You, the petitioner
43081788 m

Rustdagen in het onderwijs voor kwetsbare kinderen

111 signatures

Wij roepen de overheid op om 90 rustdagen in te voeren voor kwetsbare kinderen in het Speciaal of Passend Onderwijs. Ouders ervaren veel weerstand en druk van officiële instanties als zij hun kind een dag of meerdere dagen thuis willen houden om op adem te komen.

Petition

We

Ouders van kwetsbare kinderen in het Speciaal Onderwijs of Passend Onderwijs

 

observe

  • Ouders ervaren veel weerstand en druk van officiële instanties als zij hun kind een dag of meerdere dagen thuis willen houden om op adem te komen.

  • Dat vaak de leerplichtambtenaar (LPA) wordt ingeschakeld en het kind gedwongen naar school moet onder dreiging van een ‘zorgmelding’ bij Veilig Thuis.

  • Leren wordt moeilijk als het kind geen rustpunt vindt en het onderwijsaanbod bepalend is en niet de leerbehoefte en de belastbaarheid van het kind.

  • De huidige regelingen zijn ontmoedigend voor ouders die toch al veel zorg hebben voor hun kwetsbare kind(eren).

  • Het gevolg is veel thuiszitters.

 

and request

  • De overheid om 90 rustdagen per jaar voor kwetsbare kinderen (autisme, ADHD, verstandelijke beperking, hoogbegaafdheid) in de onderwijswet te verankeren als legitiem middel voor ouders om de continuïteit van het onderwijs voor hun kind beter te kunnen reguleren.

  • Een versoepeling van de leerplicht voor deze kinderen zal scholen, ouders en de kinderen kunnen ontlasten waardoor naar school gaan weer leuk wordt, wat het leervermogen zal bevorderen.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

History

Signatures

Updates

Rustdagen in het onderwijs voor kwetsbare kinderen

Wij roepen de overheid op om 90 rustdagen in te voeren voor kwetsbare kinderen in het Speciaal of Passend Onderwijs. Ouders ervaren veel weerstand en druk van officiële instanties als zij hun kind een dag of meerdere dagen thuis willen houden om op adem te komen..

2020-01-19