U, de petitionaris

Schrijf de Bibliotheek niet af!

986 ondertekeningen

Onlangs is het voornemen bekend gemaakt om de subsidie aan de bibliotheek Oldenzaal met ruim 30% (€ 250.000) te verminderen. Hierdoor zal het bibliotheekwerk in Oldenzaal ernstig in gevaar komen; activiteiten zullen moeten worden beëindigd en/of bijdragen van gebruikers zullen sterk omhoog moeten.

Petitie

Wij

betrokkenen bij het bibliotheekwerk en/of gebruikers van de bibliotheek Oldenzaal,

 

constateren

dat een goede en toegankelijke bibliotheek van groot belang is voor de Oldenzaalse samenleving. Een goede bibliotheek vervult taken t.a.v. taal- en leesontwikkeling van kinderen en volwassenen; ontwikkelt activiteiten t.a.v. leesbevordering waarbij ze het onderwijs ondersteunt. Ze is van groot belang door alle inwoners in staat te stellen als goed geïnformeerde burgers deel te nemen aan de maatschappij. De bibliotheek is ook een plek voor ontmoeting en ontspanning. De bibliotheek heeft circa 9.000 leden, per jaar 125.000 bezoekers en 6000 deelnemers aan één van de vele activiteiten.

 

en verzoeken

dringend aan de gemeenteraad van Oldenzaal om de bibliotheek als basisvoorziening in de stad in stand te houden en om het niveau van dienstverlening van de bibliotheek zoveel als mogelijk is op peil te houden.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Oldenzaal 
Petitieloket:
Einddatum:
19-07-2011 
Status:
In behandeling 
Petitionaris:
Bert Heideman 

Geschiedenis

Ondertekeningen