You, the petitioner
Legally kidnapped

Stop de Kinderhandel in de Jeugdzorg!

21 signatures

Gecertificeerde Instellingen zijn bedrijven en staan ingeschreven in het handelsregister. Winst is het oogmerk van bedrijven en kinderen zijn de inkomsten bron van de Gecertificeerde Instellingen. Wat duidt op Kinderhandel en mensenhandel, is in elke vorm verboden.

Petition

We

Kinderen en ouder(s) gedupeerden door gemeenten, Veilig Thuis en Raad voor de Kinderbescherming.

 

observe

  1. Onderzoeken die niet op waarheidsvinding gebaseerd zijn
  2. Onnodige "Jeugdbeschermende Maatregel"
  3. Kinderhandel
  4. Mishandeling in pleeggezinnen

 

and request

  1. Toetsing gedwongen Jeugdbeschermende Maatregel
  2. Gemeenten aansprakelijk worden gesteld
  3. Medewerkers Raad voor de Kinderbescherming, Gecertificeerde Instellingen, Pleegzorg aanbieders beroepsmatig aansprakelijk worden gesteld

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
minister 
Petition desk:
Closing date:
2026-12-31 
Lead petitioner:
Jennifer Clignett 

History

Signatures

Updates

Belastingvrije vergoedingen pleeggezinnen

Voordelen van een pleegouder vs. een biologische ouder.

7.740,00 euro pleegoudervergoeding per jaar 1.401,60 euro extra vergoeding voor een pleegkind met beperking
1265,64 euro kinderbijslag per jaar + ----------------- 10.407, 24 euro per jaar per pleegkind met een beperking belastingvrij

Stel een pleeggezin heeft 4 pleegkinderen dat is 41.628,96 euro per jaar, belastingvrij.

+Read more...

Er zijn ca. 16.700 pleeggezinnen in Nederland. Dat kost de Nederlandse belastingbetaler minimaal 347,601,816 euro uitgerekend voor twee pleegkinderen per gezin. Dan komen er natuurlijk ook nog kosten bij. Want de Gecertificeerde Instellingen moeten ook winst maken. We weten nu wel het lot van Stichting Intervence en Briedis....NEXT! Miljoenen kost het de Gemeente Middelburg nu. Dat is nu KARMA Harald Bergmann... Dan moet je geen "legale" ontvoering plannen.

De Nazi's deden dat ook. Zondebokken uitzoeken. De alleenstaande ouders, ouders die niet in het straatje passen van het "ideale gezin". Men zoekt doelbewust en stelselmatig gezinnen uit om te ruineren.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-60151.html

2021-06-10

Pleegouders krijgen ook kinderbijslag

Naast dat Pleegouders het voordeel krijgen dat de "vergoedingen" belastingvrij zijn voor de pleegkinderen die zij hebben, hebben pleegouders ook recht op kinderbijslag. Als zij voldoen aan de voorwaarden.

+Read more...

Wanneer niemand anders kinderbijslag ontvangt voor het pleegkind.

Tja, haal die kinderen maar bij hun ouders weg, dan kunnen anderen dat geld wel ontvangen. Zeker wanneer zij al de vergoedingen belastingvrij zijn.

De ouders die hun kinderen, vaak zonder rechtmatige redenen worden ontnomen, raken in de meeste gevallen alles kwijt. Het wordt meestal moeilijk een baan te krijgen. Gemeenten, woningbouw verenigingen en andere instellingen werken samen. In de meeste gevallen zijn het ook nog familie van elkaar, wanneer je genealogisch onderzoek doet.

https://www.svb.nl/nl/kinderbijslag/kinderbijslag-voor-uw-kind/voor-welke-kinderen-krijgt-u-kinderbijslag

2021-06-10

Burgerarrest

BURGERARREST. > https://nl.wikipedia.org/wiki/Burgerarrest Artikel 53 [Sv] In geval van ontdekking op heterdaad is ieder bevoegd den verdachte aan te houden. Artikel 128 [Sv] Ontdekking op heeter daad heeft plaats, wanneer het strafbare feit ontdekt wordt, terwijl het begaan wordt of terstond nadat het begaan is. Opmerkingen bij lid 1: het burgerarrest kan plaatsvinden als het feit ontdekt wordt, niet de dader.

+Read more...

De ontdekking dat je auto gestolen is waarbij de dader niet in de buurt is, kan nog steeds heterdaad zijn omdat wel het feit is ontdekt, de dader niet. Dit kan volgens artikel "terwijl" of "terstond" zijn. Wat onder "terstond" moet worden verstaan hangt af van de omstandigheden, waarbij met name de aard van het feit en de tijdsduur tussen het begaan van het feit en de ontdekking ervan van belang zijn. Bovendien kan het uitmaken of er sprake is van een ernstig feit als moord of met een lichter feit, vaak een overtreding, als wildplassen. Kinderhandel is mensenhandel > Artikel 273f Wetboek van Strafrecht is mensenhandel strafbaar gesteld https://www.nationaalrapporteur.nl/.../wet--en-regelgeving

KinderhandelInDeJeugdzorg

2021-06-08