U, de petitionaris
Poster bomen vogelvrij petitie

Red de Zundertse bomen

1.662 ondertekeningen

De Gemeente Zundert heeft de werelddoelstellingen als beleidskoers, dat betekent meer vergroening van ons landschap, noodzakelijk vanwege klimaat, hittestress, verdroging, leefbaarheid en biodiversiteit. De concept-bomenverordening 2023 is strijdig hiermee. Stop de verschraling van ons landschap!

Petitie

Wij

Bezorgde inwoners van gemeente Zundert en ‘Bomenridders Zundert’

 

constateren dat:

  • de gemeente Zundert voornemens is om het kapvergunningstelsel te verruimen;
  • daardoor veel bomen dreigen te verdwijnen;
  • de biodiversiteit daardoor nog verder afneemt;
  • er de laatste jaren al heel veel groen verdwenen is;
  • dit zorgwekkend is en dat bescherming en uitbreiding van het groen nodig is.

 

en verzoeken

het college van B&W Zundert:

  • om het kapvergunningsstelsel niet te versoepelen, vast te houden aan de huidige regels en die te handhaven;
  • zich ambitieus in te zetten voor landschapsherstel en het groenareaal uit te breiden;
  • het gebruik van de Groene Kaart te schrappen en daarmee alle bomen als waardevol te beschouwen óf de Groene Kaart aan te passen en hier alle bomen, hagen en heggen op aan te geven.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Zundert 
Petitieloket:
Einddatum:
27-03-2024 
Organisatie:
Bomenridders Zundert 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Na inspreken In De Ronde is wijziging van het beleid nog geen gelopen zaak

Op 12 maart is door vijf Bomenridders Zundert gebruik gemaakt van het inspreekrecht bij een vergadering van de Zundertse Raad in De Ronde. Daar is gebleken dat de wethouder geenszins van plan is om haar bomenbeleid aan te passen, ondanks de grote opkomst van geïnteresseerden en de duidelijke bezwaren. Op 2 april valt de definitieve beslissing in de raadsvergadering. Enkele dagen daarvoor wordt deze petitie aangeboden aan de burgemeester.

+Lees meer...

Wij hebben dus nog meer handtekeningen nodig, om onze bezwaren kracht bij te zetten. We hopen op uw medewerking, en verzoeken u om deze petitie aan enkele mensen in uw omgeving door te sturen. Zo kunnen we het aantal handtekeningen makkelijk verdubbelen. Bij voorbaat dank, namens de Zundertse bomen!

13-03-2024