You, the petitioner
Screen shot 2017 07 30 at 13.30.58

Schiphol moet anders groeien

195 signatures

Schiphol moet niet langer groeien in aantal vliegbewegingen, maar door de prijs van een gelimiteerd aantal bewegingen.

Petition

We

omwonenden van een vliegveld in Nederland, Amsterdammers, andere belanghebbenden

 

observe

  • Schiphol bereikt z'n plafond van 500.000 vliegbewegingen in 2020 of eerder
  • Volgens ACI, de koepelorganisatie van luchthavenbedrijven, is de rol van prijsvechters op Schiphol het grootst in vergelijking met vergelijkbare vliegvelden
  • het vliegveld van Eindhoven zit ook vol
  • het vliegveld van Lelystad kan niet snel uitbreiden en uitbreiding is onwenselijk
  • alternatieven over de weg en het spoor worden door budget airlines uit de markt geprijsd
  • de winst die de staat maakt met Schiphol (in 2016 €130m) staat in geen verhouding tot de uitwassen (ziekte door vliegoverlast, teveel budgettoerisme in Amsterdam, einde nachttrein)
  • winstgroei voor Schiphol nu komt uit méér vliegbewegingen, ook al dragen die niets bij aan de geroemde netwerkfunctie van Schiphol
  • de winst zou moeten komen van noodzakelijke, normaal geprijsde vluchten

 

and request

Schiphol anders winst te laten maken, desnoods door, met een beroep op het publiek belang, de Europese regels aan te passen.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2017-10-28 
Lead petitioner:
Reinder Rustema 
Website:

History

Signatures

Updates

Schaarste verdelen in luchtvaart bevoordeelt de sector als geheel

De schaarste op vliegvelden wordt gratis verdeeld. Voor Europa ligt dat vast in Regulering 95/93.

+Read more...

Dat is vreemd, want schaarste op het spoor wordt 'markconform' gedaan. Als je een nachttrein wil laten rijden betaal je aan de spoorbeheerder van het land waar je doorheen rijdt tegenwoordig een aanzienlijke heffing. Vroeger werkten ze samen omdat er voor gebruik van het spoor geen aparte beheerder bestond. Tegenwoordig betekenen die kosten de doodsteek voor de nachttrein. Nieuwe initiatieven zijn praktisch onmogelijk.

In de luchtvaart worden de 'slots' niet bij opbod verkocht, wat logisch zou zijn bij schaarste, maar verdeeld door een onafhankelijke partij. Leidend daarbij is wat een luchtvaartmaatschappij vroeger aan slots nodig had. Dat is een erfenis waar ze recht op hebben.

De achtergrond van deze organisatie is dat er een congestieprobleem opgelost moest worden. Maar de belanghebbenden, de luchtvaartmaatschappijen, zagen waarschijnlijk wel in dat ze er geen belang bij zouden hebben als ze dit met een marktmechanisme zouden oplossen. Als ze allemaal tegen elkaar op zouden gaan bieden worden tickets duurder en vliegen onaantrekkelijker. Daar is niemand in de industrie bij gebaat. Dus spraken ze af dat de verdeling voor 80% blijft zoals vorig seizoen, behalve dat nieuwkomers voorrang krijgen bij de verdeling van de rest. Als ze zich bewijzen dan houden ze daarna weer voor 80% wat ze kregen en 20% daarvan is voor andere nieuwkomers.

De genoemde Europese regels stellen dat het verdelen van slots niet-discriminerend mag zijn. De vraag is of dit uitsluit dat de slots geld gaan kosten. Zo ja, dan moet het woordje niet-discriminerend uit de wettekst verdwijnen

2018-02-27

Commentaar de Volkskrant: "Schiphol moet zijn tarieven verhogen"

Schiphol moet zijn tarieven verhogen. De prijsvechters zullen dan vanzelf uitwijken naar een goedkopere plek, zoals Lelystad.

+Read more...
2017-09-11

Ik stem voor stilte-actie

Een gerelateerd initiatief interesseert u misschien ook Ik stem voor Stilte, in hun eigen woorden:

Geef stilte een stem!

In overleg met inwoners, de luchtvaartsector en overheden is afgesproken dat er maximaal 500.000 vluchten per jaar van en naar Schiphol mogen vliegen. Deze afspraak geldt tot en met 2020.

+Read more...

Naar verwachting wordt dit aantal in 2017 al bereikt en daarom wil Schiphol groeien. Groei betekent dat het definitief gedaan is met de rust in onze achtertuin en in onze mooie recreatie- en natuurgebieden.

Daarom roepen we de politiek op:

laat niet alleen economische groei een rol spelen, maar ook het woongenot en de rust in onze omgeving. Houd rekening met ons bij de besluitvorming over de uitbreiding van Schiphol. Geef stilte een stem!

2017-09-08