You, the petitioner
Werf hoogte kadijk 145b aan entrepotdoksluis en nieuwevaart.huidig zicht en toekomst

Red historisch stadsgezicht op Nieuwevaart, Entrepotdoksluis en Oosterkerk

1,425 signatures

Het fraaie open uitzicht vanaf de draaibrug bij Artis over de Entrepotdoksluis met de grote ophaalbrug in de Hoogte Kadijk (1903) langs Museumwerf ‘t Kromhout naar de Oosterkerk, 3 rijksmonumenten, verdwijnt door vergunning van kolossale nieuwbouw (20 meter hoog) op de werf aan Hoogte Kadijk 145B

Petition

We

liefhebbers van Amsterdam, bezorgd om verlies van cultureel erfgoed op de Kadijken in de Binnenstad

 

establish that:

  • dat B&W inbreekt op de bescherming door Bestemmingsplan Oostelijke Binnenstad van het rijksbeschermd stadsgezicht aan de Nieuwevaart op Oosterkerk, Museumwerf 't Kromhout, Entrepotdoksluis met ophaalbrug en pakhuis Vriesseveem
  • dat doet B&W via twee mini-ontwerpbestemmingsplannen voor de vergunning van een lucratief bouwproject.
  • dat dit bestaat uit een 20 meter hoge flat: Corten-roestplaat gevel, met 79 campuscontracten en 9 senior middenhuur en er vóór een 10 meter hoog vrije sector wooncomplex.

 

and request

Ontwerp-Bestemmingsplan Hoogte Kadijk 145B met 'Eerste Partiële Herziening Bestemmingsplan Oostelijke Binnenstad' af te keuren;

  • Bestem Museumwerf 't Kromhout niet tot 'industrie',
  • vergun geen hoogbouw in de bufferzone rond de grachtengordel als UNESCO werelderfgoed;
  • behoud de historisch gegroeide open zichtlijn op dit uniek stadslandschap, de laatste herinnering aan het maritiem verleden van de Kadijken en Oostelijke Eilanden.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

History

Signatures

Updates

zitting Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State op 10 oktober 2022

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State houdt op 10 oktober 2022 zitting in het beroep tegen de besluiten van het gemeentebestuur van Amsterdam tot het vergunbaar maken van dit bouwproject via Gewijzigd Bestemmingsplan Hoogte Kadijk 145B - dat inbreekt op vigerend Bestemmingsplan Oostelijke Binnenstad - en verlening van de omgevingsvergunning voor sloop en bouw van twee woongebouwen op het werfterrein aan Hoogte Kadijk 145B te Amsterdam.

Uitspraak door de Afdeling Bestuursrechtspraak volgt dan in beginsel na 6 weken, tenzij de zittinghoudende meervoudige kamer meer tijd nodig heeft om tot een oordeel te komen en de termijn tot het doen van uitspraak besluit te verlengen.

De geplande nieuwbouw tast het mooie historische stadslandschap op de hoek van Nieuwevaart en Entrepotdoksluis tegenover de Oosterkerk, uniek deel van de Binnenstad van Amsterdam als rijksbeschermd stadgezicht en van de bufferzone rond de Grachtengordel als UNESCO Werelderfgoed, onherstelbaar aan.

+Read more...

De zwaar vervuilde grond wordt slechts ondiep gesaneerd, maar de dieper gelegen zware bodemvervuiling wordt enkel met een afschermende horizontale plaat afgedekt.

Welke milieudeskundige weet raad en kan ons in beroep met advies bijstaan? Welke stedenbouwkundige, stadsarcheoloog of andere expert wil ons helpen?

2022-09-08

Crowdfunding griffierecht, ingesteld beroep door BO1018 tegen bouwplan bij ABRvS

Crowdfunding griffierecht bij beroep door BO1018 tegen bouwplan bij ABRvS

De Stichting Buurtorganisatie 1018 heeft beroep ingesteld tegen Bestemmingsplan Hoogte Kadijk 145B met de omgevingsvergunning door B&W Amsterdam voor bouw en sloop in een rijksbeschermd stadsgezicht, op deze werf op de hoek van Nieuwevaart en Entrepotdoksluis, bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State en verzocht om een voorlopige voorziening, dat dit bestemmingsplan niet eerder in werking treedt dan dat op dit verzoek door de ABRvS is beslist.

Nu moet griffierecht worden voldaan. Wilt u hier misschien aan bijdragen? **Het rekeningnummer is NL65INGB0006526271 t.n.v.

+Read more...

Buurtorganisatie1018** Vermeldt u hierbij alstublieft: “Crowdfunding Hoogte Kadijk”

Hartelijk dank, als u deze juridische buurtactie met een donatie wilt steunen!

Griffierecht namens BO1018 moet aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State tweemaal worden voldaan, eenmaal in beroep en eenmaal voor het verzoek om een voorlopige voorziening. Voor de stichting als rechtspersoon bedraagt het griffierecht in beroep € 365 en een tweede maal € 365 voor het verzoek om een voorlopige voorziening. In totaal gaat het dus om € 730.

Is meer geld ingezameld, dan wordt contra-expertise door deskundigen mogelijk. Dat versterkt kansen op succes tegen rapportages door de projectontwikkelaars en waarderingen door ambtelijke commissies van de gemeente Amsterdam.

De Stichting Buurtorganisatie (BO1018) stelt haar bankrekening ter beschikking, fungeert als ‘bank’. De Stichting BO1018 beheert, registreert alle binnengekomen donaties en garandeert uw anonimiteit. Ook draagt de stichting er zorg voor, dat de donaties worden teruggestort, als het streefbedrag niet wordt gehaald.

2022-05-01

Beroep tegen bouwplan bij ABRvS namens BO1018 en crowdfundingsactie griffierecht

Beroep bij de AB RvS tegen bouwplan op de werf aan Hoogte Kadijk 145B

Donderdag 28 april 2022 hebben buurtbewoners en initiatiefnemers van de petitie "Red historisch stadsgezicht op Nieuwevaart, Entrepotdoksluis en Oosterkerk" beroep ingesteld namens de Stichting Buurtorganisatie 1018 bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen Bestemmingsplan Hoogte Kadijk 145B, vastgesteld door de Amsterdamse gemeenteraad op 28 februari 2022 en de omgevingsvergunning door B&W tot bouw van twee woongebouwen en sloop in een rijksbeschermd stadsgezicht op de werf aan Hoogte Kadijk 145B, Amsterdam, op de hoek van Nieuwevaart en Entrepotdoksluis naast Museumwerf ’t Kromhout.

Alle gecoördineerde besluiten lagen vanaf 17 maart 2022 tot en met 28 april 2022 ter inzage, de dag, dat de beroepstermijn tegen al deze besluiten verliep. Dat beroep is nu ingesteld.

+Read more...

Een juridische buurtactie, in samenwerking met BO 1018.

Vanwege toepassing van de gemeentelijke coördinatieregeling worden alle besluiten samen als één samenstel behandeld, in één beroepsgang, tezijnertijd op één zitting door de AB RvS. Alle indieners van beroep worden samen gehoord.

Deelname door BO 1018 als procespartij heeft grote meerwaarde. De Stichting kan behoud van het rijksbeschermd stadsgezicht op deze plek verdedigen, opkomen voor milieubelangen en behoud en versterking van woon- en leefklimaat.

Voor de huidige én voor de toekomstige bewoners en in het algemeen belang.

Voor het griffierecht, dat de Stichting BO1018 nu verschuldigd is aan de AB RvS: 2x € 365, éénmaal voor het instellen van beroep en éénmaal voor het verzoek om een voorlopige voorziening, in totaal €730, is nu een crowdfundingsactie gestart.

Wilt u meehelpen met een donatie om dit griffierecht aan de ABRvS te voldoen?

Crowdfunding

De Stichting Buurtorganisatie (BO 1018) stelt haar bankrekening ter beschikking, fungeert als ‘bank’. De Stichting BO 1018 beheert, registreert alle binnengekomen donaties en garandeert uw anonimiteit. Ook draagt de stichting er zorg voor, dat de donaties worden teruggestort, als het streefbedrag niet wordt gehaald.

Het griffierecht is aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State verschuldigd, zowel in beroep als voor het verzoek om een voorlopige voorziening. Voor de stichting als rechtspersoon bedraagt het griffierecht in beroep € 365 en nogmaals € 365 voor het verzoek om een voorlopige voorziening, in totaal € 730.

Rekeningnummer: NL65INGB0006526271 t.n.v. Buurtorganisatie1018

Vermeldt u hierbij alstublieft: “Crowdfunding Hoogte Kadijk”

Hartelijk dank, als u deze juridische buurtactie met een donatie wilt steunen.

2022-05-01