U, de petitionaris
Thumbnail nmf drenthe

Stop explosieve groei intensieve veehouderij in Drenthe

1.907 ondertekeningen

Rust, ruimte, oude cultuurlandschappen, rijke natuur, frisse lucht en een onaangetaste horizon zijn dé kwaliteiten van het landelijk gebied in Drenthe. Het is hier prettig wonen, werken en recreëren. Helaas wordt deze idylle bedreigd door uitbreiding van intensieve veehouderij. Kom in actie voor frisse lucht, dierenwelzijn en het Drentse landschap!

Petitie

Wij

De Natuur en Milieufederatie Drenthe, Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten, Milieudefensie, Wakker Dier, Dierenbescherming en alle bezorgde inwoners.

 

constateren dat:

Dat rust, ruimte, oude cultuurlandschappen, rijke natuur, frisse lucht en een onaangetaste horizon dé kwaliteiten van het landelijk gebied in Drenthe zijn. Het is hier prettig wonen, werken en recreëren.

Dat deze idylle helaas bedreigd wordt door uitbreiding van intensieve veehouderij. De gemeente Aa en Hunze wil alle bedrijven met kippen of varkens de mogelijkheid bieden om 1,5 ha (ongeveer 2 voetbalvelden) vol te bouwen met varkens- of kippenstallen. Dit betekent dat ook akkerbouwers die nu wat varkens of kippen erbij hebben, straks stallen voor 7.500 vleesvarkens, 120.000 legkippen of 220.000 vleeskuikens kunnen bouwen. Met alle bijbehorende negatieve effecten van dien.

Dat voorlopig alleen de gemeente Aa en Hunze bedreigd wordt door een groei van intensieve veehouderij, maar het risico is dat ook andere gemeenten volgen. Dat laten we toch niet gebeuren in Drenthe!

 

en verzoeken

De gemeenteraad van Aa en Hunze om de uitbreidingsmogelijkheden voor intensieve veehouderij in het bestemmingsplan buitengebied te beperken.

Kom in actie voor frisse lucht, dierenwelzijn en het Drentse landschap!

Het antwoord

Aanpassingen in het bestemmingsplan Buitengebied

Op donderdagavond 29 september heeft de gemeente Aa en Hunze het bestemmingsplan buitengebied vastgesteld. GroenLinks heeft tegen de vaststelling van het bestemmingsplan buitengebied gestemd. De PvdA heeft alleen tegen het onderdeel intensieve veehouderij gestemd. De overige partijen hebben voor de vaststelling van het bestemmingsplan buitengebied gestemd.

Regeling intensieve veehouderij aangescherpt

Het bestemmingsplan buitengebied is bij de vaststelling op het onderdeel intensieve veehouderij aangescherpt. Wij zijn blij met deze aanscherping. Het deel kippen of varkens van de gemengde bedrijven is in het bestemmingsplan vastgelegd op de bestaande omvang. In het ontwerpplan hadden de gemengde bedrijven nog de ruimte om ongeveer twee voetbalvelden vol te bouwen met kippen- of varkensstallen.

Via een lichte procedure kan de gemeente een gemengd bedrijf toestemming geven om de intensieve tak te vergroten tot ongeveer een voetbalveld. Maar dit kan alleen onder de voorwaarde dat de uitbreiding nodig is om te kunnen voldoen aan dierenwelzijnseisen.

Via een zwaardere procedure kan de gemeente een gemengd bedrijf toestemming geven om uit te breiden tot ongeveer twee voetbalvelden. Een gemengd bedrijf kan dus nog steeds stallen bouwen voor 7.500 vleesvarkens, 120.000 legkippen of 220.000 vleeskuikens. Maar de gemeente moet wel toetsen of er geen grote negatieve effecten zijn voor onder meer natuur en milieu.

De gemeenteraad heeft dus geen gehoor gegeven aan het pleidooi van bezorgde bewoners en natuur-, milieu- en dierenwelzijnsorganisaties om de groeiruimte voor intensieve veehouderij te beperken. Maar winst is wel dat akkerbouwbedrijven met kippen of varkens nu niet zondermeer kunnen omschakelen naar intensieve veehouderij. De gemeente moet toetsen wat de effecten zijn voor het dierenwelzijn, natuur en milieu.

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Aa en Hunze 
Petitieloket:
Kenmerk:
0592-311150 
Einddatum:
17-02-2016 
Antwoord verwacht:
18-05-2016 
Status:
Gesloten 
Petitionaris:
Natuur en Milieufederatie Drenthe 
Organisatie:
Natuur en Milieufederatie Drenthe 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Aanpassingen in het bestemmingsplan Buitengebied

Op donderdagavond 29 september heeft de gemeente Aa en Hunze het bestemmingsplan buitengebied vastgesteld. GroenLinks heeft tegen de vaststelling van het bestemmingsplan buitengebied gestemd.

+Lees meer...

De PvdA heeft alleen tegen het onderdeel intensieve veehouderij gestemd. De overige partijen hebben voor de vaststelling van het bestemmingsplan buitengebied gestemd.

Regeling intensieve veehouderij aangescherpt

Het bestemmingsplan buitengebied is bij de vaststelling op het onderdeel intensieve veehouderij aangescherpt. Wij zijn blij met deze aanscherping. Het deel kippen of varkens van de gemengde bedrijven is in het bestemmingsplan vastgelegd op de bestaande omvang. In het ontwerpplan hadden de gemengde bedrijven nog de ruimte om ongeveer twee voetbalvelden vol te bouwen met kippen- of varkensstallen.

Via een lichte procedure kan de gemeente een gemengd bedrijf toestemming geven om de intensieve tak te vergroten tot ongeveer een voetbalveld. Maar dit kan alleen onder de voorwaarde dat de uitbreiding nodig is om te kunnen voldoen aan dierenwelzijnseisen.

Via een zwaardere procedure kan de gemeente een gemengd bedrijf toestemming geven om uit te breiden tot ongeveer twee voetbalvelden. Een gemengd bedrijf kan dus nog steeds stallen bouwen voor 7.500 vleesvarkens, 120.000 legkippen of 220.000 vleeskuikens. Maar de gemeente moet wel toetsen of er geen grote negatieve effecten zijn voor onder meer natuur en milieu.

De gemeenteraad heeft dus geen gehoor gegeven aan het pleidooi van bezorgde bewoners en natuur-, milieu- en dierenwelzijnsorganisaties om de groeiruimte voor intensieve veehouderij te beperken. Maar winst is wel dat akkerbouwbedrijven met kippen of varkens nu niet zondermeer kunnen omschakelen naar intensieve veehouderij. De gemeente moet toetsen wat de effecten zijn voor het dierenwelzijn, natuur en milieu.

18-10-2016

Brede steun voor beperken groeiruimte intensieve veehouderij Aa en Hunze

Op donderdagavond 19 mei overhandigde de Natuur en Milieufederatie Drenthe tijdens de vergadering over het ontwerp bestemmingsplan buitengebied symbolisch achttien voetbalvelden aan de gemeenteraad van Aa en Hunze. Deze achttien voetbalvelden symboliseren de groeiruimte die Burgemeester en Wethouders aan de intensieve veehouderij in de gemeente boden in het ontwerp bestemmingsplan buitengebied.

De Natuur en Milieufederatie Drenthe heeft de raad tijdens de vergadering verzocht om alleen groeiruimte toe te staan ten behoeve van dierenwelzijn.

+Lees meer...

Dit verzoek werd mede gedaan namens Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten, Milieudefensie, Dierenbescherming, Wakker Dier en ruim 1.900 bezorgde inwoners die de petitie tegen explosieve groei van intensieve veehouderij in Drenthe ondertekenden.

Voorstel B&W Burgemeester en Wethouders van Aa en Hunze boden in het ontwerp bestemmingsplan buitengebied akkerbouwers met kippen of varkens de ruimte volledig om te schakelen naar intensieve veehouderij. De nu nog gemengde bedrijven krijgen in het ontwerpplan allemaal de ruimte om ongeveer twee voetbalvelden vol te bouwen met kippen- of varkensstallen. Dit betekent dat zo’n bedrijf stallen kan bouwen voor 7.500 vleesvarkens, 120.000 legkippen of 220.000 vleeskuikens.

In zo’n geval is er niet langer sprake van een gemengd bedrijf met een combinatie van akkerbouw met intensieve veehouderij, maar schakelt het bedrijf volledig om naar intensieve veehouderij. De natuur- en milieuorganisaties zijn het hier niet mee eens en roepen de raad van Aa en Hunze op bij de vaststelling in het bestemmingsplan een passende regeling voor de gemengde agrarische bedrijven op te nemen, die waarborgt dat er sprake blijft van akkerbouw in combinatie met intensieve veehouderij. Deze omschakeling is ook in strijd met het beleid van de provincie Drenthe.

Dierenwelzijn De natuur- en milieuorganisaties denken aan een bebouwingsregeling die de gemengde bedrijven de ruimte biedt om uit te breiden ten behoeve van dierenwelzijn, bijvoorbeeld om in aanmerking te komen voor het Beter Leven keurmerk. Dit betekent dat in de stal meer ruimte per kip of varken noodzakelijk is. Om deze investering voor de agrarische ondernemer rendabel te maken zou de ondernemer ook nog wat extra stalruimte moeten kunnen bouwen. Maar het gaat dan om beperktere uitbreidingsmogelijkheden dan in het ontwerpplan waren opgenomen.

Het is nog onduidelijk wanneer de raad het plan behandelt en vaststelt. De oproep aan de gemeenteraad is daarbij gehoor te geven aan het pleidooi van bezorgde bewoners en natuur-, milieu- en dierenwelzijnsorganisaties om de groeiruimte voor intensieve veehouderij te beperken.

Meer informatie Kijk op http://www.nmfdrenthe.nl/nieuws/brede-steun-voor-beperken-groeiruimte-intensieve-veehouderij-aa-en-hunze/

30-05-2016