U, de petitionaris
Logo

Steun het alternatief van het Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK)

2.952 ondertekeningen

Het Utrechtse College van B&W heeft zich uitgesproken voor een nieuw cultuureducatiebeleid. De voorgestelde drastische bezuinigingen op het UCK (2/3 subsidie minder) zullen grote gevolgen hebben voor het UCK en zijn klanten. Wij vinden dat het UCK als vijver voor talentontwikkeling moet blijven!

Petitie

Wij

Leerlingen, cursisten, ouders, amateurverenigingen, relaties en sympathisanten van het UCK

 

constateren dat:

  • dat het UCK een belangrijk Kunstencentrum voor de stad is;

  • dat talentontwikkeling bij het UCK voor een betaalbare prijs mogelijk moet blijven;

  • dat het college van B&W de subsidie op het UCK wil verminderen van 3 miljoen naar nog geen 1 miljoen euro;

  • dat de leerlingen en cursisten van het UCK door het voorgenomen beleid van het College in de knel dreigen te raken;

  • dat het UCK een alternatief plan heeft bedacht voor goede kunsteducatie in de stad;

 

en verzoeken

aan de leden van de Utrechtse Gemeenteraad het door het UCK opgestelde alternatieve plan (zie www.uck.nl) te steunen, waarin de gewenste innovatie in scholen plaatsvindt en er een stabiel aanbod blijft voor amateurs!

Het antwoord

Consequenties van het nieuwe cultuureducatiebeleid

In het kader van de ontwikkeling van het nieuwe cultuureducatiebeleid vinden gesprekken met de gemeente over financien plaats, over de inzet van rollen en activiteiten, en de beoogde nieuwe keuzes die de gemeente voor ogen heeft. De gemeente besluit in juni dat het een groot deel van de UCK subsidie (ca. 60%) naar scholen gaat overhevelen. Om het UCK goed voor te bereiden op de mogelijke implicaties van het nieuwe beleid, ontwikkelt het UCK verschillende scenario’s en bereidt het de berekening van frictiekosten voor. Naast de intensieve aandacht voor het politieke proces, start het na het besluit van juni direct met de voorbereidingen voor het opstellen van een nieuw beleidsplan en een reorganisatieplan.

Half november wordt het Reorganisatieplan 2013 - 2016 vastgesteld en begint het UCK direct aan de uitvoering ervan. Eind 2013 blijkt dat de gemeente de beide plannen niet ver genoeg vindt gaan waardoor de plannen in 2014 moeten worden bijgesteld.

Bron: UCK Jaarverslag 2013

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Utrecht 
Petitieloket:
Einddatum:
14-05-2013 
Antwoord verwacht:
14-07-2013 
Status:
Beantwoord 
Petitionaris:
Peter Grooten, directeur/bestuurder  
Organisatie:
Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK) 

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Consequenties van het nieuwe cultuureducatiebeleid

In het kader van de ontwikkeling van het nieuwe cultuureducatiebeleid vinden gesprekken met de gemeente over financien plaats, over de inzet van rollen en activiteiten, en de beoogde nieuwe keuzes die de gemeente voor ogen heeft. De gemeente besluit in juni dat het een groot deel van de UCK subsidie (ca.

+Lees meer...

60%) naar scholen gaat overhevelen. Om het UCK goed voor te bereiden op de mogelijke implicaties van het nieuwe beleid, ontwikkelt het UCK verschillende scenario’s en bereidt het de berekening van frictiekosten voor. Naast de intensieve aandacht voor het politieke proces, start het na het besluit van juni direct met de voorbereidingen voor het opstellen van een nieuw beleidsplan en een reorganisatieplan.

Half november wordt het Reorganisatieplan 2013 - 2016 vastgesteld en begint het UCK direct aan de uitvoering ervan. Eind 2013 blijkt dat de gemeente de beide plannen niet ver genoeg vindt gaan waardoor de plannen in 2014 moeten worden bijgesteld.

Bron: UCK Jaarverslag 2013

05-04-2017

Nieuw cultuureducatiebeleid

18 maart 2013

De gemeente Utrecht is bezig om haar Cultuureducatiebeleid grondig te herzien. Het UCK heeft de (gemeentelijke) opdracht om, naast het verzorgen van lessen en cursussen aan amateurs in hun vrije tijd (bereik 7.500 deelnemers), ook het gehele basis- en voortgezet onderwijs in Utrecht te voorzien van culturele activiteiten (bereik 35.000 leerlingen).

Kern van het nieuwe beleid dat de gemeente voor ogen heeft, is dat de subsidie die nu naar het UCK gaat voor die onderwijsactiviteiten, straks rechtstreeks naar de scholen zal gaan.

+Lees meer...

Op zich klinkt dat niet verkeerd maar het gebeurt erg rigoureus: snel en met een veel hoger bedrag dan dat het UCK nu aan de scholen besteedt.

Als het voorstel van het college van B&W werkelijkheid zou gaan worden, kan dat grote consequenties hebben voor de scholen maar ook voor alle amateurs die nu lessen volgen.

Alternatief

Het UCK presenteert in het kader hiervan een alternatief plan aan de Utrechtse Gemeenteraad, die uiteindelijk de beslissing moet nemen. Dit is onder andere gebaseerd op het gegeven dat de scholen straks de financiële middelen krijgen die het UCK momenteel aan onderwijs besteedt, én dat de subsidie voor de ondersteuning van de amateurkunsteducatie (lessen en cursussen in de vrije tijd) in stand zal blijven. Het betreft hier vooral de subsidie voor de gebouwen en de overhead van het UCK, onder meer administratie, conciërges, directie, die in een meer gecomprimeerde vorm in stand zullen blijven.

Het UCK gaat er in deze fase van uit dat we een goede modus gaan vinden met de gemeente. We hopen op een goed resultaat uit te komen, daar zullen we in ieder geval alles aan doen.

Uitzendingen RTV over het UCK

Berichtgeving kranten over het UCK - AD/UN, 27 feb 2013

Alternatief plan UCK - samenvatting

05-04-2017

DUIC: "UCK voert vanavond actie tegen bezuinigingsplannen gemeente"

UCK voert vanavond actie tegen bezuinigingsplannen gemeente - 14/5/2013

Vanavond zal het Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK) een petitie aanbieden aan de gemeente. De petitie met de titel ‘Steun het alternatieve plan van het Utrechts Centrum voor de Kunsten’ is (...) Lees verder in De Utrechtse Internet Courant.

05-04-2017