U, de petitionaris
230701 foto roze kameraden

Stop discriminerende spreekkoren in de voetbalstadions

959 ondertekeningen

Nog steeds klinken er in voetbalstadions homofobe, anti-zwarte, anti-semitische, racistische en andere discriminerende spreekkoren. Toch wordt daar vrijwel nooit een wedstrijd om stilgelegd of voor gestaakt. Dat moet veranderen. Discriminatie wordt genormaliseerd als er niet tegen wordt opgetreden.

Petitie

Wij

voetballiefhebbers en andere medestanders

 

constateren dat:

  • dat er in de voetbalstadions telkens weer discriminerende spreekkoren klinken;
  • dat ondanks beloften van betaald voetbalclubs, KNVB en overheden daar nog altijd niet consequent tegen wordt opgetreden.

 

en verzoeken

clubs, bond en overheden om er nu eindelijk voor zorgen dat voetbalwedstrijden vanaf komend seizoen consequent worden stilgelegd, en indien nodig gestaakt, bij discriminerende spreekkoren.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
sportfederatie 
Petitieloket:
Einddatum:
09-10-2023 
Petitionaris:
Astrid Oosenbrug - voorzitter COC Nederland 
Organisatie:
Regionale COC-verenigingen, COC Nederland en de supportersclubs Roze Kameraden en Roze Règâhs 

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Tweedekamer.nl: Uitstel antwoord over de petitie 'beantwoording vragen van de leden Mutluer en Mohandis over discriminerende spreekkoren in de stadions'

Bron: 3291

Vragen van de leden Mutluer en Mohandis (beiden PvdA) aan de Minister voor Langdurige Zorg en Sport over discriminerende spreekkoren in de stadions (ingezonden 5 juli 2023).

Mededeling van Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) (ontvangen 26 juli 2023).

Vraag 1
Bent u bekend met de petitie «Stop discriminerende spreekkoren in de stadions» van COC Nederland en met het bericht «Nog geen concrete afspraken voor homospreekkoren in nieuwe voetbalseizoen: «Ligt niet zo simpel»»? 1, 2

Vraag 2
Kunt u zich vinden in de eis in de petitie dat voetbalclubs, de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) en overheden er vanaf komend seizoen voor moeten zorgen dat wedstrijden consequent worden stilgelegd en indien nodig gestaakt bij discriminerende spreekkoren? Zo ja, hoe gaat u hier uitvoering aan geven? Zo nee, waarom niet? Heeft u een beeld van hoe vaak wedstrijden zijn stilgelegd bij discriminerende spreekkoren?

Vraag 3
Hoe kan het dat er nog steeds geen concrete afspraken zijn voor homospreek- koren tijdens voetbalwedstrijden, ondanks de «Richtlijn bestrijding verbaal geweld» die de KNVB heeft opgesteld om discriminerende en kwetsende spreekkoren in stadions rechtstreeks aan te pakken? 3

Vraag 4
Wordt op dit moment door de betaald voetbalorganisaties (BVO’s) conse- quent uitvoering gegeven aan de «Richtlijn bestrijding verbaal geweld»? Zo ja, hoe precies? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5
Bent u nog met de KNVB in gesprek om discriminatoire, racistische, antisemitische en andersoortige spreekkoren onder de aandacht te brengen van de BVO’s? Zo ja, hoe verlopen die gesprekken en wat zijn de concrete uitkomsten van die gesprekken? Zo nee, waarom niet en bent u van plan deze gesprekken weer op te pakken?

Vraag 6
Is hetgeen gebeurd dat u in mei vorig jaar aan de Kamer schreef, dat in samenwerking met drie BVO’s slimme technologie zou worden getoetst in een realistische (stadion)setting om discriminerende of kwetsende uitingen in stadions beter te kunnen registreren? Zo ja, wat was de uitkomst daarvan?

Mededeling
De vragen van de leden Mutluer en Mohandis (beiden PvdA) over discrimine- rende spreekkoren in de stadions (2023Z12906) kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord.
De reden van het uitstel is dat afstemming ten behoeve van de beantwoor- ding meer tijd vergt.

+Lees meer...

Ik zal u zo spoedig mogelijk de antwoorden op de Kamervragen doen toekomen.

  1. Petities.nl, «Stop discriminerende spreekkoren in de voetbalstadions».

  2. AD, 27 juni 2023, «Nog geen concrete afspraken voor homospreekkoren in nieuwe voetbalseizoen: «Ligt niet zo simpel»».

  3. Kamerstuk 30 234, nr. 299.

02-08-2023

Bemoedigend besluit: KNVB zegt te gaan optreden tegen ‘homofobe’ spreekkoren

Een bemoedigend besluit van de KNVB en de clubs in het betaald voetbal: Ze gaan vanaf aankomend seizoen toch optreden tegen ‘homofobe’ spreekkoren, zo meldt de KNVB op maandag 10 juli. Als indieners van deze petitie gaan we de uitvoering van dit besluit op de voet volgen.

+Lees meer...

We zetten de petitie door totdat duidelijk is dat er écht consequent wordt opgetreden tegen ‘homofobe’ en andere discriminerende spreekkoren.

Lees hier onze uitgebreide reactie: https://coc.nl/bemoedigend-besluit-van-knvb-over-optreden-tegen-homofobe-spreekkoren/

11-07-2023

Tweedekamer.nl: Schriftelijke vragen over de petitie: Discriminerende spreekkoren in de stadions

Bron: 2023Z12906

Vragen van de leden Mutluer en Mohandis (beiden PvdA) aan de Minister voor Langdurige Zorg en Sport over discriminerende spreekkoren in de stadions (ingezonden 5 juli 2023).

Vraag 1
Bent u bekend met de petitie «Stop discriminerende spreekkoren in de stadions» van COC Nederland en met het bericht «Nog geen concrete afspraken voor homospreekkoren in nieuwe voetbalseizoen: «Ligt niet zo simpel»»? 1, 2

Vraag 2
Kunt u zich vinden in de eis in de petitie dat voetbalclubs, de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) en overheden er vanaf komend seizoen voor moeten zorgen dat wedstrijden consequent worden stilgelegd en indien nodig gestaakt bij discriminerende spreekkoren? Zo ja, hoe gaat u hier uitvoering aan geven? Zo nee, waarom niet? Heeft u een beeld van hoe vaak wedstrijden zijn stilgelegd bij discriminerende spreekkoren?

Vraag 3
Hoe kan het dat er nog steeds geen concrete afspraken zijn voor homospreekkoren tijdens voetbalwedstrijden, ondanks de «Richtlijn bestrijding verbaal geweld» die de KNVB heeft opgesteld om discriminerende en kwetsende spreekkoren in stadions rechtstreeks aan te pakken? 3

Vraag 4
Wordt op dit moment door de betaald voetbalorganisaties (BVO’s) consequent uitvoering gegeven aan de «Richtlijn bestrijding verbaal geweld»? Zo ja, hoe precies? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5
Bent u nog met de KNVB in gesprek om discriminatoire, racistische, antisemitische en andersoortige spreekkoren onder de aandacht te brengen van de BVO’s? Zo ja, hoe verlopen die gesprekken en wat zijn de concrete uitkomsten van die gesprekken? Zo nee, waarom niet en bent u van plan deze gesprekken weer op te pakken?

Vraag 6
Is hetgeen gebeurd dat u in mei vorig jaar aan de Kamer schreef, dat in samenwerking met drie BVO’s slimme technologie zou worden getoetst in een realistische (stadion)setting om discriminerende of kwetsende uitingen in stadions beter te kunnen registreren? Zo ja, wat was de uitkomst daarvan?

1 Petities.nl, «Stop discriminerende spreekkoren in de voetbalstadions» https://petities.nl/petitions/stop-discriminerende-spreekkoren-in-de-voetbalstadions.

2 AD, 27 juni 2023, «Nog geen concrete afspraken voor homospreekkoren in nieuwe voetbalseizoen: «Ligt niet zo simpel»» https://www.ad.nl/nederlands-voetbal/nog-geen-concrete-afspraken-voor-homospreekkoren-in-nieuwe-voetbalseizoen-ligt-niet-zo-simpel~aa8e47aa/).

3 Kamerstuk 30 234, nr. 299.

+Lees meer...

kv-tk-2023Z12906

06-07-2023