U, de petitionaris
Petitie foto

Red levens, vernietig geen bruikbare medicijnen

41.417 ondertekeningen

In Nederland wordt voor circa 100 miljoen euro per jaar aan medicijnen weggegooid. Medicijnen die worden teruggebracht naar de apotheek moeten vernietigd worden. We vragen de overheid om ervoor te zorgen dat teruggebrachte medicijnen gebruikt kunnen worden, en niet worden verbrand.

Petitie

Wij

Ondertekenaars van deze petitie

 

constateren dat:

  • dat er bij de apotheken in Nederland wekelijks duizenden kilo's medicijnen teruggebracht worden,

  • dat de regelgeving ertoe leidt dat deze medicijnen vernietigd worden,

  • dat deze medicijnen nog veilig gebruikt kunnen worden en nog effectief zijn,

  • dat er elders dringend behoefte is aan medicatie (hèt voorbeeld op dit moment is de crisissituatie in Oekraïne).

N.B. Het argument om deze verspilling te rechtvaardigen is dat de kwaliteit van de medicatie niet gewaarborgd kan worden. Dit is een belangrijk aandachtspunt. Daarom pleiten we ervoor de inzameling te beperken tot medicatie die geen bijzondere bewaarcondities nodig heeft, die nog in de niet-aangebroken verpakking zit en die niet over de datum is. Daarnaast zal de inzameling plaatsvinden door artsen en apothekers.

 

en verzoeken

  • toestemming te verlenen voor het inzamelen, vervoeren en doneren van ingezamelde medicatie die aan bovenstaande voorwaarden voldoet,

  • op een constructieve manier mee te helpen om de wetswijzigingen door te (laten) voeren die nodig zijn om ook in de toekomst deze medicatie nuttig te kunnen gebruiken, in plaats van weg te gooien.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
minister 
Petitieloket:
Einddatum:
01-01-2025 
Petitionaris:
Walter Schrader, huisarts 
Organisatie:
Stichting Remedi  

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Drempel Europees Burgerinitiatief is haalbaar.

Het Europees burgerinitiatief (EBI) is een instrument voor participerende democratie dat burgers in staat stelt concrete wetswijzigingen voor te stellen op elk gebied waarop de Europese Commissie (hierna ook “de Commissie” genoemd) bevoegd is om wetgeving voor te stellen. Het rechtskader voor dit instrument is vastgelegd in Verordening (EU) 2019/788 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende het Europees burgerinitiatief (hierna de “EBI-verordening” genoemd).

Om een burgerinitiatief te steunen, moet u een reeks persoonsgegevens verstrekken als onderdeel van een steunbetuiging voor dit initiatief.

+Lees meer...

De groep organisatoren van een EBI moet ten minste 1 miljoen van dergelijke steunbetuigingen van EU-burgers verzamelen, waarbij specifieke drempels in ten minste 7 landen moeten worden bereikt, Voor Nederland is dat 20.000 !

27-12-2022

Organisaties steunen de petitie

Het initiatief en de drijvende kracht achter deze petitie bestond uit een 6 huisartsen en apothekers, een kerngroep die inmiddels is gegroeid naar tiental mensen, die lid zijn van verschillende beroepsorganisaties.

Bij de ruim 15.000 ondertekenaars zijn vele sleutelfiguren in de gezondheidszorg waarvan ik nog niet de toestemming heb om hun adhesie betuiging publiekelijk te delen, ook zitten er een paar grote organisaties in de pijplijn die pas na bestuurlijke besluitvorming het groene licht kunnen geven om hun organisatie aan de lijst toe te voegen.

+Lees meer...

Wel kan ik een aantal organisaties noemen die zich formeel achter de petitie hebben gesteld. 1) De VJA, de Vereniging van Jonge Apothekers. 2) De LOVAH Duurzaamheid in de Zorg 3) De LCB, een grote West Brabantse Zorg Organisatie 4) De Groene Zorg Alliantie 5) HZW Huisartsen Zorg 6) De PFN, de Patiënten Federatie Nederland 7) Stichting Remedi, Redistributie Medisch Instrumentarium 8) DAI artsen, organisatie voor Transitie In de Zorg .

De petitie loopt wordt momenteel goed en soms zeer goed, op 5 na meest actieve petitie van Nederland.

25-12-2022

Biodiversiteitsverlies door menselijk handelen zal vallen onder Ecocide.

Triodos Bank steunt toevoeging ecocide aan Statuut van Rome Goed nieuws vanuit de financiële sector! De Triodos Bank kondigde tijdens COP15 in een persbericht steun aan voor de internationale strafbaarstelling van ecocide:

"Het is essentieel om de onderliggende politieke, economische en culturele oorzaken van biodiversiteitverlies aan te pakken; mechanismen die een extractief gebruik van natuurlijke hulpbronnen en een schadelijke relatie met de natuur in de hand werken. Om deze verschuiving tot stand te brengen, steunt Triodos Bank de invoering van ecocide bij het Internationaal Strafhof.”

.

25-12-2022