U, de petitionaris
Werf hoogte kadijk 145b aan entrepotdoksluis en nieuwevaart.huidig zicht en toekomst

Red historisch stadsgezicht op Nieuwevaart, Entrepotdoksluis en Oosterkerk

1.423 ondertekeningen

Het fraaie open uitzicht vanaf de draaibrug bij Artis over de Entrepotdoksluis met de grote ophaalbrug in de Hoogte Kadijk (1903) langs Museumwerf ‘t Kromhout naar de Oosterkerk, 3 rijksmonumenten, verdwijnt door vergunning van kolossale nieuwbouw (20 meter hoog) op de werf aan Hoogte Kadijk 145B

Petitie

Wij

liefhebbers van Amsterdam, bezorgd om verlies van cultureel erfgoed op de Kadijken in de Binnenstad

 

constateren dat:

  • dat B&W inbreekt op de bescherming door Bestemmingsplan Oostelijke Binnenstad van het rijksbeschermd stadsgezicht aan de Nieuwevaart op Oosterkerk, Museumwerf 't Kromhout, Entrepotdoksluis met ophaalbrug en pakhuis Vriesseveem
  • dat doet B&W via twee mini-ontwerpbestemmingsplannen voor de vergunning van een lucratief bouwproject.
  • dat dit bestaat uit een 20 meter hoge flat: Corten-roestplaat gevel, met 79 campuscontracten en 9 senior middenhuur en er vóór een 10 meter hoog vrije sector wooncomplex.

 

en verzoeken

Ontwerp-Bestemmingsplan Hoogte Kadijk 145B met 'Eerste Partiële Herziening Bestemmingsplan Oostelijke Binnenstad' af te keuren;

  • Bestem Museumwerf 't Kromhout niet tot 'industrie',
  • vergun geen hoogbouw in de bufferzone rond de grachtengordel als UNESCO werelderfgoed;
  • behoud de historisch gegroeide open zichtlijn op dit uniek stadslandschap, de laatste herinnering aan het maritiem verleden van de Kadijken en Oostelijke Eilanden.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Termijn indienen zienswijzen sluit morgen, woensdag 18 augustus! Adressen:

Termijn voor indiening van zienswijzen sluit morgen, woensdag 18 augustus 2021!

De adressen, waar u, als u wil, uw zienswijzen kunt indienen, volgen hier:

ZIENSWIJZEN:

Zienswijzen op Bestemmingsplan Hoogte Kadijk 145B aan Gemeenteraad en ontwerpbesluiten B&W (MER, geluid) per post naar Directeur Ruimte en Duurzaamheid: Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam; Zienswijzen op ontwerp-omgevingsvergunning (OLO-nr. 3387303) naar ODNZKG digitaal of per post naar Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Regiebureau, Ebbehout 31, 1507 EA, Zaandam; ODNZKG digitaal loket voor burgers: https://mozardloket.odnzkg.nl/mozard/!suite09.scherm1089?mWfrs=3605454&mNch=3mc56c0dmg Werkt de weblink niet? Volg dan de route: https://odnzkg.nl > loket (knop rechtsboven) Dan komt u op: https://loket.odnzkg.nl > kies daar rode knop: alle formulieren > dan komt u op: https://loket.odnzkg.nl/digitale-formulieren/ Kies daar (onderaan): zienswijzen indienen.

+Lees meer...

Dan komt u op: https://loket.odnzkg.nl/formulier/zienswijzen-indienen/ Dan rode knop: zienswijzen indienen. Komt u in tijdnood? Dan kunt u ook eerst pro forma uw zienswijze(n) indienen en het bestuursorgaan (R&D; ODNZKG) verzoeken om een redelijke termijn voor het indienen van gronden (= min. 2 weken). Misschien een goed idee om een print of flyer van deze petitie mee te sturen? Als voorlopige grond?


INZAGE: Inzage bestemmingsplan, ontwerp-besluiten B&W en ontwerp-omgevingsvergunning: Stadsloket Centrum, Stadhuis Amstel 1, Amsterdam Inzage van ontwerp-bestemmingsplan met daarbijbehorende stukken ook digitaal op: www.ruimtelijkeplannen.nl. Kies knop ‘plannen zoeken’. Zoek onder plannaam- of nummer en vul hier het planidentificatienummer (ID) in, Dit is NL.IMRO.0363.A1907BPSTD-OW01

17-08-2021

termijn voor indiening van ZIENSWIJZEN sluit op woensdag 18 augustus 2021

De termijn voor indiening van zienswijzen op ontwerp-bestemmingsplan Hoogte Kadijk 145B en op de ontwerp-omgevingsvergunning sluit al op 18 augustus 2021!

In het vorige nieuwsbericht stond per abuis als sluitingsdatum 19 augustus 2021. Dit is onjuist.

+Lees meer...

Zienswijzen moet u uiterlijk woensdag 18 augustus 2021 indienen.

Zienswijzen inzake het ontwerp-bestemmingsplan dient u te richten aan de Gemeenteraad van Amsterdam p/a de directeur Ruimte & Duurzaamheid.

Zienswijzen tegen het ontwerp-besluit door het College B&W van Amsterdam om af te zien van de noodzaak van een MER en tot vergunning van hogere maximale geluidswaarden voor de nieuw te bouwen jongerenwoningen (Hubstudios) moet u aan het College van B&W richten, p/a de directeur Ruimte & Duurzaamheid.

Zienswijzen tegen de ontwerp-omgevingsvergunning voor de voorgenomen hoogbouw op de werf aan Hoogte Kadijk 145B dient u te richten aan de ODNZKG. Dat is de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, die vergunningverlening in dit geval in mandaat namens het College van B&W van Amsterdam afhandelt.

Nadere informatie hierover vindt u onder het kopje DETAILS onder de petitie: A - publicatie door B&W van Amsterdam in de Staatscourant dd 23 juni 2021 B - rectificatie door B&W in Bekendmakingen Gemeente Amsterdam dd 7-7-2021.

Bent u in tijdnood, dan kunt u uw zienswijze ook eerst pro forma indienen en het bestuursorgaan, waar u zich toe richt - Gemeenteraad, of B&W, vertegenwoordigd door de Directeur R&D; resp. de ODNZKG - om een redelijke termijn verzoeken voor het indienen van uw (nadere) gronden. Laat u het bestuur s.v.p. van u horen!

14-08-2021

termijn voor indiening van ZIENSWIJZEN sluit op woensdag 18 augustus 2021

De termijn voor indiening van zienswijzen op ontwerp-bestemmingsplan Hoogte Kadijk 145B en op de ontwerp-omgevingsvergunning sluit al op 18 augustus 2021!

In het vorige nieuwsbericht stond per abuis als sluitingsdatum 19 augustus 2021. Dit is onjuist.

+Lees meer...

Zienswijzen moet u uiterlijk woensdag 18 augustus 2021 indienen.

Zienswijzen inzake het ontwerp-bestemmingsplan dient u te richten aan de Gemeenteraad van Amsterdam p/a de directeur Ruimte & Duurzaamheid.

Zienswijzen tegen het ontwerp-besluit door het College B&W van Amsterdam om af te zien van de noodzaak van een MER en tot vergunning van hogere maximale geluidswaarden voor de nieuw te bouwen jongerenwoningen (Hubstudios) moet u aan het College van B&W richten, p/a de directeur Ruimte & Duurzaamheid.

Zienswijzen tegen de ontwerp-omgevingsvergunning voor de voorgenomen hoogbouw op de werf aan Hoogte Kadijk 145B dient u te richten aan de ODNZKG. Dat is de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, die vergunningverlening in dit geval in mandaat namens het College van B&W van Amsterdam afhandelt.

Nadere informatie hierover vindt u onder het kopje DETAILS onder de petitie: A - publicatie door B&W van Amsterdam in de Staatscourant dd 23 juni 2021 B - rectificatie door B&W in Bekendmakingen Gemeente Amsterdam dd 7-7-2021.

Bent u in tijdnood, dan kunt u uw zienswijze ook eerst pro forma indienen en het bestuursorgaan, waar u zich toe richt - Gemeenteraad, of B&W, vertegenwoordigd door de Directeur R&D; resp. de ODNZKG - om een redelijke termijn verzoeken voor het indienen van uw (nadere) gronden. Laat u het bestuur s.v.p. van u horen!

14-08-2021