U, de petitionaris
Img 8914

Sluit het buitengebied van Albrandswaard aan op glasvezel

214 ondertekeningen

Bewoners van het buitengebied Albrandswaard zijn ondanks eerdere beloften door de gemeenteraad, nog steeds niet aangesloten op het glasvezelnetwerk. Terwijl digitaal steeds meer de norm wordt voor betalingen, aanvragen, flexwerk op afstand, informatie en zo meer. Er is begroot maar niets mee gedaan

Petitie

Wij

Bewoners van het buitengebied Albrandswaard

 

constateren dat:

 • Dat ondanks een raadsbesluit en gemeentelijke toezeggingen er na jaren overleg nog steeds geen invulling is gegeven aan de realisatie om het buitengebied aan te sluiten op het glasvezelnetwerk.
 • Terwijl op diverse locaties in het buitengebied al wel een netwerk is aangelegd, maar de bewoners verstoken blijven van de voordelen.
 • We dragen via belastingen ook bij aan vele andere algemene voorzieningen en eisen nu ook deze toegezegde aansluiting op.

 

en verzoeken

De gemeente Albrandswaard nu daadwerkelijk actie te ondernemen tot realisatie en uitvoering van de door de verantwoordelijke wethouder en gemeenteraad toegezegde voorziening tot aansluiting buitengebied bij de verkoop destijds van het CaiWay kabelnetwerk aan CIF.

Het antwoord

Petitie wordt een burgerinitiatief

We hebben inmiddels met een aantal vertegenwoordigers uit het buitengebied een commissie gevormd en een aantal keren vergaderd om de tekst van de petitie als burgerinitiatief op te stellen. In deze commissie zijn de volgende mensen gestapt:

 • Jacques Tuk - bewoner en ervaringsdeskundige Nieuweweg en reeds eerder met de materie bezig geweest plus een heel dossier aan kennis en stukken opgebouwd.
 • Vera Spruijt - woonachtig in Albrandswaard Noord (Slotsedijk) en heeft als oud-politica in de gemeente door loop der jaren kennis over het kabeldossier opgedaan
 • Claire Groenewegen - woonachtig aan de Rijsdijk, juriste met kennis van die aspecten
 • Wim Gé Warnaar - initiatiefnemer, bekend met het gebied en materie en ook van meet af aan deskundige door slechte ervaringen.

De tekst van de petitie willen we met jullie als ondertekenaars delen, plus uiteraard ook op de hoogte houden van het verloop van deze zaak.

Derhalve vinden jullie ook bijgesloten:

 • De tekst van de petitie (pdf)
 • Een beeldverslag met de deplorabele staat van het kabelnetwerk (pdf), met name de verdeelkasten in het buitengebied, waaraan we ook appelleren ter ondersteuning van ons verzoek – het aantal storingen loopt alsmaar op.
 • De 'behandelwijze burgerinitiatief glasvezel buitengebied' staat ook op de agenda van de gemeenteraad op 22 januari 2024, punt 3.

Met vriendelijke groet,
namens de Commissie Glasvezel Buitengebied Albrandswaard
Wim Gé WARNAAR

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Albrandswaard 
Petitieloket:
Einddatum:
01-04-2024 
Status:
Gesloten 
Petitionaris:
Wim Gé Warnaar  
Organisatie:
private estate owner - residential 

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Vorderingen Burgerinitiatief Glasvezel

Twee weken terug waren wij uitgenodigd voor een gesprek bij de gemeente Albrandswaard. Wij zaten daar namens alle mensen die een handtekening hebben gezet onder de petitie Burgerinitiatief Glasvezel. De Gemeente heeft inmiddels een extern bureau ingehuurd om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor het aanleggen van glasvezel.

+Lees meer...

Ze hebben ons het volgende verteld:

Er is vastgesteld dat het (coax)kabelnet buiten de bebouwde kom niet meer de gewenste kwaliteit en snelheid kan leveren die aansluit bij de huidige eisen en wensen, temeer daar het onderhoud er aan wordt afgebouwd. Daarom is er contact geweest met een paar marktpartijen, o.a. met Delta Fiber en KPN. Zij zijn in principe geïnteresseerd in het aanleggen van glasvezel in de buitengebieden van Albrandswaard. Het gaat om bijna 400 adressen, waarvan er minimaal 50% bereid moet zijn om deel te nemen om het rendabel te kunnen aanleggen.

Deelname betekent wel dat er een bijdrage in de aanlegkosten gevraagd wordt, die zal uitkomen op een bedrag van zo’n € 15,-- per maand, bovenop de geldende glasvezeltarieven. Voor bijna iedereen betekent dit, dat in vergelijking met de huidige ongunstige tarieven voor de coaxkabel, het maandelijks bedrag omlaag gaat en dat daarvoor aanzienlijk betere kwaliteit internet, stabiliteit en vooral snelheid geleverd zal worden.

Dit vinden wij uiteraard zeer positief en we zijn dan ook erg benieuwd naar het vervolgtraject dat na de zomer zal plaatsvinden. Als er eenmaal een partij is die het glasvezelnet wil aanleggen, dan zullen zij starten met het informeren van bewoners en het inventariseren wie er willen deelnemen.

Gezien deze positieve berichten gaan wij ervan uit dat de bewoners van het buitengebied in principe belangstelling hebben voor deelname. Mocht dit niet zo zijn, zou u dat ons dan vóór 8 juli a.s. willen laten weten?

Uiteraard kunt u ons benaderen voor nadere informatie via wwarnaar@kabelfoon.nl

Initiatiefgroep Glasvezel Buitengebied Albrandswaard

PS: Niet alle inwoners die nog niet over glasvezel beschikken zijn op de hoogte van het Burgerinitiatief. Als dat voor u geldt en u heeft toch belangstelling in deelname laat het dan weten via bovenstaand mailadres. En praat erover met je buren in het buitengebied om ze er over te informeren.

24-06-2024

Petitie wordt een burgerinitiatief

We hebben inmiddels met een aantal vertegenwoordigers uit het buitengebied een commissie gevormd en een aantal keren vergaderd om de tekst van de petitie als burgerinitiatief op te stellen. In deze commissie zijn de volgende mensen gestapt:

 • Jacques Tuk - bewoner en ervaringsdeskundige Nieuweweg en reeds eerder met de materie bezig geweest plus een heel dossier aan kennis en stukken opgebouwd.
 • Vera Spruijt - woonachtig in Albrandswaard Noord (Slotsedijk) en heeft als oud-politica in de gemeente door loop der jaren kennis over het kabeldossier opgedaan
 • Claire Groenewegen - woonachtig aan de Rijsdijk, juriste met kennis van die aspecten
 • Wim Gé Warnaar - initiatiefnemer, bekend met het gebied en materie en ook van meet af aan deskundige door slechte ervaringen.

De tekst van de petitie willen we met jullie als ondertekenaars delen, plus uiteraard ook op de hoogte houden van het verloop van deze zaak.

Derhalve vinden jullie ook bijgesloten:

 • De tekst van de petitie (pdf)
 • Een beeldverslag met de deplorabele staat van het kabelnetwerk (pdf), met name de verdeelkasten in het buitengebied, waaraan we ook appelleren ter ondersteuning van ons verzoek – het aantal storingen loopt alsmaar op.
 • De 'behandelwijze burgerinitiatief glasvezel buitengebied' staat ook op de agenda van de gemeenteraad op 22 januari 2024, punt 3.

Met vriendelijke groet,
namens de Commissie Glasvezel Buitengebied Albrandswaard
Wim Gé WARNAAR.

31-12-2023

Schrijven burgemeester: Burgerinitiatief wordt in maart besproken bij Beraad & Advies

Burgerinitiatief

Geachte leden van de raad,

Mevrouw Groenewegen en de heren Tuk en Warnaar hebben het bijgesloten burgerinitiatief ingediend met als doel de raad om een besluit te vragen omtrent het aanleggen van glasvezel in het buitengebied.

Dit initiatief is op 27 oktober afgeven bij de receptie van het gemeentehuis. Op 14 november heeft de heer Tuk via mail de griffie gevraagd naar een ontvangstbevestiging.

+Lees meer...

Het burgerinitiatief had de griffie echter niet bereikt. Na een zoektocht van een week zijn de fysieke stukken gevonden. De ingediende documenten zijn getoetst aan de Verordening Burgerinitiatief. De heer Tuk is door de griffier gevraagd het burgerinitiatief op enkele punten aan te vullen. De aangevulde documenten zijn 24 november ontvangen.

Conform de verordening kan ik u als voorzitter berichten dat het burgerinitiatief voldoet aan de verordening. In de eerstvolgende vergadering van de agendacommissie zal besloten worden over de behandelwijze van het initiatief.

In de verordening Burgerinitiatief is het volgende opgenomen:

 • De raad moet besluiten of het burgerinitiatief in behandeling wordt genomen (artikel 7, lid 2)
 • De raad kan een burgerinitiatief voor advies voorleggen aan het college (artikel 7, lid 3)
 • De raad kan besluiten om over een burgerinitiatief advies in te winnen in een carrousel /B&A (artikel 7, lid 4)
 • Beraadslaging en besluitvorming over een burgerinitiatief vindt uiterlijk twee raadsvergaderingen later plaats nadat de raad heeft besloten om het burgerinitiatief in behandeling te nemen (artikel 7, lid 5)

Het bovenstaande kan resulteren in het volgende tijdspad:

 • Agendacommissie 19 december
 • B&A januari over in behandeling nemen burgerinitiatief
 • Raad 5 februari over in behandeling nemen burgerinitiatief – advies vraag aan college (artikel 7, lid 2)
 • College over advies 13 februari (artikel 7, lid 3)
 • Agendacommissie 27 februari (artikel 7, lid 4)
 • B&A maart
 • Raad 25 maart besluit burgerinitiatief (2e raadsvergadering na in behandeling nemen) (artikel 7, lid 5)

Deze mail zal samen met de door de heer Tuk ingediende burgerinitiatief aan de Lijst van Ingekomen Stukken worden geplaatst.

Met vriendelijke groet, Burgemeester Jolanda de Witte

20-12-2023