U, de petitionaris
Er is nieuws!
Initiatiefgroeputrechtsekoren

Steun de amateurkunst/muziek in Utrecht

3.390 ondertekeningen

De gemeente Utrecht heeft het voornemen om in 2025 de basissubsidie amateurkunst stop te zetten. De impact van deze maatregel op het Utrechtse culturele veld is heel groot. Help de amateurkunst in Utrecht door deze petitie te tekenen waarmee u onze (bijgevoegde) brief aan de gemeente ondersteunt!

Petitie

Wij

die de amateurkunst/muziek in gemeente Utrecht van harte ondersteunen

 

constateren dat:

De gemeente Utrecht het voornemen heeft om de basissubsidie amateurkunst op te heffen en dat dit een bedreiging is voor de diversiteit en toegankelijkheid van het Utrechtse culturele veld.

 

en verzoeken

de basissubsidie van amateurkunst te laten blijven.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Utrecht 
Petitieloket:
Einddatum:
11-07-2024 
Petitionaris:
Heleen van der Bruggen 
Organisatie:
Initiatiefgroep Utrechtse Koren - www.utrechtsekoren.nl 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Raad kiest voor behoud Utrechtse Amateurkunst

**De Utrechtse gemeenteraad heeft donderdagavond met grote meerderheid gekozen voor de Utrechtse Amateurkunst. De Basissubsidie blijft behouden.

+Lees meer...

Dit vieren we mét jullie!**

Onze actie is een succes geworden, mede dankzij jullie:

CONTACT MET WOORDVOERDERS CULTUUR
Voorafgaand aan de behandeling van de Voorjaarsnota, legden wij vanuit de initiatiefgroep contact met de woordvoerders Cultuur van de fracties in de Utrechtse gemeenteraad. We merkten al snel dat onze boodschap binnen de meeste fracties veel weerklank vond. Waar mogelijk dachten wij met de woordvoerders mee, maar bewust niet over de manier waar de benodigde € 421.000 per jaar vandaan zou moeten komen. Dat is een politieke vraag.

AANBIEDEN PETITIE AAN WETHOUDER EVA OOSTERS 10 JULI
Afgelopen woensdag hebben wij de 3.345 handtekeningen die tot dan toe onder de petitie stonden aangeboden aan cultuurwethouder Eva Oosters (zie ook DUIC van 12 juli). Nadat wij nogmaals het belang van de amateurkunst duidelijk hadden gemaakt, gaf Eva Oosters aan dat onze boodschap door de gemeenteraad goed was begrepen. Waar dat toe zou leiden kon zij, als wethouder die de afschaffing van Basissubsidie heeft voorgesteld, op dat moment natuurlijk niet zeggen.

BESLUITEN RAADSVERGADERING 11 JULI
Donderdag 11 juli was de grote dag. De gemeenteraad debatteerde over de Voorjaarsnota vanaf 10.00 uur tot bijna middernacht. In vrijwel alle bijdragen van de fractievoorzitters werden de bezuinigingen op onder andere de amateurkunst aan de orde gesteld.

Uiteindelijk werd over de Basissubsidie Amateurkunst gestemd. De volgende motie (opdracht aan het college van B&W) en twee amendementen (wijzigingen op de begroting) waren voor ons het meest relevant:

De dekking tot 2029 is wat ingewikkelder. Daarvoor is een motie aangenomen waarin de gemeenteraad aan het college van B&W de opdracht geeft om:

  • in 2025 de ‘onderbesteding’ op amateurkunsteducatie en ‘bestemmingsfondsen’ te gebruiken
  • in de jaren 2026 t/m 2028 in overleg met de genoemde ‘grote drie’ uit hun budget een overbruggingsregeling te realiseren.

Het is aan Eva Oosters om hierover met hen het goede gesprek aan te gaan.

CONCLUSIE
Samenvattend is er nu dus duidelijkheid over onze subsidie vanaf 2029. Tot 2029 vertrouwen we op de opdracht van de gemeenteraad aan de wethouder en haar commitment om die uit te voeren.

Onze actie heeft het beoogde resultaat opgeleverd: dat is echt heel bijzonder.

We konden dit alleen bereiken door:

  • gezamenlijk op te trekken
  • te laten zien wat wij als amateurkunstsector betekenen voor de stad Utrecht zichtbaar te maken hoeveel duizenden mensen dit (be)treft, niet alleen wij zelf, maar ook ‘de keten’ waarin wij zitten met onze artistiek leiders, zaalverhuurders en niet te vergeten ons publiek!

Dus nogmaals dank voor jullie betrokkenheid en inzet en voor de kracht van jullie handtekening: applausje voor jezelf...

HOE NU VERDER?
Naast het vieren van dit prachtige resultaat voor de Utrechtse amateurkunst, blijven wij voeling houden met de politieke partijen in de gemeenteraad. Wij blijven om hen heen staan als steun vanuit de Utrechtse samenleving bij het effectueren van de besluiten.

Komende week nemen wij contact op met wethouder Eva Oosters.

Onze belangrijkste vraag aan haar zal zijn:

  • Hoe gaat de subsidie aanvraag voor 2025 in z’n werk?
  • Wanneer kunnen wij verwachten dat het subsidieloket hiervoor open gaat?
  • In andere jaren was de deadline voor indienen 1 oktober.

We houden jullie op de hoogte.

Hartelijke groet,

Initiatiefgroep Utrechtse Koren

Edo Brommet, secretaris gemengd koor ‘Laat maar waaien’
Marianne Wouters, penningmeester vrouwenkoor ‘Furore’
Heleen van der Bruggen, bestuurslid USKO ‘Utrechts Studentenkoor en Orkest’
Willem Ketelaars, toekomstig bestuurslid USKO ‘Utrechts Studentenkoor en Orkest’
Jelger van Haskera, orkest coördinator USKO ‘Utrechts Studentenkoor en Orkest’
Olaf van der Aart, voorzitter KOSMU ‘Koördinerend Orgaan Studenten Muziekgezelschappen Utrecht’
Sibe Doosje, secretaris kamerkoor ‘Sforzato’
Danny van der Spek, lid homomannenkoor ‘Cantatori del Duomo’
Froukelien IJntema, lid ‘Wereldvrouwenkoor Bianca C.’

Meer info op: utrechtsekoren.nl

14-07-2024

Meer dan 2000 handtekeningen! Muziekdemonstratie op woensdagavond 3 juli. Doe mee!

Als initiatiefgroep zijn we heel trots en dankbaar voor zoveel steun binnen één week! Zo laten we helder van ons horen voor het behoud van de Basissubsidie Amateurkunst in Utrecht. Dit maakt écht een verschil.

  • Deel de petitie met passie! Overal waar je kunt - op sociale media, met vrienden, familie en collega's.
+Lees meer...

Elke handtekening telt.

Ondertekenen kan tot 11 juli. Dan beslist de Utrechtse gemeenteraad over de toekomst van de Basissubsidie Amateurkunst.

  • Kom naar de muziekdemonstratie op 3 juli!  Zanger, muzikant of toeschouwer: jouw aanwezigheid telt. Laat de diversiteit en veelzijdigheid van de amateurkunst in Utrecht schitteren. Samen maken we een krachtig statement.

We voeren 'Ode to Joy!', van Beethovens 9e symfonie uit, in een door USKO (Stijn Janssens) speciaal gearrangeerd is voor deze muzikale demonstratie. Naast USKO leden hebben zich, binnen één dag, al 99 zangers en muzikanten van diverse koren en orkesten aangemeld.

Musiceer jij ook mee? Meld je dan aan via dit formulier

Kom je luisteren? Laat ons ook weten dat je ons steunt en meld je dan aan via dit formulier

Benieuwd naar de langere en originele USKO uitvoering? Op zaterdag 29 juni is deze uitvoering in de Jacobikerk in Utrecht nog te beluisteren.

Laten we er samen voor zorgen dat de gemeente Utrecht de amateurkunst blijft omarmen.

Meer info? Zie hierboven bij "Details".

Hartelijke groet,

Initiatiefgroep Utrechtse Koren

27-06-2024