U, de petitionaris
Combilogo

Spoorverbinding Hasselt-Maastricht

518 ondertekeningen

Wij zijn voor een goede OV-verbinding tussen Maastricht en Hasselt. De snelste verbinding begint in het station, gebruikt zo veel mogelijk reeds bestaand spoor en eindigt in het station. De veiligste en goedkoopste volgt datzelfde spoor en faciliteert daarnaast goederenvervoer. Via de spoorbrug is de beste verbinding.

Omdat inwoners van Maastricht meegeteld kunnen worden voor het Burgerinitiatief, vraag ik om de vakken voor uw complete naam, straat, nummer en woonplaats en geboortedatum in te vullen.

Petitie

Wij

burgers van Maastricht en belastingbetalers in Nederland

 

constateren

dat voor de Tram Hasselt - Maastricht:

  1. het spoorbrugtracé veel gunstiger is dan het tracé dwars door de binnenstad en dat de keuze voor het stadstracé onbegrijpelijk is

  2. de argumenten die ten grondslag hebben gelegen aan deze keuze, bij nadere bestudering onjuist, onvolledig en in elk geval ondeugdelijk zijn gebleken

 

en verzoeken

de gemeenteraad:

  1. de keuze van het tracé voor TVM opnieuw te overwegen, in volle omvang in de Raad ter discussie te stellen en voor de beste oplossing te kiezen

  2. bij de discussie over de belangrijke Euregionale verbinding alle nieuwe ontwikkelingen en nieuw verworven inzichten - zeker wat de kosten betreft - te betrekken.

Het antwoord

Digitale ondertekeningen niet geaccepteerd

De gemeente heeft digitale ondertekeningen van het burgerinitiatief niet geaccepteerd en het verzoek is daarom afgewezen.

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Maastricht 
Petitieloket:
Einddatum:
01-12-2016 
Status:
Gesloten 
Petitionaris:
Leo Maathuis 

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Digitale ondertekeningen niet geaccepteerd

De gemeente heeft digitale ondertekeningen van het burgerinitiatief niet geaccepteerd en het verzoek is daarom afgewezen..

31-07-2017

De strijd is niet gestreden

Actiecomités willen tram Hasselt-Maastricht op goederenspoor 28/03 Ingestuurd door StampMedia jongerenmedia-agentschap Enkele actiegroepen bieden hardnekkig weerstand tegen de plannen om een sneltram in te leggen tussen Hasselt en Maastricht. Volgens de actiegroep Op het goede spoor is de nieuwe tramlijn veel te duur.

+Lees meer...

“Dit gaat minister Crevits nog zuur opbreken”, aldus Jan Peumans (N-VA), voorzitter van het Vlaams Parlement. Op 22 maart organiseerden de actiegroepen tegen het Limburgse Spartacusplan een debat in de Standaard Boekhandel in Hasselt. Het plan voorziet drie lightraillijnen die voor een betere ontsluiting van de provincie moeten zorgen. Een daarvan is Lijn 1, de tramlijn tussen Hasselt en Maastricht. Op 11 maart ondertekende Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V), samen met vervoersmaatschappij De Lijn, de samenwerkingsovereenkomst voor de aanleg van deze sneltramverbinding. 200 vs. 700 miljoen Enkele actiegroepen bieden echter nog hardnekkig weerstand tegen de plannen van De Lijn. Ook Jan Peumans (N-VA), voorzitter van het Vlaamse Parlement, laat zich niet onbetuigd. “Ik heb al meermaals tegen minister Crevits gezegd dat dit project haar zuur gaat opbreken. Deze tramlijn zal op niets uitdraaien: het Rekenhof geeft aanbevelingen, maar de regering legt dit naast zich neer. En ook de baas van de NMBS heeft er niets meer over te zeggen”, stelt de voormalig burgemeester van Riemst. Een eerste punt van kritiek is het kostenplaatje. De Vlaamse regering schat de totale kosten voor de aanleg van Lijn 1 op ongeveer 200 miljoen euro. Volgens Hilaire Haesevoets, voormalig bediende bij Infrabel, liggen de werkelijke kosten veel hoger. “We hebben de kosten vergeleken met soortgelijke projecten in het buitenland. Op basis van de bedragen die daar aan uitgegeven zijn, hebben we berekend hoeveel het zou kosten om hetzelfde aan te leggen op een traject van 32 kilometer, de lengte van de Spartacuslijn. Onze schatting komt uit op om en bij de 700 miljoen euro”, aldus Haesevoets. 36 minuten De Lijn belooft ook dat de tram het traject zal afleggen in zesendertig minuten, met een gemiddelde snelheid van tweeënvijftig kilometer per uur. Volgens de berekening van Haesevoets zal dat in drieënzestig minuten zijn, bijna dubbel zo lang. Vijfentwintig minuten daarvan gaan naar het afleggen van de afstand tussen de halte Hasselt Station en Campus Diepenbeek. “Ik heb dat samen met een ingenieur berekend op basis van de vrijgegeven haltes van de tram. Dat is met een gemiddelde snelheid van dertig kilometer per uur, zonder incidentele vertragingen”, zegt hij. Negatief advies “In 2011 kwam er een negatief advies van de Inspectie van Financiën boven over het Spartacusplan. Het dossier was onvolledig en niet transparant. De kostprijs was verdubbeld en de inkomstencijfers te vaag. Het geschatte reizigersaantal van 6.000 per dag berust op speculatieve gegevens. Dat advies is in de wind geslagen. De inkomsten worden overschat en de uitgaven onderschat. Het alternatief is de reactivering van de internationale spoorlijn, lijn 20”, stelt Haesevoets voor. De aanleg van de tramlijn kan voorlopig nog niet van start gaan. Eerst moeten er nog enkele juridische procedures en studies doorlopen worden. Zo is er bijvoorbeeld het milieueffectenrapport (MER) van het Vlaamse Departement Leefmilieu, Natuur en Energie. “De resultaten van de MER-studie zijn niet voorgelegd aan de inwoners van Maastricht. Ze werken nu ook een ander tracé uit dan eerst aangegeven. Ik ben ervan overtuigd dat de studie opnieuw zal moeten worden gedaan”, zegt Leo Maathuis, voorzitter van Op het goede spoor. “Let op: een goede verbinding moet er zijn. Maar we vinden dat er beter geïnvesteerd moet worden in de bussen en treinlijnen, in plaats van een veel te dure tramlijn aan te leggen”, besluit Maathuis. © 2014 – C.H.I.P.S. StampMedia – Stef Vananderoye, illustratie: Nick Baelemans Meer info: http://www.stampmedia.be/2014/03/actiecomites-willen-tram-hasselt-maastricht-op-goederenspoor/  

02-04-2014

Finale

18-02-2014 17u Raadszaal In deze raadsvergadering zal worden beslist over de tram door de binnenstad. Laatste ontwikkelingen zijn te volgen op Facebook Op het Goede Spoor.

10-02-2014