You, the petitioner
Werf hoogte kadijk 145b aan entrepotdoksluis en nieuwevaart.huidig zicht en toekomst

Red historisch stadsgezicht op Nieuwevaart, Entrepotdoksluis en Oosterkerk

1,398 signatures

Het fraaie open uitzicht vanaf de draaibrug bij Artis over de Entrepotdoksluis met de grote ophaalbrug in de Hoogte Kadijk (1903) langs Museumwerf ‘t Kromhout naar de Oosterkerk, 3 rijksmonumenten, verdwijnt door vergunning van kolossale nieuwbouw (20 meter hoog) op de werf aan Hoogte Kadijk 145B

Petition

We

liefhebbers van Amsterdam, bezorgd om verlies van cultureel erfgoed op de Kadijken in de Binnenstad

 

observe

  • dat B&W inbreekt op de bescherming door Bestemmingsplan Oostelijke Binnenstad van het rijksbeschermd stadsgezicht aan de Nieuwevaart op Oosterkerk, Museumwerf 't Kromhout, Entrepotdoksluis met ophaalbrug en pakhuis Vriesseveem
  • dat doet B&W via twee mini-ontwerpbestemmingsplannen voor de vergunning van een lucratief bouwproject.
  • dat dit bestaat uit een 20 meter hoge flat: Corten-roestplaat gevel, met 79 campuscontracten en 9 senior middenhuur en er vóór een 10 meter hoog vrije sector wooncomplex.

 

and request

Ontwerp-Bestemmingsplan Hoogte Kadijk 145B met 'Eerste Partiële Herziening Bestemmingsplan Oostelijke Binnenstad' af te keuren;

  • Bestem Museumwerf 't Kromhout niet tot 'industrie',
  • vergun geen hoogbouw in de bufferzone rond de grachtengordel als UNESCO werelderfgoed;
  • behoud de historisch gegroeide open zichtlijn op dit uniek stadslandschap, de laatste herinnering aan het maritiem verleden van de Kadijken en Oostelijke Eilanden.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

History

Signatures

Updates

De Roestbak en De Grafzerk komen eraan! Beroep instellen en contra-expertise is enige remedie.

Volgens Gemeenteblad nr. 115423 dd 16 maart 2022 stelde de Gemeenteraad van Amsterdam bij schriftelijke stemming dd 28 februari 2022 het Bestemmingsplan Hoogte Kadijk 145B vast, waarna het College van B&W op 10 maart 2022 de aangevraagde omgevingsvergunning voor sloop en nieuwbouw verleende.

De kleine, nu open werf aan Hoogte Kadijk 145B wordt volgebouwd met een ‘werfgebouw’, 20 m.

+Read more...

hoog vanaf de Hoogte Kadijk en 22,5 m. vanaf het water, op metalen portalen van 4,5 tot 6.5 m hoog, auto's en fietsen eronder, geheel bekleed met Cortenstaal roestplaten, en een 10 m, hoog appartementencomplex ervoor, met zwarte voorgevel, naast de ophaalbrug, Hoogbouw, die uitzicht op rijksmonumenten rondom beneemt, vooral de Oosterkerk en Museumwerf 't Kromhout.

Bestemmingsplan Hoogte Kadijk 145B en omgevingsvergunning (ODNZKG, OLO 3387303) liggen vanaf 17 maart 2022 gedurende 6 weken ter inzage, tot 27 of 28 april 2022. Dat is de beroepstermijn tegen beide besluiten. Stel a.u.b. beroep in tegen beide besluiten!

Beroep staat open bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Omwonenden en andere belanghebbenden kunnen dit instellen. Contra-expertise door deskundigen tegen de rapporten, ingediend bij het bouwplan, is dringend nodig. Wie kan helpen?

Dit unieke, karakteristieke deel van de Binnenstad van Amsterdam , rijksbeschermd stadsgezicht, wordt door dit bouwplan onherstelbaar aangetast: alle vrij, open doorzicht verdwijnt door de nieuwbouw.

Door een BUS-melding te doen in oktober 2021 namen de projectontwikkelaars bovendien de noodzaak tot indiening en vergunning van een saneringsplan weg. De Wet Bodembescherming laat uitvoerders zo de keuze of een saneringsvergunning nodig is.

Bizar gevolg van het Besluit Uniforme Saneringen, een algemene maatregel van bestuur vastgesteld door de regering, die het milieu beschermende doel van de Wet Bodembescherming onderuit haalt.

Het gaat om zwaar vervuilde grond. Maar ze gaan slechts ondiep saneren tot 1 en 1.7 m. Wie helpt de buurt het milieu te beschermen?

2022-03-26

Raad A'dam stelt Bestemmingsplan Hoogte Kadijk 145B vast: werf wordt volgebouwd

De Gemeenteraad van Amsterdam stelde Bestemmingsplan Hoogte Kadijk 145B vast, bij schriftelijke stemming, uiterlijk maandag 28-02-2022 voor 14.00 uur. De uitslag van de Raadsvergadering dd 16 en 17-02-2022 bij agendapunt 27: vaststellen Bestemmingsplan Hoogte Kadijk 145B luidt helaas: AKKOORD!

Alle grote fracties stemden voor.

+Read more...

Alleen PvdO, CDA, PvdD en BIJ1 stemden tegen.

De uitslagenlijst van de schriftelijke stemmingen door de Amsterdamse gemeenteraad op alle agendapunten van de laatste raadsvergadering op 16 en 17 februari 2022 is gepubliceerd in het raadsinformatiesysteem . Tot maandag 28 februari 2022 om 14.00 uur konden de raadsleden hun stembrieven inleveren. Daarna zijn alle stemmen geteld en stelde de Raadsgriffie de uitslagenlijst op.

Het raadsinformatiesysteem vindt u op https://amsterdam.raadsinformatie.nl/

U vindt de uitslagenlijst via deze weblink: https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/11225794/3#search=%22uitslagenlijst%22

Bij agendapunt 27 staat, dat alle grote fracties VOOR stemden:

  1. Vaststellen van het bestemmingsplan Hoogte Kadijk 145B VN2021-035471 Akkoord Met de stemmen voor van de fracties: GroenLinks, D66, VVD, PvdA, SP, DENK, JA21, CU, NIDA en DSA Met de stemmen tegen van de fracties: PvdD, CDA, PvdO en BIJ1

Het PDF-document, ondertekend door waarnemend raadsvoorzitter Tirza de Fockert (GL), is niet gedateerd. Dit document staat op de zoekpagina van Amsterdam.raadsdocumentatie.nl als op 17-02-2022 ingevoerd. Maar de schriftelijke stemmingen vonden plaats tot 28-02-2022, 14 uur. Hoe kan dit?

https://amsterdam.raadsinformatie.nl/zoeken?keywords=uitslagenlijst&filter%5Borganisations%5D%5B%5D=281&search=send&limit=10&sort=datedesc&showresult=show_all

Wat is de juiste datum van openbaarmaking van de stemmingsuitslag van de gemeenteraad? Openbaarmaking is fundamenteel wettelijk vereiste voor de rechtsgeldigheid van stemmingen. Vermelding van de datum van publicatie van de stemmingsuitslag is vereist voor formele geldigheid van dit bestemmingsplan.

Bekendmaking van het besluit tot vaststelling van dit bestemmingsplan volgt. Daarin staat vermeld, hoe, door wie, waar en tot uiterlijk wanneer beroep kan worden ingesteld. Nu de uitgebreide voorbereidingsprocedure wordt gevolgd is dit beroep in één instantie: bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

2022-03-08

Het Parool van vrijdag 25-02-2022: Opinie tegen bouwplan op Hoogte Kadijk 145B

In Het Parool van vrijdag 25 februari 2022, staat als Opinie een artikel over het bouwproject op en bestemmingsplan voor de werf aan Hoogte Kadijk 145B:

Een ingekorte versie van het volksinitiatief, dat van 3 maart 2021 tot gisteren op de website 'invloed uitoefenen" bij de gemeenteraad van de gemeente Amsterdam ondertekenbaar online stond en daar nu door de raadsgriffie is verwijderd, is gewist..

2022-02-26