U, de petitionaris
Dscf0857

Stop kappen in Brabant

337 ondertekeningen

Zeer geachte Koning, Graag vragen wij om het land, Brabant in het bijzonder, te beschermen tegen massale houtkap en ontbossing, die sinds 2015 plaatsvindt om louter economische redenen. Verzuring, verdroging en overstromingen die het gevolg kunnen zijn, moeten worden tegengegaan in landsbelang.

Petitie

Wij

Natuurliefhebbers, wandelaars en fietsers door Brabant, bewoners van Brabant, vrienden van het bos en de bomen, hondenbezitters, liefhebbers van Brabant, van Brabantse bos en heide,

 

constateren

  • Een explosieve toename van houtkap in natuurgebieden in Brabant waaronder zelfs natuurreservaat Strabrechtse heide.

  • Een beperkt democratisch gelegitimeerde overdracht van staatsgronden aan particulieren met nihile tegenprestaties,

  • Een verhoogde filedruk door de 130km-regel

  • Overbodige wegverbredingen,

  • Een sterk verslechterde luchtkwaliteit,

  • Zeer sterke en verergende verdroging met risico voor woongebieden als gevolg van bosbranden

 

en verzoeken

De massale houtkap en ontbossing in natuurgebieden van (voormalig) Staatsbosbeheer, ook natuurreservaten in Brabant en elders onmiddelijk aan banden te leggen en eraan bij te dragen dat: - Staatsbosbeheer rekenschap geeft van natuurbeleid meer dan alleen het jaarverslag, - onafhankelijke natuurkennis binnen SBB te borgen - waterberging van bomen op perceelniveau in kaart brengen, - verdroging/wateroverlast tegen te gaan.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Koning 
Petitieloket:
Einddatum:
18-08-2019 
Petitionaris:
Saskia Ploeg 
Organisatie:
3a3 Publishing 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Bedankt ondertekenaars

Heel blij met de herhaalde aandacht voor deze petitie. De Koning heeft nog steeds veel invloed in ons staatsstelsel en juist nu hij zich gespecialiseerd heeft in water management denken wij dat het heel kansrijk is de verdroging in Brabant onder de aandacht te brengen.

+Lees meer...

Graag wijzen we u nog op een andere petitie die de ernst nogmaals onderstreept en die uitgaat naar de Tweede Kamer, #kappenmetkappen in Valkenswaard, hier heeft de provincie een aanvraag gedaan om langs de N69 85 grote eiken te kappen. De eiken langs de weg hebben ook een historisch karakter, met D-Day is Nederland langs deze route bevrijd. Tekent u graag ook deze petitie. We hebben geen einddatum maar verwachten tegen het eind van 2019 de petitie aan de voorzitter van de Tweede Kamer te kunnen aanbieden. https://petities.nl/petitions/kap-met-kappen-in-valkenswaard?locale=nl

19-06-2019

Tekst bijgewerkt

Op verzoek van MN de tekst vragender gemaakt; wij roepen op vervangen door wij vragen de Koning. Bedankt voor de tip! Zeer terecht.

20-05-2019

Red Brabant van de Ontbossing

Je hoeft niet in Brabant te wonen om er met plezier te wandelen, fietsen en asperges te eten. Hoeveel Libelle fietstochten gaan er wel niet door de Kempen of langs de Peel? Wat blijft er over van de bossen, de vennen, de purperen hei als het in dit tempo doorgaat met de ontbossing van Brabant? Is Brabant opnieuw een wingewest net als Staats-Brabant tijdens de Republiek? Alleen al

  • de grootschaligheid van de huidige kap, maar ook de
  • onwaarachtigheid van de gevoerde gronden van beleid, en
  • zeer sterk uitgeklede bezwaar- en beroepsmogelijkheden en
  • het uitblijven van de Omgevingswet, toont dat het niet gaat om bosbeheer bij deze kap.
+Lees meer...

Dit explosieve kapbeleid draagt bij aan groter verval van nu nog kleine rivieren de Aa en de Dommel, een sterk toegenomen risico op wateroverlast en bosbranden. Wie kan het nog tegenhouden? Democratisch gezien staat er geen rechtsmiddel open tegen massale ontbossing. De boswet is afgeschaft!
Vandaar dat deze petitie zich richt op de Koning. Deze uitwassen van de democratie, waarbij met minimale meerderheid, een radicale beleidswissel wordt doorgedrukt op het gebied van natuur, landschap en omgeving en massaal wordt gekapt zonder te kijken naar de lange termijngevolgen, en feitelijkheid en wetenschappelijke onderbouwing van beleid onder druk staat, is een gevaar voor het voortbestaan van Nederland

20-05-2019