zijn.

 • De gevorderde schade flink opgeklopt wordt.

 • Rechters deze opgeklopte bedragen toewijzen.

 • Artikel 1019h Rv de proceskosten doet oplopen.

 • Vermeende inbreukmakers een rechtszaak proberen te voorkomen en betalen.

 • Weinig tot niets van de 'opbrengst' terecht komt bij fotografen.

 

en verzoeken

Om een onafhankelijke commissie waar je een sommatiebrief aan kunt voorleggen.

Deze commissie controleert of er sprake is van een inbreuk en bepaalt wat een redelijke schadevergoeding voor de fotograaf is. De leges hiervoor kunnen gezien worden als een boete waar een preventieve werking van uit gaat. De fotograaf krijgt zijn schade vergoed en 'boetes' komen terecht bij de overheid.

Voordelen:

 • De fotograaf kan zelf zijn rechten handhaven.
 • Ons rechtssysteem wordt ontlast.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Tweede Kamer 
Petitieloket:
Einddatum:
01-10-2024 
Petitionaris:
Martine Bakx 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Fotoclaims: Citaatrecht, embedden en de Stichting Beeld Anoniem

Bij veel claims die ik zie valt mijn inziens het gebruik onder citaatrecht. Dat is al eerder geconstateerd door advocaten Ewout Jansen en Marjolein Driessen.

+Lees meer...

Voor Netkwesties heb ik met wat hulp een uitgebreid artikel geschreven met tips hoe je ertegen te verweren.

Roel Dijkstra en Kitty van Boven

Voor Bureau Jeugd & Media kwamen deze tips net te laat. Dat kreeg een fotoclaim van de schrijvers van de brandbrief die de aanleiding vormde voor deze petitie en is in discussie gegaan over wel/geen citaat.
Fotograaf Roel Dijkstra was recentelijk nog in het nieuws omdat hij zijn zaak heeft verkocht. Blijkbaar is dat exclusief zijn uitgebreide archief aangezien Kitty van Boven nog steeds opdracht krijgt te dagvaarden.
Mocht het zover komen dan kan deze gedaagde naast het citaatrecht nog inbrengen dat ze een hyperlink naar de bronpublicatie geplaatst heeft waarmee dit gebruik volgens het Svensson-arrest geen nieuwe openbaarmaking is maar een zogenoemde ‘handeling bestaande in een mededeling’.

Embedden

Die hyperlink brengt mij bij een groot misverstand. Nogal wat juristen menen dat hyperlinken en hotlinken hetzelfde betekent. Echter, een hyperlink is een voor de bezoeker volgbare verwijzing en een hotlink niet. Bij een hotlink komt een afbeelding van een andere server zonder dat de bezoeker dat doorheeft. Dat is een nieuwe openbaarmaking en daar heb je toestemming van de rechthebbende voor nodig. Tenzij je de afbeelding plaatst in combinatie met een hyperlink, dan is het voor de bezoeker wél duidelijk en krijgt de eerdere openbaarmaker credits in de vorm van een backlink. Wat het nog onduidelijker maakt is dat de term embedden ingeburgerd is voor hotlinken. Embedden betekent echter niets meer dan insluiten. Toegestaan is embedden in combinatie met een hyperlink: EMBEDDED HYPERLINKEN. Ik heb het meerdere keren proberen uit te leggen, het blijft complexe materie.

Tarieven Stichting Beeld Anoniem

De inzamelingsactie voor Jabbar, waar rechter G.J.J. Smits van rechtbank Assen 300% van het tarief van Stichting Beeld Anoniem heeft toegewezen loopt nog steeds. Het is frustrerend dat rechters dit tarief blijven accepteren om schadevergoedingen op te begroten. Zo is het in deze zaak gebruikt voor modellen die gratis geposeerd hebben - op initiatief van de fotograaf(!) – in ruil voor foto’s voor hun portfolio. Kort daarop dan juist weer een hele fijne uitspraak. Waar zwart op wit staat: “De tarieven van Stichting Beeldanoniem zijn geen weergave van hetgeen gebruikelijk is in de markt.” Dat hebben vele gedupeerde fotogebruikers ingebracht, rechters hebben het genegeerd of legden de bewijslast – dat de tarieven niet marktconform zijn - bij gedaagden neer.

De willekeur en onvoorspelbaarheid van rechters maken dat er geen rechtsbescherming is. Sowieso is procederen onbetaalbaar. En de enkeling die in persoon procedeert loopt tegen een systeem aan dat vooral handelt in eigen belang, namelijk het verdienmodel van juristen overeind houden.

Bureaucratie

De Mededingingsautoriteit heeft destijds – naar aanleiding van dit blog – contact opgenomen over het toepassen van de tarieven van Stichting Beeld Anoniem door juristen. Sindsdien moeten zij tientallen, misschien wel honderden, meldingen hierover hebben gehad. Mijn handhavingsverzoek is afgewezen wegens geen persoonlijk en actueel belang en zo kan het gebeuren dat de afpersingspraktijken met deze tarieven voortduren.

N.B. Ik had aangegeven het handhavingsverzoek te willen intrekken in ruil voor een publicatie dat de tarieven van Stichting Beeld Anoniem niet marktconform zijn en niet bedoeld zijn om lukraak schadevergoedingen op te baseren.
De handelswijze van de Mededingingsautoriteit is illustratief voor juridische ambtenaren. Zo deed ik een melding bij het Commissariaat voor de Media dat Bol.com de wet op de vaste boekenprijs overtreedt en gaat de toezichthouder daar niets mee doen omdat ik geen persoonlijk belang (meer) heb. Mijn klacht bij de Europese Commissie is zelfs zonder enige inhoudelijke reactie afgewezen.

Nationale ombudsman

Dat brengt mij tot slot bij de Nationale Ombudsman. De aangewezen persoon die burgers moet helpen als de overheid het laat afweten. Het laatste antwoord was zo nietszeggend, zie voortgangsbericht van december 2022, dat ik een geïrriteerde reactie gestuurd heb met alle instanties en autoriteiten die ik ooit benaderde in de CC. Daarna bleef het stil.
Stichting de Verbeelding heeft namens mij een verzoek ingediend of ik op de lijst ‘lastige klagers die geen antwoord krijgen’ sta. Dat Woo-verzoek was niet ontvankelijk, toen weer wel maar toen werd mijn gemachtigde geweigerd. Uiteindelijk laten ze me weten: “Op basis van uw verzoek is gezocht in onze systemen met uw naam als zoekterm. Er zijn geen documenten aangetroffen die vallen binnen de reikwijdte van uw verzoek.”
Beter hadden ze die tijd kunnen besteden aan het behandelen van mijn klachten over de overheid. Er lopen er nu drie:

 1. Rechtspraak.nl wegens het selectief publiceren van uitspraken en het achterhouden van informatie.
 2. Autoriteit Consument en Markt wegens het niet optreden tegen prijsafspraken volgens de tarievenlijst van Stichting Beeld Anoniem.
 3. Commissariaat voor de Media wegens het niet handhaven op de Wet voor de Vaste Boekenprijs.

Dat was het weer voor deze keer. Hoogste tijd dat deze problematiek opgepikt wordt door de pers en politiek. Deel de petitie en deel jullie ervaringsverhalen, ook als je betaald hebt.

Groet! De petitionaris.

08-09-2023

Een beroerd arrest, een ervaringsverhaal, Engelfriet op Tweakers en hulp

Arrest DPG Media
Schreef ik in het vorige nieuwsbericht nog dat er eindelijk een uitspraak was om claims van beeldbanken af te wimpelen… Nu is er een arrest gepubliceerd waar het Hof genoegen lijkt te nemen met vage, vermoedelijk achteraf opgemaakte verklaringen van de fotografen.
En dat niet alleen, het betrof hier kleine fotootjes in embedde tweets die automatisch verschenen via de RSS-feed van de Daily Mail.

+Lees meer...

Eiser beweerde dat de foto’s illegaal op Twitter stonden. Onder verwijzing naar de GeenStijl-arresten vond het Hof dat DPG Media had moeten bewijzen dat de foto’s er legaal stonden.
Het is te hopen dat DPG Media in cassatie gaat.

Maarten Dallinga
Maarten Dallinga schreef alweer even geleden een brief naar Freek Staps van ANP. Na een lange stilte lag er ineens een dagvaarding op de deurmat. Mijn inziens valt dit gebruik gewoon onder citaatrecht doch Maarten heeft helaas alsnog geschikt, het is hem de negatieve energie niet waard. Ik kan hem daarin geen ongelijk geven en gezien de huidige staat van de jurisprudentie maar beter zo. Op zijn blog heeft hij zijn ervaring gedeeld. Zouden meer mensen moeten doen…

Blafbrief over dat ene leuke plaatje
Een artikel van Arnoud Engelfriet op Tweakers. Ik kan mij vinden in de conclusie dat je niet in discussie moet gaan en dat 125% van de misgelopen inkomsten een billijk bedrag is om het snel, zonder tussenkomst van de rechter, op te lossen. Echter als een blafbrief onredelijk lijkt zou ik er niet klakkeloos vanuit gaan dat de eisers gerechtigd zijn of dat het daadwerkelijk een inbreuk is. Dan zou ik gelijk naar bewijs vragen en niet pas als het bij de rechter is aanbeland om te voorkomen dat je in een kostbare discussie zoals DPG Media belandt.

Hulp
1. De nieuwsberichten van deze petitie verschijnen vanaf heden tevens op het nieuwsblog Krapuul. Na de zoveelste claim gaat Laurent Bruning daar het onderwerp oppakken en er regelmatig over schrijven.
2. Verbaasd dat er nog geen euro afging van de claim terwijl hij vriendelijk en beleefd had gereageerd met een aanbod klopte een webbouwer vol strijdlust bij mij aan om te gaan procederen. Toen ik hem vertelde dat ik met deze partij al 2 rechtszaken met een gratis Wikipedia-foto had verloren zette hij zijn strijdlust om in deze website. Daar zullen onder andere gastblogs verschijnen. Mocht je al dan niet anoniem je verhaal willen delen, geef een seintje.

Samen met de webbouwer ga ik met STAP-budget de module Mediarecht HBO doen. Eens kijken of ik het wel eens ben met de leraren…

Groet! De petitionaris Martine Bakx

19-07-2023

Nog meer fijne jurisprudentie, ervaringsverhalen ANP en de crowdfunding van Jabbar

Twee uitspraken die het voor oplichters lastiger maken om schadevergoeding te vorderen, maar liefst 5 stukjes over ANP, de juridische nachtmerrie van Jabbar die nog even door ging en hoe ik maar niet verder kom dan het kastje en de muur.

Fotojager VAAAM (Ryde, Kodakone)
Er is uitspraak inzake een claim voor 101 foto’s waar ik bij aanvang al vermoedde dat eisers hooguit de distributierechten hebben.

+Lees meer...

Voor 100 van de 101 foto’s heeft VAAAM niet aangetoond de exclusieve rechten te hebben en zijn de vorderingen afgewezen. Met deze uitspraak kun je fotoclaims die niet namens de fotograaf zelf zijn afwimpelen. Gewoon even vragen naar de overeenkomst met de fotograaf.
Overigens had gedaagde dit ook gedaan, hij heeft echter geen antwoord gekregen en is gelijk gedagvaard. Mijn inziens is dat misbruik van recht. Schandalig vind ik dat de rechter een uitstapje naar Zwitsers recht maakt om voor slechts één foto een schadevergoeding toe te kunnen wijzen en dat het overgrote deel van de uitspraak dan daar over gaat.

Castorama-arrest
Europese Jurisprudentie waarbij is bevestigd dat je pas informatie hoeft te verstrekken als de verzoeker bewijs heeft geleverd auteursrechthebbende te zijn. Bij het gros van de claims die ik zie vermoed ik dat eisers hooguit de distributierechten hebben, soms zelfs dat niet. Vraag dus, voordat je informatie prijsgeeft, naar bewijs dat ze de exclusieve rechten hebben.
Door dit arrest kwam ik erachter dat je alleen informatie hoeft te verstrekken bij commerciële handelingen. Had ik eerder moeten weten.
Schandalig vind ik dat de verzoeker om informatie in deze kwestie een natuurlijk persoon is. Er zijn zoveel zaken van commerciële partijen die niet namens de makers zelf claimen waar deze rechter mee naar het Europese Hof had kunnen gaan. Nu zadelt de rechter een maker, mogelijk een kleine zelfstandige, op met een extra lange en kostbare procedure bij het Europese Hof.

Ervaringsverhalen ANP
Goed om te zien dat ontvangers van een fotoclaim van ANP hun ervaringen steeds vaker delen. Sinds de naamwijziging van Permission Machine naar Visual Rights Group lijkt er weinig veranderd:

Crowdfunding voor Jabbar
De inzamelingsactie voor taxichauffeur Jabbar, om het belabberde vonnis van tafel te krijgen, heb ik overgenomen en ging daarna weer een paar dagen offline omdat er geklaagd was. Ook kwam er nog een brief van de rechtbank waarin de tegenpartij een verzoek tot herstel deed en nakosten vorderde. En ondanks dat er direct vrijwillig betaald is, het meer of anders gevorderde was afgewezen, de rechter geïnformeerd is over de crowdfundingsactie, moest Jabbar €148,75 extra betalen.
Helaas is er niet op tijd voldoende geld ingezameld en heb ik geen advocaat kunnen vinden voor een appeldagvaarding, dan hadden we een jaartje uitstel gehad voor het hoger beroep. De crowdfunding blijft online, het doel is gewijzigd.

Klacht Europese Commissie
Zonder enige inhoudelijke reactie heeft de commissie mijn klacht gesloten. Ik heb ze met de laatste drie foute uitspraken dringend verzocht de klacht in behandeling te nemen. De misstanden duren voort. Het aantal gedupeerden wordt groter en groter.

Ik blijf vastleggen en aandacht vragen. De post Trias Politica en fotoclaimproblematiek is bijgewerkt met de bevindingen van afgelopen jaar.

Groet! De petitionaris, Martine Bakx

23-05-2023