U, de petitionaris
Petitiefoto 500

Stop de bomenkap langs provinciale N-wegen

9.059 ondertekeningen

Provincies gaan duizenden bomen kappen langs N-wegen. Alle ‘obstakels’ tot 4,5 meter van de weg gaan verdwijnen. In Zuid-Holland betekent dit 6000 bomen, in andere provincies nog veel meer. Dat wegen daardoor veiliger worden is een illusie. Red ons groene landschap! Betrek omwonenden bij het ontwikkelen van betere alternatieven, met een goede afweging van alle belangen.

Petitie

Wij

Bewoners en liefhebbers van een onaangetast boomrijk landschap

 

constateren dat:

Dat kaalslag langs N-wegen is gestart. Beleidsmakers lopen kritiekloos achter discutabele aanbevelingen van kenniscentrum CROW aan, aangemoedigd door de ANWB. Omwonenden en groene belangengroepen worden amper betrokken bij de plannen; schandalig en strijdig met beleid dat vraagt om betrokken burgers. Kale bermen nodigen juist uit tot harder rijden, met ernstiger letsel bij ongevallen. Roekeloos rijden veroorzaakt ongelukken, bomen krijgen de schuld.

 

en verzoeken

De kap langs N-wegen onmiddellijk te stoppen en samen met omwonenden en andere belanghebbenden de plannen opnieuw, maar met andere uitgangspunten vorm te geven. Iedereen is voor een grotere verkeersveiligheid maar niet ten koste van ons landschap. Omwonenden hebben door hun plaatselijke kennis vaak meer en beter inzicht in alternatieven om de verkeersveiligheid ter plaatse nog verder te verbeteren. Een goede afweging van zowel het belang van verkeersveiligheid alswel het belang van natuur- en landschapsbehoud is essentieel.

Het antwoord

Missie geslaagd: brede steun voor boombehoud aan N-wegen

8749 handtekeningen boden de Bomenridders op 23 september aan bij Provincie Z-Holland. Twee petities tegen bomenkap aan N-wegen (door ons en Bomenridders Nissewaard) hebben laten zien dat veel mensen zich grote zorgen maken over onnodige aantasting van ons landschap. Politieke partijen en groene belangengroepen spraken in om de VVD-gedeputeerde Floor Vermeulen ervan te overtuigen dat bermbomen niet de dupe mogen worden van onoplettende en te hard rijdende mensen. Er kwam zelfs een boom zijn verhaal doen! (zie video Omroep West).

Bomen langs wegen kunnen verkeersveiligheid juist vergroten omdat mensen dan minder geneigd zijn te hard te rijden. Ze zijn bovendien van grote waarde voor de kwaliteit van ons landschap, helpen tegen geluids- en wateroverlast, tegen harde wind, vangen fijnstof op en zijn belangrijk voor vogels en vleermuizen. Iedereen is voor meer veiligheid. Er zijn echter genoeg andere manieren waarop dit bereikt kan worden.

Vrijwel alle fracties in de commissie zijn het erover eens dat het anders moet! De gedeputeerde heeft de volgende toezeggingen gedaan: meer maatwerk, meer communicatie vooraf met omwonenden, belanghebbenden en groene partijen. Niet alleen meer inloopavonden organiseren maar discussies aangaan en betrokkenheid tonen. Daarbij zijn snelheidsbeperkingen niet uitgesloten. Voor nieuwe projecten komt er een nieuw bermbeleid, waarin structureel de inrichting van bermen voor natuur en mens en veiligheid gereorganiseerd wordt. Geen kaalslag. Zoveel mogelijk bomen behouden en alleen zeer selectief kappen als dat echt niet anders kan. Veiligheid is belangrijk, maar dat de commissie nu unaniem het belang van de bomen en natuur onderstreepte vond hij prettig. Duidelijk was voor hem dan ook dat in de toekomst er geen incidentenbeleid gevoerd moet worden. De politiek werd opgeroepen om ook in de toekomst niet bij één ongeluk te concluderen dat de situatie onveilig is en ad-hoc de bomen opeens gekapt moeten worden.

Dit is pure winst! De ANWB maakt een draai en komt op voor de bomen (en de fietsers). Hear hear! Van links tot rechts is er steun voor de bomen. Nu afwachten of de bestuurder die over de bomenkap gaat zal luisteren naar de meerderheid. Hij nuanceert nu gelukkig het aantal van 6000 te kappen bomen in Z-Holland. Met de toezegging van echte inspraakmogelijkheden en de mogelijkheid tot meedenken, vinden wij het al met al goede voornemens, waar wij vrolijk van worden. Vanzelfsprekend zijn en blijven de ridders kritisch op het handelen van de provincie, want met goede voornemens alleen behouden we geen bomen. Eerst zien dan geloven.

TVRijnmond schreef erover en ook de Haagse Omroep West deed verslag.

We willen iedereen die onze actie gesteund heeft en/of naar Den Haag is gekomen om in te spreken of op de tribune aanwezig te zijn hartelijk bedanken. Met actie voeren valt echt iets te bereiken voor de bomen; dat geeft de burger moed.

Bron: debomenridders.nl

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Provincie Zuid-Holland 
Petitieloket:
Einddatum:
01-10-2016 
Status:
Beantwoord 
Petitionaris:
Stichting de Bomenridders 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Missie geslaagd: brede steun voor boombehoud aan N-wegen

8749 handtekeningen boden de Bomenridders op 23 september aan bij Provincie Z-Holland. Twee petities tegen bomenkap aan N-wegen (door ons en Bomenridders Nissewaard) hebben laten zien dat veel mensen zich grote zorgen maken over onnodige aantasting van ons landschap.

+Lees meer...

Politieke partijen en groene belangengroepen spraken in om de VVD-gedeputeerde Floor Vermeulen ervan te overtuigen dat bermbomen niet de dupe mogen worden van onoplettende en te hard rijdende mensen. Er kwam zelfs een boom zijn verhaal doen! (zie video Omroep West).

Bomen langs wegen kunnen verkeersveiligheid juist vergroten omdat mensen dan minder geneigd zijn te hard te rijden. Ze zijn bovendien van grote waarde voor de kwaliteit van ons landschap, helpen tegen geluids- en wateroverlast, tegen harde wind, vangen fijnstof op en zijn belangrijk voor vogels en vleermuizen. Iedereen is voor meer veiligheid. Er zijn echter genoeg andere manieren waarop dit bereikt kan worden.

Vrijwel alle fracties in de commissie zijn het erover eens dat het anders moet! De gedeputeerde heeft de volgende toezeggingen gedaan: meer maatwerk, meer communicatie vooraf met omwonenden, belanghebbenden en groene partijen. Niet alleen meer inloopavonden organiseren maar discussies aangaan en betrokkenheid tonen. Daarbij zijn snelheidsbeperkingen niet uitgesloten. Voor nieuwe projecten komt er een nieuw bermbeleid, waarin structureel de inrichting van bermen voor natuur en mens en veiligheid gereorganiseerd wordt. Geen kaalslag. Zoveel mogelijk bomen behouden en alleen zeer selectief kappen als dat echt niet anders kan. Veiligheid is belangrijk, maar dat de commissie nu unaniem het belang van de bomen en natuur onderstreepte vond hij prettig. Duidelijk was voor hem dan ook dat in de toekomst er geen incidentenbeleid gevoerd moet worden. De politiek werd opgeroepen om ook in de toekomst niet bij één ongeluk te concluderen dat de situatie onveilig is en ad-hoc de bomen opeens gekapt moeten worden.

Dit is pure winst! De ANWB maakt een draai en komt op voor de bomen (en de fietsers). Hear hear! Van links tot rechts is er steun voor de bomen. Nu afwachten of de bestuurder die over de bomenkap gaat zal luisteren naar de meerderheid. Hij nuanceert nu gelukkig het aantal van 6000 te kappen bomen in Z-Holland. Met de toezegging van echte inspraakmogelijkheden en de mogelijkheid tot meedenken, vinden wij het al met al goede voornemens, waar wij vrolijk van worden. Vanzelfsprekend zijn en blijven de ridders kritisch op het handelen van de provincie, want met goede voornemens alleen behouden we geen bomen. Eerst zien dan geloven.

TVRijnmond schreef erover en ook de Haagse Omroep West deed verslag.

We willen iedereen die onze actie gesteund heeft en/of naar Den Haag is gekomen om in te spreken of op de tribune aanwezig te zijn hartelijk bedanken. Met actie voeren valt echt iets te bereiken voor de bomen; dat geeft de burger moed.

Bron: debomenridders.nl

12-07-2017