U, de petitionaris
124054765 4090432764304605 3329129296943133656 o

Stop de kap van 800 bomen in Park Klarenbeek

2.627 ondertekeningen

Iedere bosbouwer/bosbeheerder leert dat er voor het systematisch en duurzaam beheren van bossen een beheervisie en beheerplan nodig is. In de beheervisie staan lange termijn verwachtingen en wensen die een stip aan de horizon zijn om naar toe te werken. Omdat het over het beheren van bomen gaat, organismen die langzaam groeien en al gauw ruim 100 jaar (of nog veel ouder) kunnen worden, dient een beheervisie voor oude standsparken een zeer lange periode te bestrijken. In het geval van de monumentale stadsparken/stadsbossen van Arnhem zou zo’n beheervisie minimaal 50 jaar moeten beslaan maar waarbij 100 jaar wellicht zinvoller is. Omdat dit een lange tijd bestrijkt kan het met veranderende situaties en inzichten natuurlijk wel bijgestuurd worden waar dat nodig is. Het is in ieder geval een beschreven en toetsbaar kader die de basis vormt voor het beheer. Het beheerplan beschrijft vervolgens de beheerdoelen die behaald moeten worden om de beheervisie te realiseren en welke activiteiten daarvoor ondernomen moeten worden. Het beheerplan overbrugt meerdere jaren en beschrijft te verwezelijken doelen, de werkzaamheden, inzet van personeel materieel, kosten, planning etc. Een beheervisie en de daarbij behorende beheerplannen kunnen onafhankelijk getoetst worden, ter inzage worden gelegd en dienen formeel goedgekeurd te worden.

Petitie

Wij

bezoekers, omwonenden en andere medestanders

 

constateren

  • De voorgenomen kap van 800 bomen op het oudste landgoed van Arnhem
  • Dit is niet zomaar een dunning van een bos, maar een zeer forse ingreep om bepaalde doelen te bereiken.
  • Op geen enkele wijze is schriftelijk de gemeenteraad en de bezoekers van het park duidelijk gemaakt wat de doelen van de ingreep zijn. Er is niet aangetoond dat het nu nodig zou zijn om in dit beukenbos meer andere boomsoorten te laten groeien.
  • Bij het beheer van de monumentale stadsparken/stadsbossen lijkt er geen beheervisie en beheerplan te zijn. Allerlei activiteiten die worden ondernomen (zoals het blessen en kappen van bomen) staan niet beschreven in een getoetst en goedgekeurd plan maar lijken te zijn ingegeven door één of twee gemeentelijke boswachters.
  • In plaats van een controleerbaar en goedgekeurd plan, worden de activiteiten nu uitgevoerd op basis van inzichten/meningen van de boswachters waardoor het bos-/parkbeheer gestoeld is op willekeur.
  • De bomen daarin zijn daardoor overgeleverd aan de grillen van de boswachter en aan willekeurige korte termijn visies. Door het uitvoeren van allerlei activiteiten zonder deugdelijk beheerplan kan de systematische aard en de duurzaamheid van het bos-/parkbeheer niet worden gewaarborgd.
  • Het risico is een degradatie van de oude bospercelen en de oude bomen daarin. Ook ontbreken door de afwezigheid van een beheerplan de mogelijkheden om het uitgevoerde beheer te toetsen aan dat plan, waardoor er geen mechanisme is om onwenselijke vormen van bosbeheer een halt toe te roepen.

 

en verzoeken

  • om voordat de (willekeurige) activiteiten in de stadsbossen/-parken worden voortgezet, eerst een gedegen en breed gedragen toekomstvisie op te stellen voor het park Klarenbeek

  • daarna een beheerplan voor de komende ca. 10 jaar op te stellen. Zonder beheerplan geen dunningen en andere op willekeur gebaseerde activiteiten.

  • In de tussentijd kunnen alleen maatregelen die voor de veiligheid van publiek en verkeer van belang zijn doorgang vinden omdat de gemeente als eigenaar/beheerder hiertoe een zorgplicht heeft.

Het antwoord

Overhandigd op 2 maart 2021

Op 2 maart heeft de Arnhemse Bomenbond en Behoud Bomen Arnhem 2.623 handtekeningen voor een bosecologische aanpak van Klarenbeek en de Arnhemse landgoederen overhandigd aan Gerrie Elfrink (Socialistische Partij), Leo de Groot (Partij voor de Dieren) en Nico Wiggers (Arnhemse Ouderen Partij).

Ook de beheeradviezen van Hans van der Lans bosecoloog en Eef Arnolds, docent bosecologie zijn aangeboden.

Het verzoek om een ecologisch aanpak is ook per mail naar alle raadsleden toegestuurd.

Dit jaar zal een veranderingsplan gemaakt moeten worden, zodat na de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar een nieuw college van burgemeester en wethouders dit kan gaan uitvoeren.

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Arnhem 
Petitieloket:
Einddatum:
02-03-2021 
Status:
In behandeling 
Petitionaris:
Mark Bosch 
Organisatie:
Behoud Bomen Arnhem & de Arnhemse Bomenbond  
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Overhandigd op 2 maart 2021

Op 2 maart heeft de Arnhemse Bomenbond en Behoud Bomen Arnhem 2.623 handtekeningen voor een bosecologische aanpak van Klarenbeek en de Arnhemse landgoederen overhandigd aan Gerrie Elfrink (Socialistische Partij), Leo de Groot (Partij voor de Dieren) en Nico Wiggers (Arnhemse Ouderen Partij).

Ook de beheeradviezen van Hans van der Lans bosecoloog en Eef Arnolds, docent bosecologie zijn aangeboden.

+Lees meer...

Het verzoek om een ecologisch aanpak is ook per mail naar alle raadsleden toegestuurd.

Dit jaar zal een veranderingsplan gemaakt moeten worden, zodat na de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar een nieuw college van burgemeester en wethouders dit kan gaan uitvoeren.

07-03-2021

De Arnhemse Bomenbond en Behoud Bomen Arnhem bereiden een kort geding voor om de Kap van gezonde bomen in Arnhems oudste stads park Klarenbeek te stoppen.

help mee want alle kleine beetjes maken één grote? NL55 TRIO 0788 8511 60 t.a.v. Stichting Tree Union. De Arnhemse Bomenbond en Behoud Bomen Arnhem bereiden een kort geding voor om de Kap van gezonde bomen in Arnhems oudste stads park Klarenbeek te stoppen.

+Lees meer...

Ook zijn we bezig met een onafhankelijk onderzoek in te stellen. Door ander andere https://storix.nl
Om de gemeente te dwingen tot opschorting van de voorgenomen kap. Een onderdeel in het onafhankelijk onderzoek zal de nu al aangebrachte schade in de parken behelzen. En de dunning van 2010 zal worden onderzocht. Helaas gebruikt de gemeente ons aller gemeenschapsgeld voor gekleurde rapporten om hun eigen gelijk te bewijzen. Wij zijn genoodzaakt dit uit eigen middelen te betalen. Help mee en stort onder de vermelding: Kappen met Kappen Arnhem NL55 TRIO 0788 8511 60 t.a.v. Stichting Tree Union. Tree Union komt voort uit BBA en zet zich in om houtige biomassa een halt toe te roepen

21-12-2020

Aangezien deze politiek niet meer luistert naar 1745 mensen verlengen we de ondertekeningen

We verlengen de petitie en bieden hem online aan aan alle raadsleden en wethouder deze politiek bestaat uit dovemansoren. Men wil gewoon de destrcutieve bomen weg in blijven slaan..

17-12-2020