U, de petitionaris
Petitie foto

Red levens, vernietig geen bruikbare medicijnen

41.460 ondertekeningen

In Nederland wordt voor circa 100 miljoen euro per jaar aan medicijnen weggegooid. Medicijnen die worden teruggebracht naar de apotheek moeten vernietigd worden. We vragen de overheid om ervoor te zorgen dat teruggebrachte medicijnen gebruikt kunnen worden, en niet worden verbrand.

Petitie

Wij

Ondertekenaars van deze petitie

 

constateren dat:

  • dat er bij de apotheken in Nederland wekelijks duizenden kilo's medicijnen teruggebracht worden,

  • dat de regelgeving ertoe leidt dat deze medicijnen vernietigd worden,

  • dat deze medicijnen nog veilig gebruikt kunnen worden en nog effectief zijn,

  • dat er elders dringend behoefte is aan medicatie (hèt voorbeeld op dit moment is de crisissituatie in Oekraïne).

N.B. Het argument om deze verspilling te rechtvaardigen is dat de kwaliteit van de medicatie niet gewaarborgd kan worden. Dit is een belangrijk aandachtspunt. Daarom pleiten we ervoor de inzameling te beperken tot medicatie die geen bijzondere bewaarcondities nodig heeft, die nog in de niet-aangebroken verpakking zit en die niet over de datum is. Daarnaast zal de inzameling plaatsvinden door artsen en apothekers.

 

en verzoeken

  • toestemming te verlenen voor het inzamelen, vervoeren en doneren van ingezamelde medicatie die aan bovenstaande voorwaarden voldoet,

  • op een constructieve manier mee te helpen om de wetswijzigingen door te (laten) voeren die nodig zijn om ook in de toekomst deze medicatie nuttig te kunnen gebruiken, in plaats van weg te gooien.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
minister 
Petitieloket:
Einddatum:
01-01-2025 
Petitionaris:
Walter Schrader, huisarts 
Organisatie:
Stichting Remedi  

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Heruitgifte Medicatie nu in 14 ziekenhuizen mogelijk.

Geachte collega’s, geachte Medestanders van Duurzaamheid,

Te midden van de wereldwijde chaos en de onrust in ons land, stappen we vol liefde en verbondenheid het nieuwe jaar in. Als artsen dragen we een verantwoordelijkheid die geworteld is in de ethische en morele principes van de Eed die we hebben afgelegd.

+Lees meer...

Onze keuzes zijn gericht op het bieden van de best mogelijke zorg, waarbij het belang van de patiënt altijd voorop staat. De kwaliteit van onze zorg volgt de innerlijke wens van de patiënt, beïnvloed door variabelen zoals leeftijd, religie, sociaal-culturele context, medische mogelijkheden en therapieconsequenties. In deze verantwoordelijkheid groeit het besef bij zowel patiënten als artsen over de impact van onze keuzes op het milieu en toekomstige generaties. Gelukkig zien we deze bewustwording weerspiegeld in veranderingen in wet- en regelgeving, met een grotere nadruk op duurzaamheid in de omgang met medicijnen en medische materialen. Recente Europese regelgeving rond productaansprakelijkheid richt zich op producenten, maar als artsen en apothekers kunnen wij binnen de keten een rol spelen. We kunnen duurzaamheid bevorderen door het stimuleren van een gezonde levensstijl en bewust voorschrijfgedrag. Samen met apothekers kunnen we actief bijdragen aan een milieuvriendelijke verwerking van retour- en restmedicatie. We kunnen patiënten stimuleren niet gebruikte medicijnen terug te brengen naar de Apotheek.

Succesvolle proefprojecten voor veilige heruitgifte van ongebruikte medicijnen vragen om aanpassingen van de regels voor bredere invoering. Als artsen kunnen we onze patiënten tonen dat we de noodzaak en mogelijkheden hiervan begrijpen. De petitie voor veilige heruitgifte heeft al aanzienlijke stappen doen zetten, met een Kamermeerderheid voor de motie voor veilige heruitgifte tot gevolg. De Minister maakt dit nu in 14 ziekenhuizen mogelijk met een gedoogconstructie. De recente landelijke telling van teruggebrachte medicijnen heeft aangetoond dat de vaak genoemde verspilling van 100 miljoen euro gebaseerd is op verouderde gegevens. Beste mensen, het gaat echt om een veelvoud van dit bedrag!
Om de positieve lijn voort te zetten, willen we aantonen dat het beoogde duurzame beleid brede maatschappelijke steun geniet. Daarom roepen wij, als betrokken huisartsen en apothekers, u op om de petitie voor veilige heruitgifte te delen. Gebruik de QR-code efficiënt door deze bijvoorbeeld op uw website te plaatsen, een mailing aan uw patiënten te maken en de informatie in de wachtkamer op te hangen. Laten we samen streven naar een duurzamer en milieubewuster medicijnbeleid.

Met hartelijke groeten, Walter Schrader

09-01-2024

Eindejaars Update

Red Levens, Duurzaam Medicijngebruik Nu! Beste Medestanders van Duurzaamheid, Jullie inzet heeft al fantastische resultaten opgeleverd, maar we zijn nog niet klaar! Met 41.000 sterke handtekeningen hebben we al Kamervragen, aangenomen moties en uitbreidingen van proefprojecten bereikt. Maar nu staan we op de rand van een echte revolutie, en daar hebben we jou voor nodig. Waarom blijven tekenen? Hier is waarom: Concrete Verandering: Jouw handtekening heeft bijgedragen aan tastbare resultaten.

+Lees meer...

We hebben proefprojecten voor heruitgifte van medicijnen uitgebreid, wat leidt tot minder verspilling en meer duurzaamheid in de zorg. Bewustwording: Samen hebben we de bewustwording over medicijnverspilling vergroot. Er is in bredere kringen bewustzijn ontstaan over de impact van ongebruikte medicijnen op ons milieu en op de publieke gezondheidszorg. Innovatieve Oplossingen: Dankzij jouw steun wordt er nu serieus gesproken over innovatieve oplossingen. Uitbreiding naar meer ziekenhuizen, betrokkenheid van ouderen-instellingen, en zelfs een landelijk systeem om overschotten en tekorten te beheren: dit alles staat op de agenda. Economische Duurzaamheid: We lobbyen voor het contracteren van recycle bedrijven om verpakkingsmateriaal en grondstoffen te hergebruiken. Dit betekent niet alleen een duurzamere gezondheidszorg, maar ook een duurzamere economie. Waarom is jouw handtekening nu essentieel? Met een nieuwe minister in aantocht, hebben we de kans om duurzaam medicijnbeleid diep te verankeren in de gezondheidszorg. Jouw handtekening is onze kracht! We willen aandringen op een beleid dat niet alleen kijkt naar de financiële kant en de formele houdbaarheidsdatum, maar ook naar de duurzaamheid, de werkelijke houdbaarheid en de milieu-impact van onze gezondheidszorg op de lange termijn. Teken en Deel! Blijf tekenen op deze link en deel dit bericht. Laten we samen doorgaan met het opbouwen van een duurzamere, verantwoordelijke en effectieve gezondheidszorg voor ons allemaal zonder een negatieve nalatenschap voor onze kinderen en kleinkinderen. Jouw handtekening is niet alleen een krabbel; het is een stem voor de toekomst. Laten we samen het verschil maken! Met hartelijke groeten, Walter Schrader

27-12-2023

De nieuwe Minister moet duurzaam beleid doorzetten.

Beste mensen, deze petitie heeft geleid of in ieder geval bijgedragen tot kamervragen, een motie die in meerderheid is aangenomen, een uitbreiding van proefprojecten voor heruitgifte van medicijnen en tot een grotere bewustwording over de gevolgen van verspilling van medicijnen. Ook is er nudruk overleg over verdere oplossingen, zoals uitbrreiding van proeprojecten naar meer ziekenhizen, het voorstel om ook ouderen-instellingen in het proefproject te betrekken, het invoeren van een landelijk systeem waarmee we bijhouden waar overschotten en tekorten zijn, het contracteren van recycle bedrijven voor het verpakkingsmateriaal en de grondstoffen.

+Lees meer...

Blijf tekenen en delen, we houden niet op. https://petities.nl/petitions/red-levens-vernietig-geen-bruikbare-medicijnen

26-12-2023