You, the petitioner
Werf hoogte kadijk 145b aan entrepotdoksluis en nieuwevaart.huidig zicht en toekomst

Red historisch stadsgezicht op Nieuwevaart, Entrepotdoksluis en Oosterkerk

1,424 signatures

Het fraaie open uitzicht vanaf de draaibrug bij Artis over de Entrepotdoksluis met de grote ophaalbrug in de Hoogte Kadijk (1903) langs Museumwerf ‘t Kromhout naar de Oosterkerk, 3 rijksmonumenten, verdwijnt door vergunning van kolossale nieuwbouw (20 meter hoog) op de werf aan Hoogte Kadijk 145B

Petition

We

liefhebbers van Amsterdam, bezorgd om verlies van cultureel erfgoed op de Kadijken in de Binnenstad

 

establish that:

  • dat B&W inbreekt op de bescherming door Bestemmingsplan Oostelijke Binnenstad van het rijksbeschermd stadsgezicht aan de Nieuwevaart op Oosterkerk, Museumwerf 't Kromhout, Entrepotdoksluis met ophaalbrug en pakhuis Vriesseveem
  • dat doet B&W via twee mini-ontwerpbestemmingsplannen voor de vergunning van een lucratief bouwproject.
  • dat dit bestaat uit een 20 meter hoge flat: Corten-roestplaat gevel, met 79 campuscontracten en 9 senior middenhuur en er vóór een 10 meter hoog vrije sector wooncomplex.

 

and request

Ontwerp-Bestemmingsplan Hoogte Kadijk 145B met 'Eerste Partiële Herziening Bestemmingsplan Oostelijke Binnenstad' af te keuren;

  • Bestem Museumwerf 't Kromhout niet tot 'industrie',
  • vergun geen hoogbouw in de bufferzone rond de grachtengordel als UNESCO werelderfgoed;
  • behoud de historisch gegroeide open zichtlijn op dit uniek stadslandschap, de laatste herinnering aan het maritiem verleden van de Kadijken en Oostelijke Eilanden.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

History

Signatures

Updates

crowdfunding beroep bij ABRvS: doneren kan via ING-betaalverzoek Stichting BO1018

Voor de crowdfunding ter financiering van ons beroep en deskundigen-advies daartoe bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State staat opnieuw een ING betaalverzoek actief, waar u, als u wilt, doneren op de bankrekening van de Stichting Buurtorganisatie 1018, die als 'bank' fungeert bij de crowdfunding:

https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=hC7ZuKXkZqQ3sufQXKjZYEFa3C5GHToA

Doet u een liever donatie via een eigen overboeking, maakt u dit dan s.v.p. over naar bankrekening NL65 INGB 0006526271 ten name van Buurtorganisatie 1018 onder vermelding van 'crowdfunding Hoogte Kadijk'.

+Read more...

Hartelijk dank voor uw hulp!

2022-09-25

Crowdfunding voor kosten advisering geluidsdeskundige in beroep; zitting 10-10-2022

Voor de kosten van advisering door de Stichting Geluidhinder in ons beroep tegen Bestemmingsplan Hoogte Kadijk 145B met omgevingsvergunning OLO 3387303 voor sloop en bouw van 2 hoge woongebouwen op de werf in een rijksbeschermd stadsgezicht zoeken we nog nadere financiering via crowdfunding, Helpt u mee?

Uw donatie is van harte welkom, loopt via de Stichting Buurtorganisatie 1018 als 'bank', met garantie van uw anonimiteit als donor en een behoorlijke afhandeling.

Bijdragen zijn welkom op bankrekening NL65 INGB 0006526271 ten name van Buurtorganisatie 1018 onder vermelding van 'crowdfunding Hoogte Kadijk'.

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State houdt zitting op maandag 10 oktober 2022 vanaf 13.00 uur in het RvS-gebouw, Kneuterdijk 22 te Den Haag..

2022-09-20

zitting Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State op 10 oktober 2022

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State houdt op 10 oktober 2022 zitting in het beroep tegen de besluiten van het gemeentebestuur van Amsterdam tot het vergunbaar maken van dit bouwproject via Gewijzigd Bestemmingsplan Hoogte Kadijk 145B - dat inbreekt op vigerend Bestemmingsplan Oostelijke Binnenstad - en verlening van de omgevingsvergunning voor sloop en bouw van twee woongebouwen op het werfterrein aan Hoogte Kadijk 145B te Amsterdam.

Uitspraak door de Afdeling Bestuursrechtspraak volgt dan in beginsel na 6 weken, tenzij de zittinghoudende meervoudige kamer meer tijd nodig heeft om tot een oordeel te komen en de termijn tot het doen van uitspraak besluit te verlengen.

De geplande nieuwbouw tast het mooie historische stadslandschap op de hoek van Nieuwevaart en Entrepotdoksluis tegenover de Oosterkerk, uniek deel van de Binnenstad van Amsterdam als rijksbeschermd stadgezicht en van de bufferzone rond de Grachtengordel als UNESCO Werelderfgoed, onherstelbaar aan.

+Read more...

De zwaar vervuilde grond wordt slechts ondiep gesaneerd, maar de dieper gelegen zware bodemvervuiling wordt enkel met een afschermende horizontale plaat afgedekt.

Welke milieudeskundige weet raad en kan ons in beroep met advies bijstaan? Welke stedenbouwkundige, stadsarcheoloog of andere expert wil ons helpen?

2022-09-08