You, the petitioner
Screen shot 2017 03 20 at 12.16.01

Grootschalige bomenkap gemeente Bronckhorst

1,767 signatures

Het nieuwe bomenbeleid van de gemeente Bronckhorst voor grootschalige kap, houdt in dat alle basisbomen die niet in 11 genoemde landschapstypen passen (zo’n 60-70% van het totaal aantal van 100.000 bomen) gekapt zullen worden zonder kapvergunning.

Petition

We

Natuurliefhebbers

 

observe

Bronckhorst is de grootste gemeente in de Achterhoek. Bij doorvoering van het nieuwe bomenbeleid komen er 11 zones met in iedere zone hun eigen soort boom. Andere bomen zullen gekapt worden. Dit kan oplopen tot kap van 60.000 bomen.

 

and request

Dit beleid mag geen doorgang vinden en dient grondig herzien te worden. De focus op 'markante bomen' mag niet ten koste gaan van duizenden 'basis-bomen', die nu vogelvrij voor kap worden verklaart. We hebben tot woensdag 22 maart om zoveel mogelijk sympathisanten te vinden die deze petitie ondersteunen.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Bronckhorst 
Petition desk:
Closing date:
2017-03-22 
Organisation:
Bomen Bronckhorst 
Website:

History

Signatures

Updates

Helaas

1600 bezorgde burgers en verzoeken van diverse partijen om extra tijd te nemen om de beleidsnota af te maken voor het goed te keuren mocht niet baten. Veel vragen werden wel gesteld maar niet beantwoord en blijkbaar kom je daar gewoon mee weg.

+Read more...

Het voorgekookte plan, waarvan duidelijk de uitkomst al lang geleden was vastgesteld moest er perse doorheen. Hoe alle bomen geïnventariseerd gaan worden door een handjevol burgers met een Appje weten we ook niet. Eigenlijk is het enige wat we zeker weten dat de commerciële belangen van de omhakkers en neerzagers beklonken zijn in de wet.

Dit was politiek Bronckhorst. Een dikke middelvinger voor de burger, de bomen en de ecosystemen.

Iedereen bedankt voor de steun. We gaan verder! http://bomenachterhoek.blogspot.nl/ kunt u in de gaten houden voor verdere ontwikkelingen.

2017-03-24

Update

Boomfeestdag! Een mooie dag voor de laatste update van deze petitie De wethouder doet of er niets aan de hand is, en stelt naïef: “want mensen kappen een boom niet zonder reden”. Ook gebruikt de wethouder het argument dat in de gemeente Berkelland ook geen kapvergunning nodig zou zijn.

+Read more...

Dit is echter onjuist: in Berkelland worden bomen wel degelijk beschermd! Er geldt voor bomen met een doorsnede vanaf 10 cm op 130 cm meter hoogte een ‘omgevingsvergunning kap’. Voor bomen die illegaal zijn gekapt, volgt er een handhavingsprocedure. Op dit moment lopen er 72 van deze zaken.

Kortom, een heilloos en zeer zorgelijk bomenbeleidsplan!

De wethouder heeft al een App gelanceerd, echter moet dit onzalige plan morgen nog door de gemeenteraad heen. U bent zeer welkom op de tribune om de raadsvergadering op het gemeentehuis in Hengelo bij te wonen. Vanavond om 19.45 zal de petitie aan burgemeester Besselink van de gemeente worden aangeboden. De raad is geïnformeerd over de resultaten van de petitie.

Wij zijn er. Aanvang: 20.00 uur. Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

2017-03-22

Update

Ondanks alle tegengeluiden uit de samenleving blijft Wethouder Seesing roepen dat er niets aan de hand is. Echter, de gemeente wordt terzijde gestaan door bedrijven wiens broodwinning gebaat IS bij het kappen van bomen. Ook zaten deze bedrijven in de zogenoemde klankbordgroep.

+Read more...

Het nieuwe beleidsplan legt de juridische basis voor de vergunningsloze kap van minimaal 60.000 bomen. Als de plannen doorgaan zijn het mogelijk deze bedrijven die de gemeente adviseren over welke bomen gekapt worden. Dat is je reinste belangenverstrengeling

2017-03-20