U, de petitionaris
Boek

Stop onnodige regeldruk voor vrijwilligers in besturen

12.946 ondertekeningen

Vrijwilligers in besturen lijden onder onnodige overregulering. Denk aan registratie in het UBO-register, het verplicht aanpassen van statuten aan de WBTR of vragen van banken vanwege het 'risico' op witwassen of terrorismefinanciering. De overlast maakt het vrijwilligerswerk soms zelfs onmogelijk.

Petitie

Wij

vrijwilligers, vrijwillige besturen, goede doelen, actieve bewoners, fondsenbesturen

 

constateren dat:

  1. Dat de Rijksoverheid wet- en regelgeving invoert vanwege incidenten en dat alle 396.000 verenigingen en stichtingen daar onnodig onder lijden, of ze nu een jaarbegroting van 500 of 500.000 euro hebben.
  2. Dat vrijwilligers in besturen én controlerende organisaties overuren draaien dankzij ineffectieve en inefficiënte regelzucht.
  3. Dat voor velen de wet- en regelgeving te complex, te onduidelijk, te technisch en een ver-van-hun-bed show is.

 

en verzoeken

De Rijksoverheid:

  1. Te beseffen dat vrijwilligers hun vrijwilligerswerk te goeder trouw in hun vrije tijd doen, vaak naast betaalde baan of zorgtaak.
  2. Waar mogelijk kleine organisaties (alsnog) uit te zonderen van wet- en regelgeving.
  3. Niet draagkrachtige organisaties niet voor de kosten op te laten draaien.
  4. Bij alle (komende) wet- en regelgeving te kijken wat in redelijkheid van organisaties en hun vrijwilligers verwacht kan worden.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
minister 
Petitieloket:
Einddatum:
15-05-2024 
Petitionaris:
Mark Molenaar 
Organisatie:
Gezamenlijke koepels en ondersteuners van vrijwilligersorganisaties 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Rapport regeldruk naar de Tweede Kamer

Vandaag is het rapport regeldruk bij vrijwilligersorganisaties naar de Tweede Kamer gestuurd door de staatssecretaris van VWS en de minister voor Rechtsbescherming. Vereniging NOV en andere brancheorganisaties, waaronder SBF, FIN - Branchevereniging van fondsen en foundations, CIO, NOC*NSF en Goede Doelen Nederland, zijn uitgenodigd voor een overleg over de mogelijke implicaties en vervolgacties.

+Lees meer...
19-06-2023

Vrijwilligersorganisaties willen per direct normale toegang tot betalingsverkeer

Al minstens anderhalf jaar vragen we de minister van Financiën en collega-bewindslieden aandacht te hebben voor problemen die verenigingen en stichtingen hebben met de toegang tot het betalingsverkeer en de enorme regeldruk die daaruit voortkomt.

De overheid heeft hen namelijk onterecht aangemerkt als zijnde een hoog risico op terrorismefinanciering en witwassen.

+Lees meer...

Banken maken het hen daarom heel lastig.

Wij willen dat de overheid maatschappelijke organisaties per direct aanwijst als laag risico, als kleine actie om de regeldruk te verminderen.

Veel organisaties ervaren dat zij hun werk nu niet of niet goed kunnen doen, vanwege de problemen met toegang tot het betalingsverkeer en de regeldruk. Daarmee kunnen zij niet goed werken aan allerlei nationale en internationale maatschappelijke vraagstukken. Door goede doelen, fondsen, kerkelijke instellingen en vrijwilligersorganisaties een laag risicoprofiel toe te kennen voor alle wetgeving rond witwassen en terrorismefinanciering, kunnen banken en payment service providers hun procedures en de toegang tot het reguliere betalingsverkeer voor deze organisaties versoepelen, vereenvoudigen en vooral versnellen.

Wij vragen ministers Kaag (Financiën) en Yeşilgöz (Justitie & Veiligheid), maar ook DNB-president Knot ook alle andere mogelijke maatregelen te treffen die op korte termijn verlichting kunnen geven.

Lees hier de brief (hij is wat complex, sorry!)

03-10-2022

ING uit de bocht, overheid stelt onderzoek in

Als vereniging of stichting kun je dit jaar geen bankrekening openen bij ING. We vroegen eerst Wopke Hoekstra en daarna Sigrid Kaag als bestuurders (nieuwe stijl?) van Ministerie van Financiën met de samenwerkende brancheorganisaties van goede doelen, fondsen en vrijwilligersorganisaties om tafel te gaan.

+Lees meer...

Na Kamervragen wordt nu veel en veel te voorzichtig onderzoek opgezet naar regeldruk en naar de gevolgen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme voor verenigingen en stichtingen die geen (nieuwe) bankrekening kunnen krijgen. Het is als onderzoeken of je in de file staat terwijl de borden boven de weg en de lange stroom auto's je dat meer dan duidelijk maken. Als onderzoeken of het regent terwijl je tot op de huid nat bent door waterdruppels die uit de lucht vallen. De actie van ING maakt duidelijk dat goed doen voor iedereen, dus ongeacht wat je doet, in het gedrang komt. Als je nu een bankrekening wil als stichting of vereniging, gaat je dat niet lukken bij de bank met de Nederlandse leeuw. Nog niet de petitie ondertekend? Nu doen! Aan minister Sigrid Kaag vragen we met spoed om verenigingen en stichtingen van hoog naar laag risico te brengen, zodat banken hun procedures kunnen vergemakkelijken en vrijwilligersorganisaties weer een rekening kunnen openen.

23-08-2022