U, de petitionaris
Perenboomwaard

Schalkwijk is een perenboomgaard waard

350 ondertekeningen

Op dit moment worden er plannen ontwikkeld voor bebouwing van de Perenboomgaard te Schalkwijk, een perceel tussen De Griend en de Wickenburghselaan.
Wij willen de perenboomgaard als groene long voor Schalkwijk behouden!

Petitie

Wij

bewoners van Schalkwijk, omwonenden van de perenboomgaard en vrienden van historisch groen

 

constateren

  • We zijn niet tegen huizenbouw in Schalkwijk.

  • Op grasland bouwen in het buitengebied ligt veel meer voor de hand dan het opofferen van een groene long.

  • Weiland is er nog genoeg in Schalkwijk, een boomgaard als deze niet!

  • De Perenboomgaard met zijn natuurhistorische waarde, is de laatste boomgaard in de kern van het dorp. Vanuit leefbaarheid en historisch oogpunt verdient het een plek.

 

en verzoeken

visie te maken voor het buitengebied met behoud van historisch groen. Geef de Perenboomgaard met de monumentale Spoorlaan en het Griendbos een recreatieve, educatieve functie in het parkachtige landschap van het Eiland van Schalkwijk.

Het antwoord

Petitie aangeboden aan wethouder Hilde de Groot van GroenLinks

Op donderdag 28 maart 2019 is de petitie aangeboden aan wethouder Hilde de Groot van GroenLinks door Jan Baas, Antoine de Haan, Aurelia van Heerdt, Ineke kool, Willy Kruijssen en Aurelia van Heerdt.

We hadden de indruk dat ondanks de afspraak dat we met niet meer dan met zes personen kwamen, de gemeente rekening hield dat we met een substantieel grotere groep zouden komen demonstreren.

Van gemeentewege waren naast wethouder De Groot en beleidsambtenaar Pim de Moed ook Jeroen Pater (afd. voorlichting) aanwezig en Nico Koot (beleidsmedewerker buitengebied). We hebben de petitie aangeboden en anderhalf uur gepraat. We hadden een praatpapier gemaakt met 4 statements: - Het gebied perenboomgaard - Brassica - Spoorlaan is van grote cultuurhistorische en ecologische waarde voor Schalkwijk. De Gemeente Houten moet haar verantwoordelijkheid nemen en dit gebied in haar huidige functie behouden (koesteren groen, insecten en vogels) Ken dit gebied een status toe van ecologisch en landschappelijk cultuurhistorisch belang. Eenmaal aangetast is het voor altijd verloren. - Ruimtelijke ordening is niet het speeltje van grondeigenaren, maar een taak van het gemeentebestuur, die haar overwegingen hoort te maken op basis van visie en sociaal beleid dat aansluit bij de behoefte van de inwoners van Schalkwijk en landelijk beleid (huur en starters). Verstedelijking van dit gebied, met problemen in verkeersontsluiting is niet gewenst. Maak keuzes op basis van een verantwoorde visie met een groen beleid naar de toekomst zonder financiële druk en belangen van goudzoekers. - Op het bouwplan perenboomgaard heeft niet de inspraak plaatsgevonden, zoals bedoeld in collegeprogramma 2018-2022. Wij dringen aan hier zo snel mogelijk mee te beginnen. - Wij geven u in overweging werk te maken van het beschermen van cultuurhistorisch en karakteristiek groen. Eenmaal weg betekent dat het nooit meer te ervaren zal zijn. Valt dit niet onder het serieus bezig zijn met de recreatieve functie, maar ook met het cultuurhistorische erfgoed van het Eiland van Schalkwijk?

De petitie en statements zullen worden ingebracht als ingekomen stukken voor de gemeenteraad.

Wat betreft ‘inwonersparticipatie’ en ‘uitnodigingsplanologie / visie woningbouw’ hield de wethouder zich erg op de vlakte. Ze toonde zich beperkt gevoelig op het gebied van beleid natuur en landschappelijke elementen in het buitengebied.

Op een keer is heel direct gevraagd onder welke condities de gemeente zou willen meewerken aan alternatieven. Daarop kwam onder meer de vraag of we hierover contact hebben gezocht met de grond verkopende partij. Dat is er nog niet geweest, maar lijkt wel in de rede als een vervolgstap. Daarbij natuurlijk verder het gesprek voeren met de verschillende politieke fracties van de gemeenteraad. Dinsdag 2-4-2019 zijn er in het vragenuurtje van de gemeente vragen over de perenboomgaard gesteld door CDA en SGP.

Mochten jullie ideeën en plannen hebben voor verdere stappen dan horen we ze graag.

Met vriendelijke groet, Ineke Kool en Antoine de Haan.

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Houten 
Petitieloket:
Einddatum:
03-06-2019 
Status:
Gesloten 
Petitionaris:
Antoine de Haan & Ineke Kool 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Petitie aangeboden aan wethouder Hilde de Groot van GroenLinks

Op donderdag 28 maart 2019 is de petitie aangeboden aan wethouder Hilde de Groot van GroenLinks door Jan Baas, Antoine de Haan, Aurelia van Heerdt, Ineke kool, Willy Kruijssen en Aurelia van Heerdt.

We hadden de indruk dat ondanks de afspraak dat we met niet meer dan met zes personen kwamen, de gemeente rekening hield dat we met een substantieel grotere groep zouden komen demonstreren.

Van gemeentewege waren naast wethouder De Groot en beleidsambtenaar Pim de Moed ook Jeroen Pater (afd.

+Lees meer...

voorlichting) aanwezig en Nico Koot (beleidsmedewerker buitengebied). We hebben de petitie aangeboden en anderhalf uur gepraat. We hadden een praatpapier gemaakt met 4 statements: - Het gebied perenboomgaard - Brassica - Spoorlaan is van grote cultuurhistorische en ecologische waarde voor Schalkwijk. De Gemeente Houten moet haar verantwoordelijkheid nemen en dit gebied in haar huidige functie behouden (koesteren groen, insecten en vogels) Ken dit gebied een status toe van ecologisch en landschappelijk cultuurhistorisch belang. Eenmaal aangetast is het voor altijd verloren. - Ruimtelijke ordening is niet het speeltje van grondeigenaren, maar een taak van het gemeentebestuur, die haar overwegingen hoort te maken op basis van visie en sociaal beleid dat aansluit bij de behoefte van de inwoners van Schalkwijk en landelijk beleid (huur en starters). Verstedelijking van dit gebied, met problemen in verkeersontsluiting is niet gewenst. Maak keuzes op basis van een verantwoorde visie met een groen beleid naar de toekomst zonder financiële druk en belangen van goudzoekers. - Op het bouwplan perenboomgaard heeft niet de inspraak plaatsgevonden, zoals bedoeld in collegeprogramma 2018-2022. Wij dringen aan hier zo snel mogelijk mee te beginnen. - Wij geven u in overweging werk te maken van het beschermen van cultuurhistorisch en karakteristiek groen. Eenmaal weg betekent dat het nooit meer te ervaren zal zijn. Valt dit niet onder het serieus bezig zijn met de recreatieve functie, maar ook met het cultuurhistorische erfgoed van het Eiland van Schalkwijk?

De petitie en statements zullen worden ingebracht als ingekomen stukken voor de gemeenteraad.

Wat betreft ‘inwonersparticipatie’ en ‘uitnodigingsplanologie / visie woningbouw’ hield de wethouder zich erg op de vlakte. Ze toonde zich beperkt gevoelig op het gebied van beleid natuur en landschappelijke elementen in het buitengebied.

Op een keer is heel direct gevraagd onder welke condities de gemeente zou willen meewerken aan alternatieven. Daarop kwam onder meer de vraag of we hierover contact hebben gezocht met de grond verkopende partij. Dat is er nog niet geweest, maar lijkt wel in de rede als een vervolgstap. Daarbij natuurlijk verder het gesprek voeren met de verschillende politieke fracties van de gemeenteraad. Dinsdag 2-4-2019 zijn er in het vragenuurtje van de gemeente vragen over de perenboomgaard gesteld door CDA en SGP.

Mochten jullie ideeën en plannen hebben voor verdere stappen dan horen we ze graag.

Met vriendelijke groet, Ineke Kool en Antoine de Haan.

07-04-2019