You, the petitioner
Petitie foto

Save lives, don’t destroy usable medicines!

41,460 signatures

In the Netherlands more than 100 million euros worth of medicines are being thrown away each year. Medicines that are being returned to pharmacies must be destroyed. We urge the government to ensure that returned medicines may be used instead of being burned.

Petition

We

the undersigned of this petition

 

establish that:

  • that weekly thousands of kilos of unused medicines are being returned to pharmacies in the Netherlands,

  • that the applicable laws stipulate for these medicines to be destroyed,

  • that these medicines could still safely be used and are still effective,

  • that elsewhere in the world medicines are desperately needed (the obvious example at the moment being the crisis in Ukraine).

 

and request

Secretary of State Ernst Kuipers:

  • to give permission to collect, transport and donate the collected medicines, provided the conditions stated below have been met,

  • to constructively assist in passing the changes in the law which are required to make good use of these medicines in future, instead of having them destroyed.

N.B. The argument that is being used to justify this waste, is that the quality of the medicines cannot be guaranteed. This is an important point. Therefore, we urge to limit the collection to only those medicines that do not require special storage conditions, of which the original packaging is unopened and which is in date. Collection will be done by physicians and pharmacists.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
minister 
Petition desk:
Closing date:
2025-01-01 
Lead petitioner:
Walter Schrader, huisarts 
Organisation:
Stichting Remedi  

History

Signatures

Updates

Heruitgifte Medicatie nu in 14 ziekenhuizen mogelijk.

Geachte collega’s, geachte Medestanders van Duurzaamheid,

Te midden van de wereldwijde chaos en de onrust in ons land, stappen we vol liefde en verbondenheid het nieuwe jaar in. Als artsen dragen we een verantwoordelijkheid die geworteld is in de ethische en morele principes van de Eed die we hebben afgelegd.

+Read more...

Onze keuzes zijn gericht op het bieden van de best mogelijke zorg, waarbij het belang van de patiënt altijd voorop staat. De kwaliteit van onze zorg volgt de innerlijke wens van de patiënt, beïnvloed door variabelen zoals leeftijd, religie, sociaal-culturele context, medische mogelijkheden en therapieconsequenties. In deze verantwoordelijkheid groeit het besef bij zowel patiënten als artsen over de impact van onze keuzes op het milieu en toekomstige generaties. Gelukkig zien we deze bewustwording weerspiegeld in veranderingen in wet- en regelgeving, met een grotere nadruk op duurzaamheid in de omgang met medicijnen en medische materialen. Recente Europese regelgeving rond productaansprakelijkheid richt zich op producenten, maar als artsen en apothekers kunnen wij binnen de keten een rol spelen. We kunnen duurzaamheid bevorderen door het stimuleren van een gezonde levensstijl en bewust voorschrijfgedrag. Samen met apothekers kunnen we actief bijdragen aan een milieuvriendelijke verwerking van retour- en restmedicatie. We kunnen patiënten stimuleren niet gebruikte medicijnen terug te brengen naar de Apotheek.

Succesvolle proefprojecten voor veilige heruitgifte van ongebruikte medicijnen vragen om aanpassingen van de regels voor bredere invoering. Als artsen kunnen we onze patiënten tonen dat we de noodzaak en mogelijkheden hiervan begrijpen. De petitie voor veilige heruitgifte heeft al aanzienlijke stappen doen zetten, met een Kamermeerderheid voor de motie voor veilige heruitgifte tot gevolg. De Minister maakt dit nu in 14 ziekenhuizen mogelijk met een gedoogconstructie. De recente landelijke telling van teruggebrachte medicijnen heeft aangetoond dat de vaak genoemde verspilling van 100 miljoen euro gebaseerd is op verouderde gegevens. Beste mensen, het gaat echt om een veelvoud van dit bedrag!
Om de positieve lijn voort te zetten, willen we aantonen dat het beoogde duurzame beleid brede maatschappelijke steun geniet. Daarom roepen wij, als betrokken huisartsen en apothekers, u op om de petitie voor veilige heruitgifte te delen. Gebruik de QR-code efficiënt door deze bijvoorbeeld op uw website te plaatsen, een mailing aan uw patiënten te maken en de informatie in de wachtkamer op te hangen. Laten we samen streven naar een duurzamer en milieubewuster medicijnbeleid.

Met hartelijke groeten, Walter Schrader

2024-01-09

Eindejaars Update

Red Levens, Duurzaam Medicijngebruik Nu! Beste Medestanders van Duurzaamheid, Jullie inzet heeft al fantastische resultaten opgeleverd, maar we zijn nog niet klaar! Met 41.000 sterke handtekeningen hebben we al Kamervragen, aangenomen moties en uitbreidingen van proefprojecten bereikt. Maar nu staan we op de rand van een echte revolutie, en daar hebben we jou voor nodig. Waarom blijven tekenen? Hier is waarom: Concrete Verandering: Jouw handtekening heeft bijgedragen aan tastbare resultaten.

+Read more...

We hebben proefprojecten voor heruitgifte van medicijnen uitgebreid, wat leidt tot minder verspilling en meer duurzaamheid in de zorg. Bewustwording: Samen hebben we de bewustwording over medicijnverspilling vergroot. Er is in bredere kringen bewustzijn ontstaan over de impact van ongebruikte medicijnen op ons milieu en op de publieke gezondheidszorg. Innovatieve Oplossingen: Dankzij jouw steun wordt er nu serieus gesproken over innovatieve oplossingen. Uitbreiding naar meer ziekenhuizen, betrokkenheid van ouderen-instellingen, en zelfs een landelijk systeem om overschotten en tekorten te beheren: dit alles staat op de agenda. Economische Duurzaamheid: We lobbyen voor het contracteren van recycle bedrijven om verpakkingsmateriaal en grondstoffen te hergebruiken. Dit betekent niet alleen een duurzamere gezondheidszorg, maar ook een duurzamere economie. Waarom is jouw handtekening nu essentieel? Met een nieuwe minister in aantocht, hebben we de kans om duurzaam medicijnbeleid diep te verankeren in de gezondheidszorg. Jouw handtekening is onze kracht! We willen aandringen op een beleid dat niet alleen kijkt naar de financiële kant en de formele houdbaarheidsdatum, maar ook naar de duurzaamheid, de werkelijke houdbaarheid en de milieu-impact van onze gezondheidszorg op de lange termijn. Teken en Deel! Blijf tekenen op deze link en deel dit bericht. Laten we samen doorgaan met het opbouwen van een duurzamere, verantwoordelijke en effectieve gezondheidszorg voor ons allemaal zonder een negatieve nalatenschap voor onze kinderen en kleinkinderen. Jouw handtekening is niet alleen een krabbel; het is een stem voor de toekomst. Laten we samen het verschil maken! Met hartelijke groeten, Walter Schrader

2023-12-27

De nieuwe Minister moet duurzaam beleid doorzetten.

Beste mensen, deze petitie heeft geleid of in ieder geval bijgedragen tot kamervragen, een motie die in meerderheid is aangenomen, een uitbreiding van proefprojecten voor heruitgifte van medicijnen en tot een grotere bewustwording over de gevolgen van verspilling van medicijnen. Ook is er nudruk overleg over verdere oplossingen, zoals uitbrreiding van proeprojecten naar meer ziekenhizen, het voorstel om ook ouderen-instellingen in het proefproject te betrekken, het invoeren van een landelijk systeem waarmee we bijhouden waar overschotten en tekorten zijn, het contracteren van recycle bedrijven voor het verpakkingsmateriaal en de grondstoffen.

+Read more...

Blijf tekenen en delen, we houden niet op. https://petities.nl/petitions/red-levens-vernietig-geen-bruikbare-medicijnen

2023-12-26