U, de petitionaris
Snel

Stop het 'jakkeren' op Nuenense wegen

296 ondertekeningen

Op vrijwel alle wegen van Nuenen wordt (veel) te hard gereden door scooters, auto's en motoren. Aanduidingen van toegestane snelheden worden op grote schaal genegeerd. Verkeersonveiligheid, geluidsoverlast en irritatie zijn het gevolg. Dit moet stoppen.

Petitie

Wij

bewoners van Nuenen die genoeg hebben van veel te hard rijden op onze wegen.

 

constateren

  • dat op vrijwel alle Nuenense wegen veel te hard gereden wordt door auto's, motoren en scooters.
  • Dit heeft verkeersonveiligheid, geluidsoverlast en irritatie tot gevolg.
  • De leefomgeving van veel Nuenenaren wordt hierdoor elke dag weer serieus verpest.
  • Bovendien lopen andere weggebruikers te voet en op de fiets voortdurend gevaar.
  • Weggebruikers kiezen op grote schaal hun eigen snelheid in plaats van zich te houden aan de snelheidsregels.

 

en verzoeken

burgemeester en wethouders van gemeente Nuenen:

  • op de meest kritische Nuenense plaatsen snelheidsdisplays te laten plaatsen;

  • snelheidsbeperkende aanpassingen te doen waar nodig;

  • op S. van Oyenlaan, Geldropsedijk en Europalaan flitspalen te laten installeren;

  • met regelmaat snelheidscontroles te laten uitvoeren op Nuenense wegen en handhavend op te treden door het opleggen van boetes.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Nuenen c.a. 
Petitieloket:
Einddatum:
31-12-2021 
Petitionaris:
Rob 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

2e gesprek op het gemeentehuis

Beste ondertekenaar van petitie 'Stop het 'jakkeren' op Nuenense wegen.

Eerder al berichtte ik dat een 2e gesprek op het gemeentehuis gepland was op 14 oktober. Dit gesprek is door omstandigheden verplaatst naar 11 november en heeft inmiddels plaatsgevonden samen met Walter van Loon en duurde een uur.

+Lees meer...

Met de burgemeester en een ambtenaar van gemeente Nuenen hebben we een aantal agendapunten aan de orde gehad. Een en ander is uitgemond in de toezegging dat een Plan van Aanpak zal worden opgesteld om het 'jakkeren' in Nuenen aan te pakken. Een volgend gesprek zal gaan over dit Plan van Aanpak. Nog vóór het einde van het jaar zal dat plaatsvinden. Verder is de afspraak gemaakt dat de petitie aan de burgemeester zal worden aangeboden ergens rond de jaarwisseling. Ook de pers zal daarbij worden uitgenodigd. Walter en ik zijn voorzichtig positief over de gang van zaken tot nu toe. Inmiddels staat de teller van petitieondertekeningen op ruim 285. Een mooi resultaat. U hebt daaraan bijgedragen waarvoor dank. We gaan er echter nog even mee door. Het aantal ondertekeningen kan en moet nog beter. Daarom zou ik u willen vragen om mensen in uw directe omgeving te motiveren ook een handtekening te zetten. Goed voor een rustiger en veiliger leefomgeving voor alle Nuenense mensen.

12-11-2020

2e gesprek op het gemeentehuis

Beste ondertekenaar van petitie 'Stop het 'jakkeren' op Nuenense wegen.'

Eind juli informeerde ik u over de stand van zaken rondom hierboven vermelde petitie. Het eerste gesprek met burgemeester Houben op 1 juli gaat een vervolg krijgen.

+Lees meer...

Op 14 oktober staat een tweede gesprek gepland. Ook nu weer samen met Walter van Loon. Als u als ondertekenaar nog gespreksonderwerpen heeft die we op 14 oktober ter bespreking kunnen meenemen kunt u dat doorgeven aan rvandervorst@onsnet.nu Inmiddels staat de teller van petitieondertekeningen op ruim 230. Een mooi resultaat. U hebt daaraan bijgedragen waarvoor dank. Het aantal ondertekeningen kan en moet echter beter. Daarom zou ik u willen vragen om mensen in uw directe omgeving te motiveren ook een handtekening te zetten. Goed voor een rustiger en veiliger leefomgeving voor alle Nuenense mensen.

17-09-2020

Gesprek op het gemeentehuis

Op 2 juni is de petitie Stop het 'jakkeren' op Nuenense wegen gestart. Na een week of vier ben ik samen met Walter van Loon op bezoek geweest bij de burgemeester van Nuenen.

+Lees meer...

Op dat moment hadden 100 mensen de petitie ondertekend. De burgemeester heeft beloofd over de problematiek van snelheidsovertredingen in Nuenen in gesprek te gaan met hoofd van de politie Oost Brabant. Verder hebben we de toezegging gekregen dat de burgemeester zich gaat inspannen om ook buiten de normale aanpak oplossingen te bedenken in overleg met betrokken ambtenaren. Wij zullen de burgemeester hier aan houden. Wij van onze kant hebben gezegd dat we alles in het werk zullen stellen om de petitie nog breder onder de aandacht te brengen om het aantal ondertekeningen te laten toenemen. We schrijven daartoe regelmatig een stukje over 'het jakkeren' in de lokale bladen. Verder zijn we gestart met flyeren in straten en wijken met veel geluidsoverlast. Op dit moment, 28 juli, hebben 160 mensen de petitie ondertekend. Een mooi resultaat. U hebt daaraan bijgedragen waarvoor dank. Het aantal ondertekeningen kan en moet echter beter. Daarom zou ik u willen vragen om mensen in uw directe omgeving te motiveren ook een handtekening te zetten. Goed voor een rustiger en veiliger leefomgeving voor alle Nuenense mensen.

28-07-2020