U, de petitionaris
Gemeentewet art 24 definitief

Stop lastenverzwaringen in Hoogeveen

1.030 ondertekeningen

De Gemeente Hoogeveen heeft diverse, de gehele Hoogeveense gemeenschap zwaar treffende, exorbitante lastenverzwaringen en bezuinigingen aangekondigd en reeds schriftelijk aangezegd. De besluiten hiertoe zijn in strijd met Artikel 24 Gemeentewet genomen in besloten vergaderingen.

Petitie

Wij

inwoners van Hoogeveen, in Hoogeveen gevestigde bedrijven, instellingen en reeds tot stand gekomen actiegroepen.

 

constateren

dat de Gemeenteraad van Hoogeveen, in strijd met de artikelen 23 en 24 van de gemeentewet, in besloten vergadering heeft beraadslaagd en consensus heeft bereikt over de basisbegroting voor de jaren 2021 t/m 2024.

 

en verzoeken

  • de Gemeenteraad van Hoogeveen in een openbare vergadering vast te stellen dat de beraadslagingen en besluiten, die ten grondslag liggen aan de basisbegroting waarover consensus is bereikt, niet in beslotenheid hadden mogen plaatsvinden en deze beraadslagingen en besluiten als "niet wettig gehouden en besloten" te verklaren.

  • In een openbare vergadering beraadslagingen te houden om te komen tot een voor iedereen acceptabele begroting.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Hoogeveen 
Petitieloket:
Einddatum:
26-11-2020 
Petitionaris:
Gerard Booij 
Organisatie:
burgerinitiatief 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Petitie meer dan ooit noodzakelijk!

Uit dit artikel van De Hoogeveensche Courant valt uit de opmerkingen van burgemeester Loohuis op te maken dat de politieke partijen hun identiteit slachtofferen. In achterkamertjes zal telkens een naar de inwoners te ventileren uitleg worden voorgekookt.

+Lees meer...

De petitie beoogt juist het tegenover gestelde. Wij inwoners moeten weten welk standpunt de door ons gekozen politicus/partij inneemt. Met een telkens naar buiten gebrachte gezamenlijke mening weten wij niet op wie we in 2022 wel of niet moeten stemmen.

29-10-2020

Aanbieden petitie.

Vandaag onderstaande email verzonden met het verzoek tot het namens u, alle ondertekenaars, te mogen aanbieden van de petitie.

L.S.

Ik zou graag zien dat u aan de agenda, van de avond waarop de beraadslaging over de begroting plaatsvindt, een agendapunt genaamd “bespreking petitie” toevoegt. Ik zou graag zien dat de inhoud van de petitie openbaar besproken zal worden voordat de beraadslaging over de begroting zelf plaatsvindt. Voorts zou ik voorafgaand aan deze raadsavond namens de ondertekenaars van de petitie deze aan de raadsvoorzitter ter bespreking willen aanbieden.

De inhoud van de petitie, waarvan alle raadsleden inmiddels wel kennis van zullen hebben genomen, vindt u hier: https://petities.nl/petitions/stop-lastenverzwaringen-in-hoogeveen?locale=nl

Vertrouwend op uw welwillende medewerking en een uitnodiging tegemoet ziend teken ik.

Met vriendelijke groet,

Gerard Booij Email GBooij@Planet.nl .

28-10-2020

Waarom geheimhouding werd afgesproken?

Louter angst voor stemmenverlies was het dat de gemeenteraad dreef geheel in strijd met de wet, over de begroting, bezuinigingen en lastenverzwaringen te beraadslagen en besluiten.

27-10-2020