U, de petitionaris
Logo fb

Samenwerking en verhuizing schaakvereniging

8 ondertekeningen

Petitie voor de organisatie van een bijzondere algemene ledenvergadering om ter stemming te brengen:

  1. Verhuizing
  2. Samenwerking Studenten Schaakvereniging UM
  3. Pilot Jeugdafdeling
  4. Inbedding lesaanbod MagnusMosa

Petitie

Wij

betrokken leden van Schaakvereniging Maastricht

 

constateren

dat Schaakvereniging Maastricht behoefte heeft aan een impuls om deze te revitaliseren.

Het voorstel is het volgende:

  1. De vereniging verhuist op met ingang van het seizoen 2019-2020 (of indien mogelijk eerder) naar de nieuwe locatie Sporthal de Geusselt.

  2. De vereniging gaat een samenwerking aan met Maastricht University Chess Club. Dit impliceert dat studenten lid kunnen worden van de vereniging zonder bondslidmaatschap (tarief dubbellid). De clubavond van de studenten wordt dan opgenomen in het reguliere schaakaanbod van de Schaakclub Maastricht.

  3. Er wordt vanaf ingang seizoen 2019-20 (indien mogelijk eerder) een begin gemaakt met het opstarten van een jeugdafdeling op de dinsdagavond in de Geusselt.

  4. Het aanbod van lessen en bijzondere activiteiten van MagnusMosa wordt in onderlinge afstemming opgenomen in het aanbod van Schaakclub Maastricht.

 

en verzoeken

om op korte termijn een bijzondere algemene ledenvergadering te beleggen om het bovenstaande voor te leggen aan de leden.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
vereniging 
Petitieloket:
Petitionaris:
Hans Hoornstra 

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Studentenclub wil graag samenwerken.

Hieronder het gespreksverslag dat ik had met de voorzitter van de studentenschaakvereniging op 27 november j.l..

Beste Christopher, Vandaag hebben we uitgebreid kennisgemaakt. Hieronder een beschrijving van hoe ik jullie situatie en ambitie interpreteer. Het studenteninitiatief is een formele stichting gelieerd aan UM Sport.

+Lees meer...

De stichting is begin dit academisch jaar opgericht (september 2018). Twee ervaren clubschakers met een rating van boven de 2000 nemen zitting in het bestuur: Christopher Brookes is de voorzitter, Laurids Stockert secretaris. Het derde bestuurslid, de penningmeester heb ik niet ontmoet. Wekelijks op dinsdagavond komen een handje vol studenten (ca. 6 leden) bij elkaar in een zaal van de moderne sportaccommodatie naast het ziekenhuis in Randwyck. De zaal wordt ter beschikking gesteld door de universiteit. Er zijn helaas geen barfaciliteiten en de accommodatie sluit om 23:30. De samenwerking met UM Sport is een uitdaging. Om van de schaakactiviteiten gebruik te kunnen maken moeten studenten namelijk eerst lid worden van UM sport voor ca. 100 euro per jaar. Voor de schaakactiviteit komt daar nog een bedrag bovenop. Voor studenten van HS Zuyd is het nog duurder. Een schakend studentenlid die enkel zou willen schaken is dus duurder uit dan bij een reguliere vereniging en is dan nog niet eens lid van de schaakbond en kan dus geen formele competitiewedstrijden spelen. Een bestuurslid van het studenteninitiatief heeft tijdens een oriëntatiefase kennisgemaakt met de schaakvereniging Maastricht in de Romein. De atmosfeer in de Romein sloot niet aan bij de schaakbeleving waar de studenten naar op zoek waren. Nu de mogelijkheid zich voordoet om zich mogelijkerwijs aan te sluiten bij schaakactiviteiten in de sporthal de Geusselt, is het een heel ander verhaal. Het studentenschaakinitiatief zou zich graag aansluiten bij schaakactiviteiten in de Geusselt. Bij voorkeur wanneer MagnusMosa en de schaakvereniging Maastricht de handen ineen zouden slaan. Daarmee zou een rijk en modern schaakaanbod, waar ook de studenten behoefte aan hebben gestalte kunnen krijgen. Het is de ervaring van het initiatief dat de huidige deelnemers het leuk vinden om les te krijgen, maar graag na afloop van een training een potje zouden willen spelen met de mogelijkheid om een drankje te nuttigen. Het studenteninitiatief spreekt de intentie uit om samen te werken met de initiatieven van MagnusMosa, waarbij het de voorkeur zou hebben wanneer ook de vereniging Maastricht zich hierbij zou voegen. De dinsdagavond heeft de voorkeur. Graag zouden de studenten afspraken maken met UM Sport, zodat deze zich als communicatiepartner van het studentenschaakinitiatief ontplooit. Verder is er geen behoefte aan ondersteuning, maar ook geen verplichting van studenten om een sportkaart af te nemen voor deelname aan de schaakactiviteiten. Dit werkt namelijk alleen maar drempelverhogend. Hans Hoornstra geeft aan dat er binnen de vereniging Maastricht diverse (bestuurs)leden zijn die lange staat van dienst hebben binnen de universiteit en mogelijk samen met de studenten het gesprek met UM sport zouden willen voeren. Immers, de universiteit heeft er wel baat bij dat er een studentenschaakvereniging of -aanbod is, maar moet ook onderkennen dat de faciliteiten en financiële constructies die ontworpen zijn voor fysieke sporten niet goed aansluiten bij een denksport als schaken. De gesprekken die de studenten met UM Sport zelfstandig voeren, leveren niet het gewenste resultaat op, omdat UM Sport vasthoudt aan de reguliere (financiële) constructies van fysieke sporten. Hans Hoornstra geeft aan dat hij zich binnen de vereniging hard zal maken voor het samenbrengen van de initiatieven in de Geusselt. Mocht dit niet lukken dan ligt altijd nog de mogelijkheid open voor MagnusMosa en de studenten om samen te werken. Maar dat is plan B. Mocht het tot een samenwerking komen dan zou het de intentie moeten zijn om studenten voor een zo aantrekkelijk mogelijke prijs deel te laten nemen aan de schaakactiviteiten in de Geusselt. Dat zou impliceren dat de studenten bijvoorbeeld geen lid worden van de bond. Mocht het lukken om UM sport als communicatiepartner naar studenten duurzaam aan te sluiten, is het de verwachting dat alle partijen hier baat bij hebben.

05-12-2018