U, de petitionaris
Sbb ruurlo tieme bij snipperberg

Stop grootschalige bomenkap; een ander en duurzamer natuurbeleid

37.430 ondertekeningen

Bomen: een belangrijk antwoord op het klimaatprobleem! Maar Nederland ontbost sneller dan het Amazonegebied. De werkwijze van Staatsbosbeheer (SBB), Natuurmonumenten en ook andere natuurbeheerders brengt onomkeerbare schade toe aan onze natuur en bossen en is strijdig met de geldende normen voor duurzaam bosbeheer.

Petitie

Wij

Gezamenlijke Bomen- Natuur- en belangenorganisaties

 

constateren dat:

  • De werkwijze van Staatsbosbeheer (SBB) en sommige andere natuurbeheerders brengt onomkeerbare schade toe aan onze natuur en bossen en is strijdig met de geldende normen voor duurzaam bosbeheer.

  • Dat het onzes inziens tekortschietende overheidsbeleid dit mogelijk maakt.

  • Staatsbosbeheer wordt bijvoorbeeld alleen door zichzelf gecontroleerd: "slager controleert eigen vlees". Zo verdwijnen grote bos- en natuurpercelen mèt de biodiversiteit.

  • Ook herplant/compensatie laat zeer te wensen over. De WUR heeft vastgesteld dat het bosoppervlak in Nederland recent enorm is afgenomen. (Notabene: in het Klimaatakkoord wordt bos niet als natuur gezien!).

  • Wij èn onze kinderen verdienen een betere toekomst!

 

en verzoeken

onze lange‐termijn belangen op het gebied van boom- bos- en natuurbeheer beter en duurzamer te behartigen door:

  • een stop op de ontbossing en subsidie op houtige biomassa (= 10% meer CO2 uitstoot dan steenkool!)
  • invoering van ecologisch lange termijn beleid ten behoeve van mens en flora & fauna.
  • NU in te grijpen, zodat onomkeerbare schade nu nog kan worden voorkomen!

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Tweede Kamer 
Petitieloket:
Einddatum:
31-12-2024 
Petitionaris:
Marjan Houpt, Mieke Vodegel, Joke Volkers 
Organisatie:
Bomenstichting Achterhoek; Stichting De Woudreus en vele anderen 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Petitie aangeboden aan Vaste 2e Kamer Commissie LNV, maar we gaan nog even door.

Op dinsdag 30 januari hebben wij namens ons Landelijk Netwerk de petitie “Voor een Beter Natuurbeleid; Stop grootschalige bomenkap”, met >36.000 ondertekenaars, aangeboden aan de leden van de Vaste Tweede Kamer Commissie LNV in Den Haag. (Hier vindt u de begeleidende speech die Joke Volkers hierbij heeft gehouden: https://bos-en-bomenbescherming.nl/overhandiging-petitie-groot-succes/). Tevens hebben wij mappen met nadere informatie aan elk commissielid uitgedeeld. Een groot deel van de commissieleden was aanwezig; naar men ons liet weten was dit vrij uitzonderlijk. Er was veel interesse vanuit de commissieleden en er werd aandachtig geluisterd. O.a.

+Lees meer...

vanuit Groningen, Brabant, Gelderland, Noord Holland, Zuid Holland, Overijssel, en zelfs vanaf Texel was een aantal LNBBB supporters speciaal hiervoor naar Den Haag gekomen; geweldig deze steun! Mooi was ook dat Omroep Gelderland aandacht heeft willen besteden aan onze petitie; https://www.gld.nl/nieuws/8089697/boosheid-over-grootschalige-bomenkap-in-gelderland, Pauline de Vries, mede oprichter van het Comité Matiging Kapbeleid Slangenburg (Doetinchem; met zo’n 60 deelnemende omwonenden) nam hier de honneurs waar namens ons Netwerk. Helaas wilde Staatsbosbeheer niet aan deze radio en TV uitzending meewerken, maar zij zonden wel een oud PR filmpje in waarin zij wezen op hun “verjonging door nieuwe aanplant”. Echter betrof het hier geen nieuwe bomen, maar achterstallige compensatie herplant voor duizenden gekapte bomen. O.a. door ruimtegebrek loopt SBB enorm achter op deze grote aantallen nog verplichte herplant. Bovendien waren de bomenkapcijfers die de WUR liet zien niet correct; de kap voor biomassa was hierbij helaas niet meegerekend, waardoor het leek “dat het allemaal wel meeviel”.. Ook hadden wij graag wederhoor willen bieden met onze LNBBB wetenschappers/deskundigen. Tevens werden wij door Omroep Gelderland betiteld als “actiegroep”; terwijl wij ons wel duidelijk hebben voorgesteld als overkoepelend orgaan van verenigingen, stichtingen, werkgroepen, comité’s en een enkele actiegroep.. Maar hoe dan ook; de publiciteit was uiteraard belangrijk; inmiddels zijn er sinds dinsdag 30 januari wel meer dan 1000 petitie ondertekenaars bijgekomen! We laten ‘m daarom nog maar even in de lucht..

De volgende stap: wij streven er nu naar een overleg met deze Commissie te bewerkstelligen, waarmee wij hopen op een kans onze punten, samen met onze deskundigen, nader te kunnen onderbouwen. Allen nogmaals hartelijk dank voor uw steun, en: Wij Gaan Door!..

Met vriendelijke groet, Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming

Joke Volkers, Mieke Vodegel en Marjan Houpt

09-02-2024