U, de petitionaris
Wijzienzelievervliegen2

Stop het zwanendriften

16.818 ondertekeningen

Wij hebben deze petitie op dinsdag 27 januari aan de Tweede Kamerfracties overhandigd. In september 2015 is in de TK een motie aangenomen die de staatssecretaris opriep tot een onmiddelijk verbod.

Op 3 november 2015 heeft de staatssecretaris een definitief verbod op het zwanendriften afgekondigd dat ingaat op 1 januari 2017.

Het doel van deze petitie is dus bereikt!!!!! Het zwanendriften gaat definitief verdwijnen uit Nederland.

Alle ondertekenaars heel erg bedankt!!

Oorspronkelijke toelichting bij de petitie:

In Nederland zijn twee zwanendrifters actief. Minimaal 600 koppels knobbelzwanen worden jaarlijks geleewiekt, gemerkt, in het Groene Hart uitgezet en aan hun lot overgelaten om hen en hun jongen later te 'oogsten'. Dit uit de Middeleeuwen stammend gebruik veroorzaakt extreem veel dierenleed. Bij het leewieken wordt een stuk vleugelbot, het middenhandsbeen, zonder verdoving afgeknipt, waardoor de dieren niet meer kunnen vliegen. Bovendien worden op grote schaal ook illegaal wilde zwanen gevangen.

Per 1 april 2013 is de laatste ontheffing voor het driften van zwanen verlopen en in antwoord op Kamervragen heeft de staatssecretaris aangegeven dat het zwanendrifters na die datum niet langer is toegestaan om zwanen te houden voor productie van veren, dons en vlees.
Omdat echter het houden en verkopen van zwanen als siervogel blijft toegestaan, blijven zwanendrifters onverminderd actief.

De petitie tegen het zwanendriften wordt ondersteund door: - Vogelopvang Utrecht - Stichting Dierenhulp Boskoop - Dierenambulance Alphen ad Rijn e.o. - Stichting Dierennoodhulp Bodegraven - Natuurmonumenten, beheereenheid Nieuwkoop - Vogelwacht Utrecht - Lokale Groep Greenpeace Rotterdam - Zwanenbeheer Houten - Dierenbescherming - World Animal Protection Nederland - Stichting VIER VOETERS - De Faunabescherming

Petitie

Wij

Bewoners van het Groene Hart en alle dierenliefhebbers in Nederland

 

constateren dat:

Dat het zwanendriften in bijna geen enkel Europees land meer voorkomt. Dat het zwanendriften een wrede Middeleeuwse praktijk is omdat het vangen, leewieken, oogsten, en vervoeren zeer ernstig dierenleed veroorzaakt; Dat geleewiekte zwanen niet kunnen vliegen waardoor zij zwaar verstoord foerageer- en familiegedrag vertonen en overlast voor boeren bovendien toeneemt; Dat zij in de winter hierdoor een reëel gevaar vormen voor de verkeersveiligheid. Dat zwanen een levenslange band met elkaar aangaan die door zwanendrifters wreed kan worden verstoord. Dat zwanendrifters, die zich in de praktijk vaak zonder toestemming, heimelijk of door middel van intimidatie toegang blijken te verschaffen tot particulier terrein om hun 'bezit' op te eisen, voor veel onrust en onveiligheid zorgen bij de bewoners van het Groene Hart. Dat ook het (ruw) verwijderen van zwanen uit de openbare ruimte bij burgers erg veel onrust, boosheid en onmacht oproept. Dat, behalve zwanendrifters, geen enkele veehouder in Nederland zijn dieren in de openbare ruimte, ook in parken en plantsoenen, kan uitzetten om later te 'oogsten'. Dat het zwanendriften geen vorm van populatiebeheer is, omdat zwanen die kunnen vliegen een groter broed-territorium hebben dan geleewiekte soortgenoten.. Dat verminkte, geleewiekte zwanen met getatoeëerde snavels derhalve geen aanblik vormen waarvan wij genieten.

 

en verzoeken

– De staatssecretaris al de benodigde politieke maatregelen te treffen om het zwanendriften in welke vorm en met welk doel dan ook onmiddellijk te beëindigen (bij voorbeeld door deze in de nieuwe Natuurwet wettelijk te verbieden) en daarmee deze onnodige en wrede praktijk voorgoed uit te bannen uit onze Nederlandse maatschappij.

– College van Burgemeester en Wethouders van elke betrokken gemeente om het zwanendriften op gemeentelijk grondgebied te verbieden en om dat verbod actief en voortvarend te handhaven.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Petitieloket:
Einddatum:
27-01-2015 
Status:
Beantwoord 
Petitionaris:
Werkgroep 'Stop het Zwanendriften' 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Zwanendriften definitief verboden per 1 juli 2016!

Twee jaar heeft de petitie tegen het zwanendriften gelopen. Na een jaar werden 6000 handtekeningen aangeboden aan staatssecretaris Dijksma en weer een jaar later in januari 2015 werd hij met bijna 17.000 handtekeningen aangeboden aan de Tweede Kamer.Nu zijn onze wensen door de staatssecretaris ingewillgd en komt er een definitief einde aan dit beroep dat zoveel dieren- en mensenleed heeft veroorzaakt.We bedanken alle ondertekenaars en iedereen die mee heeft geholpen de acties tegen het zwanendriften tot een succes te maken.Werkgroep Stop het Zwanendriften..

04-11-2015

Definitieve datum aanbieden Tweede Kamer

Nadat we begin 2014 deze petitie hebben aangeboden aan staatssecretaris Dijksma, zullen we op 27 januari 2015 de petitie ook aanbieden aan de de vaste commissie voor Economische Zaken van de Tweede Kamer.Tot 27 januari 2015 kunt u de petitie dus nog tekenen!.

05-11-2014

Aangeboden aan staatssecretaris

Vandaag hebben wij de petitie aan kunnen bieden aan staatssecretaris Dijksma. De overhandiging vond plaats voorafgaand aan de 1e Vaarkamplezing die de staatssecretaris vandaag in Utrecht openende. Het was een onverwachte gelegenheid die zich voordeed en die zeer passend was aangezien Prof. Vaarkamp, die met de lezing wordt herdacht, als voorzitter van de RDA al in 2007 aan de minister het advies gaf het zwanendriften te verbieden.

+Lees meer...

Hij gaf daarbij tevens aan dat het tot onaanvaardbare en onoplosbare dierenwelzijnsproblemen leidt. De petitie blijft voorlopig gewoon openstaan, want we gaan 'm in het voorjaar ook aanbieden aan de Tweede Kamer pas daarna wordt hij gesloten.Meer handtekeningen blijven dus zeer welkom!!!!.

07-02-2014