You, the petitioner

Red het NTKC natuurkampeerterrein 'het Essenbos' in Ouddorp

2,641 signatures

Natuurkampeerterrein 'het Essenbos' is het laatste rustige unieke natuurkampeerterrein voor eenvoudig kamperen met respect voor de natuur in Ouddorp. Laat dit prachtige terrein in de kop van Goeree met natuur en cultuur historische waarde niet in commerciële handen vallen!

Petition

We

Leden van de NTKC, de vereniging NLGO, de werkgroep OuddorpKustRuimteRust (OKRR), de ondertekenaars

 

observe

  • Dat zoals de zaken er nu voor staan het zeer reëel is dat ons unieke natuurkampeerterrein na 15 november 2018 in handen komt van een commerciële kampeerboer.

  • Dat de mogelijke nieuwe eigenaar spreekt van een "kwaliteitsslag" voor ons terrein.

  • Dat een dergelijke commerciële "kwaliteitsslag" vrijwel zeker ten koste zal gaan van de natuur en cultuur-historische waarde van ons terrein en van de rust

  • dat wij moeten voorkomen dat dit verloren gaat!

 

and request

U om uw keuze voor een nieuwe pachter niet louter op financiële gronden te baseren, maar een bredere afweging te maken, waarin u ook de natuur en cultuur-historische waarden van ons terrein, de aanwezige rust, het ecologische beheer als ook onze doelstelling: eenvoudig natuurlijk kamperen voor een gering bedrag, betrekt, waarden die in deze tijd van almaar oprukkende commerciële activiteiten van grote waarde zijn voor de leefbaarheid van onze omgeving

The answer

Pacht is verlengd op 25 maart 2019

Maandag 25 maart is de definitieve handtekening voor een verlenging van de pacht gezet! Daar heeft de petitie zeker aan bij gedragen. Daarvoor onze hartelijke dank, Claar van den Biggelaar

 

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
fonds 
Petition desk:
Closing date:
2018-12-02 
Status:
Answered 
Lead petitioner:
Claar 
Organisation:
NTKC 
Website:

History

Signatures

Updates

Pacht is verlengd op 25 maart 2019

Maandag 25 maart is de definitieve handtekening voor een verlenging van de pacht gezet! Daar heeft de petitie zeker aan bij gedragen. Daarvoor onze hartelijke dank, Claar van den Biggelaar .

2019-03-28