U, de petitionaris
Legally kidnapped

Stop de kinderhandel in de Jeugdzorg

176 ondertekeningen

De belangen van pleeggezinnen en de Jeugdzorg zijn het oogmerk voor een vorm van kinderhandel, dat in elke vorm verboden is.

Petitie

Wij

Kinderen en ouder(s) die gedupeerd zijn door gemeenten en Raad voor de Kinderbescherming.

 

constateren dat:

Kinderhandel binnen de Jeugdzorg/ Jeugdbescherming vindt plaats in 6 stappen ten bate van het pleeggezin en de Jeugdzorg:

  • een uithuisplaatsing waardoor de band tussen kind en ouders beschadigt
  • rapporteren dat het kind slecht op de ouders reageert, door stap 1 en hoe de uithuisplaatsing is gedaan
  • een psychologisch onderzoek om de onthechte relatie te observeren
  • rapporteren dat alternatieve behandelingen faalden of zullen falen
  • tijd rekken (hoe langer de uithuisplaatsing duurt, hoe moeilijker het kind terug kan)
  • naar de rechter voor een definitieve uithuisplaating op basis van het rapport, kan de juistheid niet controleren en daarmee is de kinderhandel witgewassen.

 

en verzoeken

Dat kinderhandel binnen de Jeugdzorg en Jeugdbescherming, wat mensenhandel is, bestraft wordt en wordt voorkomen.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
minister 
Petitieloket:
Einddatum:
31-12-2025 
Petitionaris:
Jennifer Clignett 
Organisatie:
AstroSense, LLC 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Foster Homes: Where Good Kids Go To Die

Video Carlos Morales klik hier

Rapport Commissie Samsom: "Omringd door zorg, maar toch niet veilig".

28-07-2021

Noodweerexces > (zelf)verdediging

Voor de mede gedupeerden, dit is een geweldige video betreft Ethiek. Met name vanaf @40:00

Op 20 april 2021 ontving ik een dagvaarding voor het op internet zetten van "privé" gegevens van mijn jongste dochter.

+Lees meer...

Stichting Intervence had aangifte tegen mij gedaan januari 2020. Op 29 februari 2020 werd ik gearresteerd op laste van de aangifte door Stichting Intervence. De aangifte werd ingetrokken en het onderzoek gestopt. Maar in september 2020 ontving ik weer een brief van een van de juristen van Stichting Intervence. Of ik de gegevens van mijn dochter van internet wilde verwijderen. Ik zal een een pagina maken op mijn website met de informatie en de redenen die er toe hebben geleid dat ik in verdediging o.a. de ernstige mishandelingen waar mijn dochter doorheen ging tussen 13 oktober 2016 en 22 september 2019 op internet geplaatst heb. 3 Juni jl. was de zitting bij de politierechter in Middelburg. Ik kreeg 500,00 euro boete opgelegd en een voorwaardelijke werkstraf. Ik ben in hoger beroep gegaan. De politierechter zei in zijn oordeel dat ik (letterlijk) OP EEN NORMALE MANIER dit had aan moeten pakken. (?!) 1. Strafbare feiten gepleegd door pleegouders en gezinsmanagers horen niet als klacht behandeld te worden bij de klachtencommissie > Ik werd soms door de politie verwezen eerst een klacht in te dienen bij de klachtencommissie van Stichting Intervence. Naast dat mijn dochter vreselijk mishandeld is geweest, van school werd afgehaald en daardoor o.a. een leerachterstand had opgelopen in de eerste 3 maanden na de "legale" ontvoering, werd ik door Mirjam Doolaege, de 1e GM van Stichting Intervence, meerdere malen bedreigd, mijn rechten als gezaghebbende ouder volledig ontnomen en valsheid in geschriften gepleegd. Dit gebeurd bij veel ouders waarvan de kinderen onterecht zijn weggehaald.

NOODWEEREXCES is een term wat meneer gebruikt in de video. Noodweerexces is in het Nederlandse strafrecht een wettelijke schulduitsluitingsgrond. Artikel 41 lid 2 van het Wetboek van Strafrecht luidt: Niet strafbaar is de overschrijding van de grenzen van de noodzakelijke verdediging, indien zij het onmiddellijk gevolg is geweest van een hevige gemoedsbeweging, door de aanranding veroorzaakt. Het artikel stelt een eis van dubbele causaliteit: de overschrijding is het gevolg van een hevige gemoedsbeweging, die op zijn beurt weer moet zijn veroorzaakt door de aanranding.

De Hoge Raad heeft enige tijd geleden ook het zogenoemde tardief exces of extensief exces in de tweede graad erkend.[1] Ook als de aanranding reeds is afgelopen kan onder omstandigheden een beroep op noodweerexces worden toegewezen: emoties ebben immers maar langzaam weg. Diverse lagere rechters hebben in het geval dat iemand gedurende een lange tijd voortdurend getreiterd werd, een hevige gemoedsbeweging toch nog geëxcuseerd. Dit ondanks het feit dat de aanranding dus reeds afgelopen was.[2] Schematisch weergegeven ziet extensief exces in de tweede graad er zo uit:

Het Veilig Thuis, RvdK en GI's werken in opdracht van de Gemeenten SCHENDEN o.a. de privacy van ouders, hun kinderen. Men zorgd dat ouders met hun rug tegen de muur staat en misbruiken het rechtsysteem daarvoor. Dit zijn wel gemanipuleerde situaties. Het is ook raadzaam om de betreffende instanties AANSPRAKELIJK UIT ONRECHTMATIGE DAAD en WANPRESTATIE te stellen. Dat moet wel schriftelijk gebeuren. De verantwoording voor de Jeugdzorg ligt sinds januari 2015 bij de Gemeenten en niet meer de NL Staat. De Staat kan niet meer aangeklaagd worden. Maar de Staat kan wel de Gemeenten dwingen om hun verantwoordelijkheid na te komen. Vele gedupeerde ouders zijn niet woonachtig in dezelfde provincie. Maar we kunnen wel samenwerken.

20-07-2021

Aanvullende informatie betreft onderzoeken in NL

Mensen dit is een heel belangrijk bericht. Wanneer jou kind(eren) tussen 2015 en 2020 zijn weggehaald, met name met allerlei smoesjes en leugens dan heb ik nu eindelijk de waarheid over die OTSsen (UHP). Hoe kwam ik hier op? (Ik hoop hat jullie mij kunnen volgen) Wie heeft er wel eens gehoort van Kees van der Wolf? Hij was een bijzonder hoogleraar orthopedagogiek en "verdronk" tijdens het snorkelen in Curaçao een paar dagen nadat hij aantrad bij de Universiteit van Curaçao in 2014. Hier gaat het nu over.

+Lees meer...

Een van de promoters van Kees van der Wolf was Jan Dirk van der Ploeg. Kijk voor de lol eens naar zijn CV. Die man is sinds 1975 betrokken bij diverse "onderzoeken" en heeft een aantal Organisaties opgericht. Ik heb inmiddels met hem contact opgenomen. Jan Dirk van der Ploeg heeft o.a. European Association on Residential and Foster Care (EUSARF), samen met W. Hellinckx en E. Broekaart. De EuSARF heeft in augustus/september 2021 een conferentie in Zürich, Zwitserland. https://eusarf2021.ch/speakers/ Een van de sprekers tijdens de conferentie is Jeroen Dekker van de Universiteit Groningen. Dit ga je niet geloven.... Jeroen Dekker was op verzoek van de NL overheid lid van de Committee for the Study on Institutional Child Abuse tussen ja ja, 2016 en 2019. Ik roep ouders op mij te benaderen op info@astrosense.org waarvan hun kinderen tussen 2015 en 2020 zijn weggehaald. Ik kan jullie helpen. Natuurlijk ook ouders die hun kinderen zijn kwijt geraakt en met name wanneer de kinderen onterecht zijn weggehaald. S.V.P. neem contact met mij op VOOR die conferentie van het EuSARF in augustus/september 2021! en teken vooral mijn petitie! Desnoods anoniem. Ik zal een vragenlijst maken voor ouders. Hoeveel kinderen je bent kwijtgeraakt, in welke periode en welke gecertificeerde instellingen betrokken zijn bij jouw situatie. Lees meer informatie op mijn website: Ritueel Seksueel Kinder Misbruik > Engels. Waar ik uitleg geef over bepaalde onderzoekers en de link naar Marc Dutroux ! We moeten deze mensen, hoogleraren en jeugdhulpverleners stoppen!

16-07-2021