U, de petitionaris
Sms 20140805 0043 nia3

Red de Zuyderzeedijk en bespaar ruim 200 miljoen belastinggeld

1.764 ondertekeningen

De oude zeedijk van Amsterdam naar Hoorn dreigt nodeloos op de schop te gaan. Deze 800 jaar oude dijk, slingerend langs stadjes en dorpen met een rijke historie is een schitterend provinciaal monument. Het hoogheemraadschap (HHNK) presenteerde onlangs ingrijpende versterkingsplannen voor deze dijk.

Petitie

Wij

voorstanders van een veilige dijk èn behoud van cultuurhistorische waarde

 

constateren

 • dat de dijk door massief grondverzet onherstelbaar zal worden aangetast

 • dat er risico’s zijn voor huizen en wegen want men bouwt op slappe ondergrond

 • dat een risicoanalyse ontbreekt

 • dat uit nieuwe onderzoeken blijkt dat de dijk veel sterker is dan eerder gedacht

 • dat innovatieve oplossingen niet voldoende onderzocht zijn

 • dat HHNK ism Boskalis e.a. te weinig oog hebben voor waardevol cultuurgoed en voor de belangen van burgers.

 

en verzoeken

 • uitstel van de besluitvorming over de dijkversterking om nader onderzoek te kunnen doen

 • naar het plan van oud RWS-ingenieurs Frank Spaargaren en Cees Vroege voor een gemaal in de Houtribdijk (de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad)

 • naar bewezen sterkte over de gehele lengte van de dijk

 • naar innovatieve oplossingen

 • voor een degelijke risico-analyse

 • voor meer veiligheid en een dijk die grotendeels ongeschonden blijft.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Tweede Kamer 
Petitieloket:
Einddatum:
21-06-2017 
Petitionaris:
S.Wolff 
Organisatie:
Zuyderzeedijk Alliantie en IJsselmeervereniging 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuwtjes

Motie van CDA, VVD, D66 en Christen Unie komt 4 juli ter stemming

Hartelijk dank dat U onze petitie red de Zuyderzeedijk ondertekend hebt. Naast internet hebben wij ook nog losse handtekeningenlijsten op de dijk en diverse evenmenten gelegd en kwamen we boven de 3000 handtekeningen.

+Lees meer...

Wij hebben de petitie aangeboden aan de leden van de Vaste Kamer Commissie Infrastructuur en Milieu van de 2de kamer. Op 21 juni is dijkversterking van de Zuyderzeedijk en de petitie uitgebreid in deze commissie aan de orde geweest. Tweedekamerlid J.Geurts (CDA) heeft met steun van Barbara Visser (VVD), Rob van Jetten (D66) en Carla Dik-Faber (Christen Unie) een motie ingediend waarin uitstel voor nader onderzoek naar alternatieven wordt gevraagd. Deze motie komt op 4 juli as. in de algemene vergadering van de Tweede Kamer ter stemming. Wij hopen dat de motie wordt aangenomen en dat de minister er uitvoering aan zal geven. Als het uitstel niet verleend wordt, moet het Hoogheemraadschap HHNK verenigd met Boskalis e.a. in de 'Alliantie Markermeerdijken' beseffen dat een beroep op de bestuursrechter onvermijdelijk wordt.

02-07-2017

Aanbieden Petitie

Persbericht 13 juni 2017

Aanbieding petitie Red de Zuyderzeedijk

Vertegenwoordigers van de Zuyderzeedijk Alliantie en de IJsselmeervereniging hebben vandaag een petitie aan de leden van de Vaste Tweede Kamercommissie I&M aangeboden. Bijna alle Tweede Kamerfracties waren vertegenwoordigd.

+Lees meer...

John Kluessien uit Volendam sprak een begeleidend woord. Hij vroeg om uitstel van de besluitvorming over de versterking van de dijk van Hoorn tot Amsterdam, opdat er tijd komt voor serieus onderzoek naar alternatieven. De nadruk ligt nu op versterken in grond met alle nadelen en risico’s van dien Een integrale visie op de waterveiligheid in het Markermeergebied ontbreekt. Andere oplossingen die minder ingrijpend zijn voor de dijk en minder risicovol, zoals pompen in de dijk van Enkhuizen naar Lelystad, blijven buiten beeld. Kluessien benadrukte ook dat zo’n gemaal in de Houtribdijk het peil op het Markermeer op het niveau houdt waar de dijk al vele decennia tegen bestand is. En deze oplossing is ook nog eens meer dan 200 miljoen euro goedkoper. Bovendien is het dan ook niet meer nodig polders als de Ronde Hoep als calamiteitenberging te gebruiken. André Kuipers bracht naar voren dat er meer tijd moet worden genomen voor een wetenschappelijke onderbouwing bij de besluitvorming. 21 juni staat dit onderwerp op de agenda van de Vaste Tweede Kamercommissie I&M.

Soemini Kasanmoentalib. 06 17177157 Joke van der Meer. 06 24828064

13-06-2017

Indienen van de petitie en behandeling agendapunt 2de kamer

Wij bieden de petitie aan op dinsdag 13 juni om 13.45 - 14.00 uur in de hal van de Tweede Kamer. De leden van de vaste kamercommissie I&M krijgen van te voren een brief toegezonden.

+Lees meer...

Het agendapunt over het plan Spargaren-Vroege is naar de vergadering een week later verschoven. Het wordt nu behandeld op 21 juni. De petitie blijft ondertekenbaar tot 21 juni.

05-06-2017