You, the petitioner
Foto duo examenlokatie

Stop de wachttijden bij het inburgeringsexamen

4,023 signatures

Inburgeraars moeten onnodig lang wachten. Wachten bij het aanmelden: vier maanden. Wachten op het resultaat: twee maanden. Deze wachttijden bij DUO moeten korter worden. NU!

Petition

We

zijn inburgeraars, partners van inburgeraars & docenten inburgering.

 

observe

dat de wachttijden bij het registreren voor examens en bij het bekend maken van de resultaten van de inburgeringsexamens te lang zijn. Onnodig lang, want de beoordeling en de verwerking van de beoordeling kunnen met moderne technologische middelen binnen enkele minuten plaats vinden.

 

and request

  • dat kandidaten voor de examens zich binnen 4 weken kunnen aanmelden/inschrijven.

  • Wij willen dat de kandidaten na maximaal 1 week de resultaten van hun inburgeringsexamen krijgen.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2017-11-26 
Lead petitioner:
Ad Appel 
Organisation:
Ad Appel Taaltrainingen 
Website:

History

Signatures

Updates

Petitie genoemd in Kamerdebat op 13 december 2018

In het verslag van een algemeen overleg op 13 december 2018 over inburgering en integratie is de petitie genoemd door drie Kamerleden. Dit zijn de drie bijdrages:

  • Jan Paternotte: "Een ander probleem zijn de veel te lange wachttijden voor examens.
+Read more...

Gisteren hebben we een petitie van 4.000 mensen in ontvangst genomen die hun handtekening hadden gezet op een lijst met klachten over deze wachttijden. Het mag gewoon niet zo zijn dat de overheid hele strenge termijnen hanteert voor inburgeraars, maar zelf niet levert als het gaat om het op tijd nakijken van examens. Ik begrijp dat dit simpelweg komt door een tekort aan mensen die de examens kunnen nakijken. Gaat de minister zich inzetten voor een snelle oplossing van dit probleem? Kan de minister tot die tijd toezeggen dat inburgeraars hier niet de dupe van gaan worden, en dus geen berichten over boetes krijgen als het aan DUO ligt dat de termijn is overschreden? Ik vind het verbazingwekkend dat twee jaar terug heel Nederland in rep en roer was door de hoge asielinstroom, met 58.000 asielaanvragen in 2015, maar dat blijkbaar niemand toen heeft gedacht: "Goh, dat zou weleens kunnen betekenen dat we over een paar jaar veel meer inburgeraars hebben en er dus veel meer examens nagekeken moeten worden, dus laten we ons daarop voorbereiden". Kan de minister dus toezeggen dat die koppeling in de toekomst wel zal worden gemaakt? Dus dat er, als de instroom zo hoog is als hij twee jaar geleden was of als er een piek te zien is, dan ergens een alarmbel gaat rinkelen, om ervoor te zorgen dat er een paar jaar later genoeg mensen zijn om examens na te kijken? Ik vraag dit natuurlijk vooral omdat de grote piek van inburgeraars waarschijnlijk pas eind volgend jaar en in 2019 te zien zal zijn. Graag een reactie van de minister. Tot slot nog het zorgwekkende rapport over de Somaliërs. Dat is een groep waarvan een groot deel geen opleiding heeft gevolgd en in de bijstand zit. Die gaat waarschijnlijk niet meer profiteren van nieuw en beter inburgeringsbeleid. Het is ontzettend lastig, maar als we die groep afschrijven, dan schrijven we ook hun kinderen af. We kunnen die dus niet laten zitten. Juist nu het goed gaat met de economie, hebben de sociale diensten van Nederland weer een klein beetje lucht om zich te kunnen richten op deze veel moeilijkere groep. Wat gaat de minister doen om ervoor te zorgen dat die sociale diensten dat ook gaan doen, zodat we deze groep weer actief krijgen? Dank u, voorzitter."

  • Jasper van Dijk: "Wat mij betreft is inburgering een publieke taak, net als onderwijs. Deelt de minister die mening? Hij oogst dan absoluut applaus bij de SP. Hij maakt dan ook een grote stap in plaats van de halve stap die nu is aangekondigd. Deelt de minister deze buitengewoon redelijke eisen? En is hij bereid om het vak van NT2-docent veel beter te borgen? Dat wordt ook verdedigd door het Comité NT2, dat eerder een petitie heeft aangeboden aan de Kamer."

  • Gijs van Dijk: "Laat gemeenten en scholen dan gezamenlijk afspraken maken over trajecten en certificering. Een bijkomend voordeel is dat taaldocenten ook weer zeker zijn van fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden. Docenten die normaal vaste contracten hebben, worden nu tegen elkaar uitgespeeld. We hebben de zorgen gehoord, want er zijn mensen in de Kamer geweest om een petitie aan te bieden. Daarmee slaan we ook meteen die slag."

2018-01-11

Overhandiging op 12 december 2017

De petitie 'Stop de wachttijden bij het inburgeringsexamen' wordt overhandigd aan de Tweede Kamer op 12 december 2017 om 13:30 - 13:45 volgens TweedeKamer.nl. In de Statenpassage in het gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag komt de commissie van Kamerleden over Sociale Zaken en Werkgelegenheid de petitie in ontvangst nemen.

+Read more...

Neem op tijd contact op met de petitionaris als u daar bij wilt zijn. Aanmelden tevoren is nodig en er mogen maximaal 8 personen mee. Wees ruim op tijd om door de beveiliging te gaan en een kluisje te vinden voor uw spullen. Lees ook het Handboek Petities over de overhandiging.

2017-11-23

12 december - aanbieden petitie aan Tweede Kamer

Op 12 december gaan we de petitie aanbieden aan de Tweede Kamer. Weet jij iemand die ABSOLUUT mee moet om in de Tweede Kamer in Den Haag op die dag aan de minister van SZW de handtekeningen te overhandigen? Laat het weten! Er mogen 8 mensen mee naar de commissie SZW die de inburgering 'doet'. Natuurlijk mogen er meer mensen naar Den Haag komen op die dag, maar zij mogen niet mee naar binnen in het Tweede Kamer-gebouw. .

2017-11-02